Toppur

Sagan:

Forsaga þess að Samflot bæjarstarfsmanna var stofnað 1987 var að Samband íslenskra sveitarfélaga setti á stofn Launanefnd í ársbyrjun 1982 sem fékk það verkefni að gera kjarasamninga fyrir þau sveitarfélög sem vísuðu umboði til samninga um kaup og kjör til hennar.

Eftir sveitastjórnarkosningar 1986 var Launanefndin komin með umboð til samninga við 21 af 23 bæjarstarfsmannafélögum í landinu.

Árið 1986 höfðu forustufólk bæjarstarfsmannafélaganna fengið reynslu af því að fá Launanefndina sameinaða til viðræðna um kaup og kjör félagsmanna en fulltrúar bæjarstarfsmanna voru þá ekki í samstarfi og áttu því erfiðara með að átta sig á samanburði og sérhæfingu sem Launanefndin hafði kost á.       

Þess vegna var það að í byrjun árs 1987 að tekin var ákvörðun um að stofna Samflotið vegna kjarasamninga sem þá voru gerðir.

Þeir samningar voru að mörgu leyti tímamótasamningar, þá var í fyrsta skipti í mörg ár samið til langs tíma eða til þriggja ára, þá kom líka inn fæðingarorlof fyrir feður sem var nýmæli á þeim tíma.

Í dag fer Launanefnd Sveitarfélaga með samningsumboð við öll bæjarstarfsmanna-félög á landinu.

Samninganefnd ríkisins varð viðsemjandi Samflots við verkaskiptingu ríkis og sveitarfálaga um áramótin 2000/2001 þegar starfsmenn sjúkrahúsa, heilsugæslustöðva og framhaldsskóla urðu ríkisstarfsmenn.

Samflotið klofnaði í árið 2000 í tvær blokkir en síðan þá hafa margar útgáfur af Samfloti litið dagsins ljós. Flest hafa félögin innan Samflots verið 21 en fæst verið 5. Í dag eru Samflotsfélögin 7.

Þó fækkað hafi í Samflotsfjölskyldunni eru flestir forsvarsmenn bæjarstarfsmannafélaganna þeirrar skoðunar að samstarf um gerð kjarasamninga sé líklegast til að skila árangri fyrir félagsmenn, hvort sem það er í samvinnu eða við sameiningu félaga, þess vegna fóru öll félögin saman gegn viðsemjendum okkar í tveimur síðustu kjarasamningum.

Hlutverk Samflotsins í dag er að vinna að gerð kjarasamninga og framkvæmd þeirra við Samninganefnd íslenskra sveitarfélaga (SNS) og Samninganefnd ríkisins (SNR). Samflotsfélög sem undirrita sameiginlegan kjarasamning samþykkja að fylgja honum eftir sameiginlega út samningstímabilið. Hvert Samflotsfélag tekur þá ákvörðun um áframhald samstarfs innan Samflots. Ákvörðun um slit á Samfloti er eingöngu tekin á aðalfundi Samflots.

Grundvallarhugsun Samflots er sú að hvert félag hefur sjálfstæðan samningsrétt og atkvæðagreiðsla um kjarasamninga fara fram í hverju félagi fyrir sig nema ákvörðun sé tekin um annað fyrirkomulag eins og t.d. sameiginlega atkvæðagreiðslu.

Framkvæmd kjarasamninga er orðinn stór hluti af vinnu stéttarfélaganna og fer hún fram í samstarfsnefndum milli Samflots og viðsemjenda. Mörg mikilvæg mál eru unnin þar og um þau samið, nægir þar að nefna vinnu við nýtt starfsmatskerfi og framkvæmd ýmissa bókana.

En það er líka annað hlutverk sem Samflotið gegnir. Samflotið kemur fram fyrir aðildarfélög sín í réttinda– og fræðslumálum og öðrum þeim málum sem félögin telja hagkvæmara að vinna saman.

Í dag er kominn vísir að samvinnu í orlofsmálum og er gott samstarf hjá 4 félögum um sameiningu um orlofspakka. Það samstarf hefur gengið mjög vel og er greinilegt að félagsmönnum þeirra Samflotsfélaga sem í þessu samstarfi, eru líka þetta vel, fjölbreytnin er mikil og miklu meiri en félögin gæru gert með góðu móti ein.

Við erum líka með sameiginlegan fund stjórna og trúnaðarmanna aðildarfélaga þar sem skipts var á skoðunum, málin rædd og farið yfir kjarasamninga.

Það má hugsa sér að það verði ekki mikið mál að auka það samstarf til góða fyrir félagsmenn innan Samflotsfélaganna.

Þetta er það helsta um hlutverk Samflotsins í dag en það er félaganna að taka ákvörðun um aukið samstarf. Það er ljóst að samvinna er kostur og því er rétt að skoða alla möguleika, líka þá sem leiða til sameiningar félaga.

Aðildarfélög 1. janúar 2016.

Félag opinberra starfsmanna á Austurlandi

Félag opinberra starfsmanna á Vestfjörðum

Starfsmannafélag Dala- og Snæfellsnessýslu

Starfsmannafélag Fjarðabyggðar

Starfsmannafélag Húsavíkur

Starfsmannafélag Fjallabyggðar

Starfsmannafélag Vestmannaeyja 

Um Samflot

  1fosa 1fosvest1 1sds1 1st.fjall 1staf 1stavey 1sth 2bsrb 2styrktar 2mannauds 2starfsmat 2virk 2felagsmalth 2framvegis

A+ R A-

Heildarkjarasamningur Samflots og SNS 2011

KJARASAMNINGUR

SAMBAND ÍSLENSKRA SVEITARFÉLAGA

f.h. þeirra sveitarfélaga og annarra aðila sem það hefur samningsumboð fyrir

og

SAMFLOTS BÆJARSTARFSMANNAFÉLAGA

 

f.h. eftirtalinna stéttarfélaga,

Félags opinberra starfsmanna á Austurlandi

Félags opinberra starfsmanna á Suðurlandi

Félags opinberra starfsmanna á Vestfjörðum

Starfsmannafélags Dala- og Snæfellsnessýslu

Starfsmannafélag Fjallabyggðar

Starfsmannafélags Fjarðabyggðar

Starfsmannafélag Hafnarfjarðar

Starfsmannafélags Húsavíkur

Starfsmannafélags Mosfellsbæjar

Starfsmannafélags Seltjarnarness

Starfsmannafélags Skagafjarðar

Starfsmannafélags Vestmannaeyja

GILDISTÍMI: 1. maí 2011 til 30. september 2014

EFNIS

1.1 FÖSTMÁNAÐARLAUN......................................................................................... 5

1.2 EINGREIÐSLUR Á SAMNINGSTÍMANUM .......................................................... 5

1.3 RÖÐUN Í LAUNAFLOKKA ................................................................................... 6

1.4 TÍMAVINNU- OG UNGLINGAKAUP .................................................................... 6

1.5 YFIRVINNUKAUP ................................................................................................ 7

1.6 ÁLAGSGREIÐSLUR ............................................................................................. 7

1.7 DESEMBERUPPBÓT ........................................................................................... 8

1.8 ORLOFSUPPBÓT ................................................................................................ 8

1.9 REYKKÖFUNARÁLAG ......................................................................................... 9

1.10 ÁKVÆÐI UM RÆSTINGAR ............................................................................... 9

2. UM VINNUTÍMA ................................................................................................... 10

2.1 ALMENNT .......................................................................................................... 10

2.2 DAGVINNA OG AFBRIGÐILEGUR VINNUTÍMI................................................. 11

2.3 YFIRVINNA ........................................................................................................ 11

2.4 LÁGMARKSHVÍLD ............................................................................................. 12

2.5 BAKVAKTIR ....................................................................................................... 15

2.6 VAKTAVINNA ..................................................................................................... 16

3. UM MATAR- OG KAFFITÍMA ............................................................................... 18

3.1 MATAR- OG KAFFITÍMAR Á DAGVINNUTÍMABILI .......................................... 18

3.2 MATAR- OG KAFFITÍMAR Í YFIRVINNU .......................................................... 18

3.3 VINNA Í MATAR- OG KAFFITÍMUM .................................................................. 18

3.4 FÆÐI OG MÖTUNEYTI ..................................................................................... 18

3.5 HÁDEGISVERÐUR STARFSFÓLKS  SKÓLA/UMÖNNUNARSTOFNUNAR..... 19

3.6 FRÍTT FÆÐI ....................................................................................................... 19

4. UM ORLOF ........................................................................................................... 20

4.1 LENGD ORLOFS ............................................................................................... 20

4.2 ORLOFSLAUN ................................................................................................... 20

4.3 ORLOFSÁRIÐ .................................................................................................... 20

4.4 SUMARORLOFSTÍMI ......................................................................................... 20

4.5 ÁKVÖRÐUN ORLOFS ....................................................................................... 21

4.6 VEIKINDI Í ORLOFI............................................................................................. 21

4.7 FRESTUN ORLOFS ........................................................................................... 21

4.8 ÁUNNINN ORLOFSRÉTTUR ............................................................................. 21

5. FERÐIR OG GISTING .......................................................................................... 22

5.1 FERÐAKOSTNAÐUR OG GISTING SKV. REIKNINGI ...................................... 22

5.2 DAGPENINGAR INNANLANDS ......................................................................... 22

5.3 GREIÐSLUHÁTTUR ........................................................................................... 22

5.4 FARGJÖLD ERLENDIS...................................................................................... 22

5.5 DAGPENINGAR Á FERÐUM ERLENDIS .......................................................... 22

5.6 DAGPENINGAR VEGNA NÁMSKEIÐA O.FL. ................................................... 22

5.7 HEIMFLUTNINGUR FJARRI VINNUSTAÐ ........................................................ 22

5.8 FERÐIR MEÐ NEMENDUR OG SKJÓLSTÆÐINGA ......................................... 23

6. AÐBÚNAÐUR OG HOLLUSTUHÆTTIR Á VINNUSTÖÐUM ............................... 24

6.1 UM VINNUSTAÐI OG RÉTT STARFSMANNA .................................................. 24

6.2 LYF OG SJÚKRAGÖGN .................................................................................... 24

6.3 ÖRYGGISEFTIRLIT ........................................................................................... 24

6.4 SLYSAHÆTTA ................................................................................................... 24

6.5 TILKYNNINGASKYLDA UM VINNUSLYS ......................................................... 24

6.6 LÆKNISSKOÐUN .............................................................................................. 24

7. TRYGGINGAR ..................................................................................................... 25

7.1 SLYSATRYGGINGAR ........................................................................................ 25

7.2 FARANGURSTRYGGING .................................................................................. 26

7.3 TJÓN Á PERSÓNULEGUM MUNUM ................................................................ 27

7.4 SKAÐABÓTAKRAFA .......................................................................................... 27

8. VERKFÆRI OG FATNAÐUR ............................................................................... 28

8.1 VERKFÆRI ........................................................................................................ 28

8.2 VINNU, HLÍFÐAR- OG EINKENNISFÖT ............................................................ 28

9. AFLEYSINGAR .................................................................................................... 30

9.1 STAÐGENGLAR ................................................................................................ 30

9.2 LAUNAÐ STAÐGENGILSSTARF ....................................................................... 30

9.3 AÐRIR STAÐGENGLAR..................................................................................... 30

10. STARFSÞRÓUN OG SÍMENNTUN ................................................................... 31

10.1 STARFSÞJÁLFUN Á VEGUM STOFNUNAR .................................................. 31

10.2 SÍMENNTUN OG STARFSÞRÓUN ................................................................. 31

10.3 LAUNAÐ NÁMSLEYFI ...................................................................................... 33

11. ÝMIS ATRIÐI ...................................................................................................... 35

11.1 RÉTTINDI OG SKYLDUR ................................................................................ 35

11.2 UM SAMSKIPTI AÐILA .................................................................................... 38

11.3 TÆKNIFRJÓVGUN .......................................................................................... 39

11.4 FRÁFALL .......................................................................................................... 39

12. RÉTTUR STARFSMANNA VEGNA VEIKINDA EÐA SLYSA ............................ 40

12.1 TILKYNNINGAR, VOTTORÐ OG ÚTLAGÐUR KOSTNAÐUR ........................ 40

12.2 RÉTTUR TIL LAUNA VEGNA VEIKINDA OG SLYSA ..................................... 40

12.3 STARFSHÆFNISVOTTORÐ ........................................................................... 42

12.4 LAUSN FRÁ STÖRFUM VEGNA ÓVINNUFÆRNI, VEIKINDA EÐA SLYSA .. 42

12.5 LAUSNARLAUN OG LAUN TIL MAKA LÁTINS STARFSMANNS ................... 43

12.6 SKRÁNING VEIKINDADAGA ........................................................................... 43

12.7 FORFÖLL AF ÓVIÐRÁÐANLEGUM ÁSTÆÐUM ............................................ 43

12.8 VEIKINDI BARNA YNGRI EN 13 ÁRA ............................................................. 43

12.9 SAMRÁÐSNEFND ........................................................................................... 44

12.19 ÁKVÆÐI TIL BRÁÐABIRGÐA ........................................................................ 44

13. LAUNASEÐILL, FÉLAGSGJÖLD OG IÐGJALDAGREIÐSLUR ......................... 45

13.1 LAUNASEÐILL ................................................................................................. 45

13.2 FÉLAGSGJÖLD ............................................................................................... 45

13.3 ORLOFSSJÓÐUR ............................................................................................ 45

13.4 STARFSMENNTUNARSJÓÐUR ...................................................................... 45

13.5 MANNAUÐSSJÓÐUR ...................................................................................... 45

13.6 VÍSINDASJÓÐUR ............................................................................................ 46

13.7 LÍFEYRISSJÓÐUR ........................................................................................... 46

13.8 STYRKTARSJÓÐUR ........................................................................................ 46

13.9 STARFSENDURHÆFINGARSJÓÐUR ............................................................ 47

14. GILDISTÍMI OG SAMNINGSFORSENDUR ....................................................... 48

14.1 GILDISTÍMI OG SAMNINGSFORSENDUR ..................................................... 48

15. BÓKANIR ........................................................................................................... 49

16. FYLGISKJÖL OG VIÐAUKAR............................................................................. 52

16.1 FYLGISKJAL I - LAUNATÖFLUR ..................................................................... 52

16.2 FYLGISKJAL II – TENGITAFLA STARFSMATS VIÐ LAUNAFLOKKA ............ 60

16.3 VIÐAUKI I - VERKLAGSREGLUR UM STARFSMAT ...................................... 61

16.4 VIÐAUKI II - SAMKOMULAG UM TRÚNAÐARMENN ..................................... 63

17. SÉRÁKVÆÐI HVERS FÉLAGS ......................................................................... 64

 

1.1 FÖST MÁNAÐARLAUN

1.1.1 Mánaðarlaun þeirra sem gegna fullu starfi, skulu greidd samkvæmt eftirtöldum

launatöflum, sjá nánar fylgiskjali I:

Launatafla I, gildistími: 1. júní 2011 – 29. febrúar 2012.

Launatafla II, gildistími: 1. mars 2012 – 28. febrúar 2013.

Launatafla III, gildistími: 1. mars 2013 – 28. febrúar 2014.

Launatafla IV, gildistími: 1. mars 2014 – 30. september 2014

Útgefin launatafla hverju sinni nær yfir alla launaflokka sem miðað er við í kjarasamningi þessum. Við launaflokk leggst einstaklingsbundið persónuálag í  samræmi við viðeigandi ákvæði í 10. kafla samnings þessa og myndar þannig dagvinnulaun viðkomandi starfsmanns. Laun þessi eru viðmiðun vegna afleiddra launategunda, s.s. tímakaups í yfir- og dagvinnu og lífeyrisgreiðslna B deilda opinberra lífeyrissjóða eða sambærilegra deilda slíkra sjóða.

Persónuálagsstigin eru sem hér segir:

1 stig 2%

2 stig 4%

3 stig 6%

4 stig 8%

5 stig 10%

6 stig 12%

7 stig 14%

8 stig 16%

1.1.1.1 Föst laun skulu greidd eftir á, fyrsta virkan dag hvers mánaðar. Þeir starfsmenn sem við undirritun þessa samnings eru á fyrirfram greiddum launum eiga rétt á að halda því fyrirkomulagi.

1.1.1.2 Lágmarkslaun fyrir fullt starf, fullar 173,33 unnar stundir á mánuði (40 stundir á viku), skulu vera sem hér segir fyrir starfsmenn 18 ára og eldri sem starfað hafa fjóra mánuði samfellt hjá sama sveitarfélagi:

Frá 1. júní 2011, kr. 196.708.

Frá 1. mars 2012, kr. 203.593.

Frá 1. mars 2013, kr. 211.941.  

Frá 1. mars 2014, kr. 219.799.

1.1.2 Brot úr mánaðarlaunum reiknast þannig, að deilt er með 21,67 í mánaðarlaunin og margfaldað með fjölda almanaksdaga annarra en laugardaga og sunnudaga frá upphafi eða til loka starfstíma.

1.1.3 Þegar kjarasamningsbundnar launaflokkahækkanir verða, hækka allar kjarasamningsbundnar viðmiðanir í samræmi við það.

1.2 EINGREIÐSLUR Á SAMNINGSTÍMANUM

1.2.1 Við samþykkt kjarasamningsins greiðist sérstök eingreiðsla, kr. 50.000.- hverjum starfsmanni í fullu starfi sem er við störf í maí og miðast greiðslan við fullt starf í mánuðunum mars-maí. Starfsmenn sem hófu störf á tímabilinu 1. mars til 15. maí fá hlutfallslega greiðslu miðað við starfshlutfall og starfstíma. Starfsmenn í hlutastarfi fá greitt hlutfallslega miðað við starfshlutfall og starfstíma. Greiðslan skal innt af hendi eigi síðar en 1. júlí 2011.

1.2.2 Starfsmenn sem eru við störf þann 1.febrúar 2012 fá greidda sérstaka eingreiðslu, kr. 25.000,- miðað við fullt starf. Starfsmenn í hlutastarfi fá greitt hlutfallslega miðað við starfshlutfall 1. febrúar 2012.

1.3 RÖÐUN Í LAUNAFLOKKA

1.3.1 Við röðun starfa í launaflokka skal miða við niðurstöðu starfsmats. Samningsaðilar eru sammála um að nota starfsmatskerfið SAMSTARF.                 Um nánari atriði varðandi starfsmatið, svo sem um endurmat o.fl. semja aðilar sérstaklega, sjá verklagsreglur og verkferla um starfsmatskerfið (viðauki I).              Um tengingu starfsmatsniðurstöðu við launatöflu fer samkvæmt tengitöflu í fylgiskjali II. Lægsta röðun starfsmanns skv. starfsmati miðast við launaflokk 115.

1.4 TÍMAVINNU- OG UNGLINGAKAUP

1.4.1 Tímavinnukaup í dagvinnu í hverjum launaflokki er 0,615% af mánaðarkaupi. Við útreikning tímakaups skal jafnframt taka mið af persónuálagi viðkomandi starfsmanns, sbr. gr. 1.1.1 og 10. kafla eftir því sem við á. Þegar unnið er í tímavinnu skal ekki greitt vaktaálag á þær stundir sem eru utan hefðbundins dagvinnutíma heldur greidd yfirvinna.

1.4.2 Laun ungmenna skulu vera sem hér segir:

16 ára 82% af hlutaðeigandi launaflokki.

17 ára 87% af hlutaðeigandi launaflokki.

Tímakaup í dagvinnu er 0,615% af hlutaðeigandi launaflokki í sömu hlutföllum eftir aldri. Ungmenni skulu taka laun skv. þeim aldursflokki sem þeir tilheyra í lok almanaksársins. Ungmenni sem lokið hafa skyldunámi og/eða verða 16 ára á almanaksárinu heyra undir almenn ákvæði þessa kjarasamnings. Þeir sem verða sextán ára á almanaksárinu og sinna skilgreindum störfum skv. starfsmati sveitarfélaga, skulu fá þau laun sem starfinu fylgja.

1.4.3 Starfsmann skal ráða á mánaðarlaun/starfshlutfall ef reglubundin vinnuskylda hans er 20% á mánuði eða meiri. Sé reglubundin vinnuskylda hans minni og þegar um er að ræða óregluleg vinnuskil er heimilt að ráða hann í tímavinnu. Jafnframt er heimilt að ráða í tímavinnu, óháð vinnuskyldu í eftirfarandi undantekningartilvikum:

5. Nemendur við störf í skólaleyfum og/eða með námi.

6. Lífeyrisþega, sem vinna hluta úr starfi.

7. Starfsmenn, sem ráðnir eru til skamms tíma vegna sérstakra árvissra álagstíma ýmissa stofnana þó eigi lengur en 2 mánuði.

8. Starfsmenn, sem ráðnir eru til að vinna að sérhæfðum afmörkuðum verkefnum.

9. Starfsmenn, sem starfa óreglubundið um lengri eða skemmri tíma, þó aðeins í algjörum undantekningartilvikum.

1.4.4 Samningur þessi nær ekki til nemenda vinnuskóla sem starfræktir eru á vegum sveitarfélaga. Með vinnuskóla er átt við starfsemi á vegum sveitarfélaga þar sem börnum er gefinn kostur á samspili vinnu, þjálfunar og fræðslu í sumarleyfi sínu.      Að öðru leyti vísast til 10. kafla laga nr. 46/1980 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum og reglugerðar 426/1999 um vinnu barna og unglinga. Það er sameiginlegur skilningur aðila að með börnum skv. gr. 1.4.4. í kjarasamningi aðila sé átt við einstakling sem er undir 15 ára aldri eða ungmenni sem er í fullu skyldunámi sbr. 2. mgr. 59 gr. laga nr. 46/1980 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum. Að höfðu samráði við viðkomandi stéttarfélag, geta sveitarfélög boðið ungmennum sem ná 16 ára aldri á almanaksárinu störf þar sem þeim er gefinn kostur á samspili vinnu, þjálfunar og fræðslu í vinnuskóla, þ.e. störf vinnuskólanemenda. Til grundvallar nefndu samráði og fyrirhuguðu úrræði fyrir ungmenni sem verða 16 ára á almanaksárinu skal liggja fyrir skrifleg áætlun um vinnuskólann þar sem komi fram helstu viðfangsefni, vinnutími og skipulag þjálfunar og fræðslu. Við sérstakar aðstæður þegar nauðsynlegt getur verið að grípa til úrræða vegna atvinnuástands, geta sveitarfélög gefið ungmennum sem ná 17 ára aldri á almanaksárinu kost á  vinnuskóla. Sveitarfélag þarf að gera um þetta tímabundið samkomulag við viðkomandi stéttarfélag þar sem fram kemur vinnufyrirkomulag og launakjör.

1.5 YFIRVINNUKAUP

1.5.1 Yfirvinna er greidd með tímakaupi. Tímakaup fyrir yfirvinnu í hverjum launaflokki  er 1,0385% af mánaðarlaunum.

1.5.2 Öll vinna sem unnin er á stórhátíðardögum, sbr. gr. 2.1.4.3, greiðist með tímakaupi sem nemur 1,375% af mánaðarlaunum. Þetta gildir þó ekki um reglubundna vinnu, þar sem vetrarfrí eru veitt skv. grein 2.6.7.

1.5.3 Forstöðumenn stofnana eiga ekki rétt á yfirvinnugreiðslum skv. tímakaupi, en skylt er að ákveða þeim sérstaka þóknun til viðbótar mánaðarlaunum þeirra, sé yfirvinna nauðsynleg vegna anna í starfi. Slíka þóknun ákveður launagreiðandi með samkomulagi við viðkomandi starfsmann og vitund starfsmannafélagsins.

1.5.4 Sé yfirvinna fjarri föstum vinnustað ekki greidd skv. tímareikningi, skal semja um þá greiðslu fyrirfram við viðkomandi starfsmann.

1.6 ÁLAGSGREIÐSLUR

Vaktaálag er greitt til þeirra starfsmanna sem vinna vaktavinnu, bakvaktir og aðra vinnu sem fellur utan dagvinnutímabils en er hluti vikulegrar vinnuskyldu (sbr. gr. 2.2.3.). Vaktaálag er greitt vegna afbrigðilegs og óþægilegs vinnutíma.

1.6.1 Vaktaálag reiknast af dagvinnukaupi, sbr. gr. 1.4.1. Vaktaálag skal vera:

33,33% kl. 17:00 – 24:00 mánudaga til fimmtudaga

55,00% kl. 17:00 – 24:00 föstudaga

55,00% kl. 00:00 – 08:00 mánudaga til föstudaga

55,00% kl. 00:00 – 24:00 laugard., sunnud. og sérstaka frídaga

90,00% kl. 00:00 – 24:00 stórhátíðardaga, sbr. 2.1.4.3.

Brot úr klst. greiðist hlutfallslega.

1.6.2 Greiðsla fyrir bakvaktir skal reiknast af dagvinnukaupi, sbr. gr. 1.4.1 með eftirtöldum hætti:

45,00% kl. 00:00 – 08:00 mánudaga

33,33% kl. 00:00 – 08:00 þriðjudaga til föstudaga

33,33% kl. 17:00 – 24:00 mánudaga - fimmtudaga

45,00% kl. 17:00 – 24:00 föstudaga

45,00% kl. 00:00 – 24:00 laugard., sunnud. og sérstaka frídaga

90,00% kl. 00:00 – 24:00 stórhátíðardaga, sbr. 2.1.4.3.

Brot úr klst. greiðist hlutfallslega. Um greiðslur fyrir útköll á bakvakt gildir gr.2.3.3.

1.7 DESEMBERUPPBÓT

1.7.1 Desemberuppbót verður sem hér segir:

Á árinu 2011 kr. 75.500

Á árinu 2012 kr. 78.200

Á árinu 2013 kr. 80.700

Starfsmaður í fullu starfi fær greidda desemberuppbót (persónuuppbót) 1.desember ár hvert. Með fullu starfi er átt við 100% starf tímabilið 1. janúar til 30. nóvember sama ár. Hafi starfsmaður gegnt hlutastarfi eða starfað hluta úr ári, skal hann fá greitt miðað við starfshlutfall og/eða starfstíma, þó þannig að hann hafi starfað samfellt a.m.k. frá 1. september það ár. Það sama gildir um tímavinnufólk og miðast óskert fjárhæð við 1.504 unnar dagvinnustundir á framangreindu viðmiðunartímabili. Eftirlaunaþegar sem eru aðilar að B-deild LSR eða sambærilegum deildum annarra lífeyrissjóða fái greidda desemberuppbót í desember frá viðkomandi lífeyrissjóði í réttu hlutfalli við greidd eftirlaun. Starfsmaður sem lætur af störfum á árinu, en hafði þá starfað samfellt í a.m.k. 6 mánuði skal einnig fá greidda desemberuppbót miðað við starfstíma og starfshlutfall á árinu. Hlutfall skv. þessari málsgrein er reiknað sem hlutfall af fullri vinnu (100%) í 12 mánuði á almanaksárinu af síðast gildandi desemberuppbót.

1.7.2. Desemberuppbót skv. gr. 1.7.1. greiðist starfsmönnum sem fóru á eftirlaun á árinu, enda hafi þeir skilað starfi er svari til a.m.k. hálfs starfsárs það ár. Sama regla gildir um þá, sem sökum heilsubrests minnka við sig starf, enda liggi fyrir um það vottorð læknis. Heildargreiðsla til eftirlaunaþega verði aldrei hærri en full desemberuppbót sbr. grein 1.7.1.

1.7.3 Framangreind desemberuppbót er með inniföldu orlofi og greiðist sjálfstætt og án tengsla við laun.

1.8 ORLOFSUPPBÓT

1.8.1 Orlofsuppbót verður sem hér segir:

Á árinu 2011 kr. 36.000

Á árinu 2012 kr. 37.000

Á árinu 2013 kr. 38.000

Á árinu 2014 kr. 39.000

Hinn 1. maí ár hvert skal starfsmaður sem er í starfi til 30. apríl fá greidda eingreiðslu, orlofsuppbót, er miðast við fullt starf næstliðið orlofsár. Greitt skal hlutfallslega miðað við starfshlutfall og starfstíma. Tímavinnufólk fær greidda orlofsuppbót og miðast óskert fjárhæð hennar við 1.504 unnar dagvinnustundir á framangreindu  viðmiðunartímabili.

1.8.2 Hafi starfsmaður látið af störfum á orlofsárinu vegna aldurs eða eftir a.m.k. 3 mánaða (13 vikna) samfellt starf á orlofsárinu skal hann fá greidda orlofsuppbót hlutfallslega miðað við unninn tíma og starfshlutfall. Sama hlutfallsregla gildir ef starfsmaður var frá störfum vegna veikinda eftir að greiðsluskyldu vinnuveitanda lýkur eða vegna fæðingarorlofs, allt að sex mánuðum. Orlofsuppbót er föst fjárhæð og tekur ekki breytingum skv. öðrum ákvæðum samningsins. Á orlofsuppbót reiknast ekki orlofslaun.

1.9 REYKKÖFUNARÁLAG

1.9.1 Slökkviliðsmönnum sem falin er reykköfun af slökkviliðsstjóra/varðstjóra skal greitt reykköfunarálag. Álagið skal vera föst krónutala þ.e. kr. 1.500,- frá 1. Júlí 2011 á þá vakt/æfingu sem reykköfun fer fram. (Sjá bókun 5, 2011).

1.10 ÁKVÆÐI UM RÆSTINGAR

1.10.1 Tímakaup við aðalhreingerningar. Vinna við aðalhreingerningar greiðist með tímakaupi sem hér segir:

Kl. 08:00-20:00 mánudaga til föstudaga:

Frá 1. júní 2011 kr. 1.217

Frá 1. mars 2012 kr. 1.288

Frá 1. mars 2013 kr. 1.359

Alla aðra tíma vikunnar, sbr. þó grein 1.9.1.2.

Frá 1. júní 2011 kr. 1.469

Frá 1. mars 2012 kr. 1.555

Frá 1. mars 2013 kr. 1.640

Aðalhreingerning er vinna við ræstingu húsnæðis, veggi loft og gólf, þ.m.t. bónleysing, á þeim tíma sem ekki er reglulegt skólahald. Í einstaka tilvikum getur aðalhreingerning einnig verið á reglulegum starfstíma skóla. Ákvæðið á einungis við um tímavinnu sem unnin er utan vinnu- og viðveruskyldu annarra starfa starfsmanna grunnskóla og leikskóla þar sem árstíðabundnar hreingerningar/aðalhreingerningar falla ekki undir starfslýsingar þeirra.

1.10.2 Þvottur á handklæðum o.fl.

1.10.2.1 Starfsmenn, sem taka að sér þvott utan vinnustaðar á t.d. handklæðum eða öðrum sambærilegum stykkjum skulu fá fyrir það skv. taxta efnalauga og þvottahúsa.

2. UM VINNUTÍMA

2.1 ALMENNT

2.1.1 Vinnuvika starfsmanna skal vera 40 stundir, nema um skemmri vinnutíma sé sérstaklega samið. Heimilt er að semja við starfsmann um tilflutning vinnuskyldu milli vikna eða árstíða.

2.1.2 Heimilt er að haga vinnu með öðrum hætti en í kafla þessum greinir með samkomulagi starfsmanna og forráðamanna stofnunar og með skriflegu samþykki samningsaðila. Samningsaðilum er heimilt að semja um rýmkun dagvinnutíma á virkum dögum, umfram þau tímamörk sem um getur í gr. 2.2.1. Þó skal dagvinna hvers starfsmanns aldrei hefjast fyrr en kl. 07:00. Upphaf dagvinnu hvers starfsmanns skal ákveðið í ráðningarsamningi hans. Forstöðumanni stofnunar/starfseiningar er heimilt að verða við óskum einstakra starfsmanna um sveigjanlegan vinnutíma á tímabilinu kl. 07:00 – 18:00 á virkum dögum. Í slíkum tilfellum greiðist ekki vaktaálag á umsaminn dagvinnutíma. Haga skal skipulagi vinnutíma starfsmanna í leikskólum, grunnskólum og öðrum sambærilegum stofnunum þannig að það mótist í samráði viðkomandi stjórnenda og starfsmanna. Í því sambandi skal sértaklega taka tillit til þarfa fyrir undirbúnings- og úrvinnslutíma þegar starfsmönnum eru falin verkefni sem að jafnaði eru á verksviði faglærðra starfsmanna eða telja verður að jafnist á við slík verkefni.

2.1.3 Vinnutími starfsmanna skal vera samfelldur eftir því sem við verður komið vegna eðli starfsins. Séu eyður í daglegum vinnutíma starfsmanns skv. Ósk yfirmanns, skal fyrir slíkar eyður greiða 1 klst. í yfirvinnu.

2.1.4 Frídagar

2.1.4.1 Almennir frídagar eru: Laugardagur og sunnudagur

2.1.4.2 Sérstakir frídagar eru:

1. Nýársdagur.

2. Skírdagur.

3. Föstudagurinn langi.

4. Laugardagur fyrir páska.

5. Páskadagur.

6. Annar í páskum.

7. Sumardagurinn fyrsti.

8. 1. maí.

9. Uppstigningardagur.

10. Hvítasunnudagur.

11. Annar í hvítasunnu.

12. 17. júní.

13. Frídagur verslunarmanna

14. Aðfangadagur eftir kl. 12:00

15. Jóladagur.

16. Annar í jólum.

17. Gamlársdagur eftir kl. 12:00

2.1.4.3 Stórhátíðardagar eru:

1. Nýársdagur.

2. Föstudagurinn langi.

3. Páskadagur.

4. 1. maí.

5. Hvítasunnudagur.

6. 17. júní.

7. Aðfangadagur eftir kl. 12:00

8. Jóladagur.

9. Gamlársdagur eftir kl. 12:00

2.1.5 Sérákvæði um undirbúningstíma

2.1.5.1 Undirbúningstími í leikskóla

Lágmarks undirbúningstími stjórnanda deildar leikskóla og leikskólasérkennara, skal vera 5 klst. á viku miðað við fullt starf. Undirbúningstími starfsmanna í leikskólum með lokapróf í uppeldisfræði á háskólastigi skal vera 4 klst. á viku miðað við fullt starf. Undirbúningstími notist m.a. til starfsáætlanagerðar, viðtalstíma fyrir foreldra og annars foreldrasamstarfs, atferlisathugana og kynnisferða. Miða skal við að starfsmaður skili öllum undirbúningstíma á starfsstað.

2.1.5.2 Undirbúningstími í grunnskóla

Undirbúnings- og samstarfstími stuðningsfulltrúa í grunnskóla skal vera 4 klst. Á viku miðaða við fullt starf. Undirbúnings- og samstarfstíma skal varið til samstarfs við aðra faghópa í grunnskóla og foreldra. Miða skal við að starfsmaður skili öllum  undirbúningstíma á starfsstað.

2.1.6 Um vinnutíma á stofnunum sem ekki hafa fulla starfsemi allt árið

2.1.6.1 Starfsmenn sem ráðnir eru að grunnskólum, frístundaheimilum og öðrum stofnunum sem ekki hafa fulla starfsemi allt árið, skulu hafa 40 klst. Vikulega vinnuskyldu til jafnaðar yfir árið, sé um fullt starf að ræða, en annars hlutfallslega. Yfirmaður skipuleggur í upphafi hvers skólaárs í samráði við starfsmenn á hvern hátt vinnuframlagi er skilað milli tímabila og gera um það sérstaka vinnutímaáætlun.

2.1.6.2. Miða skal skipulag vinnutíma við það, að starfsmaður skili öllum vinnutíma á starfsstað.

2.2 DAGVINNA OG AFBRIGÐILEGUR VINNUTÍMI.

2.2.1 Dagvinna skal unnin á tímabilinu kl. 08:00 til 17:00 frá mánudegi til föstudags, að báðum dögum meðtöldum.

2.2.2 Sú vinna, sem unnin er frá kl. 08:00 til 17:00 alla virka daga telst dagvinna, þó teknar séu bakvaktir þar fyrir utan 365 daga ársins. (sjá 2.5.)

2.2.3 Afbrigðilegur vinnutími er sú vinna sem unnin er utan venjulegs dagvinnutímabils en er hluti af vikulegri vinnuskyldu. Dagvinnumaður sem vinnur hluta af vikulegri vinnuskyldu sinni utan dagvinnutímabils, skv. gr. 2.2.1, skal fá greitt álag skv. gr. 1.6.1. á þann hluta starfs síns. Hafi verið samið um rýmkun á dagvinnutímabili skv. gr. 2.1.2, greiðist ekki álag utan þeirra tímamarka sem greinir í gr. 2.2.1.

2.3 YFIRVINNA

2.3.1 Yfirvinna telst sú vinna sem fram fer utan tilskilins daglegs vinnutíma eða vaktarstarfsmanns svo og vinna sem innt er af hendi umfram vikulega vinnutímaskyldu þótt á dagvinnutímabili sé.

2.3.2 Öll vinna sem unnin er á sérstökum frídögum skv. gr. 2.1.4.2. greiðist sem yfirvinna skv. gr. 1.5.1, nema vinnan falli undir gr. 2.6.7.

2.3.3 Þegar starfsmaður er kallaður til vinnu sem ekki er í beinu framhaldi af daglegri vinnu hans skal greitt yfirvinnukaup fyrir að minnsta kosti 4 klst. Nema reglulegur vinnutími hans hefjist innan þriggja klst. frá því að hann fór til vinnu en þá greiðist yfirvinna frá upphafi útkalls fram til þess að reglulegur vinnutími hans hefst. Ljúki útkalli áður en 4 klst. eru liðnar frá lokum hinnar daglegu vinnu skal greiða yfirvinnu fyrir tímann frá lokum hinnar daglegu vinnu til loka útkallsins. Starfsmannafundir og starfsþróunarsamtöl eru undanþegin reglu um greiðslu fyrir útkall, enda séu þeir skipulagðir af yfirmanni með a.m.k. mánaðar fyrirvara. Þó ber að greiða 2 klst. að lágmarki ef starfsmannafundir og/eða starfsþróunarsamtöl eru skipulögð utan vinnutíma starfsmanns og eru hvorki beint á undan né í framhaldi af vinnutíma starfsmanns. Ákvæði greina 2.6.10 og 3.2 eiga ekki við um þessa fundi, enda standi þeir ekki lengur en tvær klukkustundir og ekki lengur en til kl. 19.

2.3.4 Hafi starfsmaður skv. lögum eða samningi skemmri vikulega vinnuskyldu en gert er ráð fyrir í gr. 2.1.1 skal vinna umfram hana greidd sem segir í greinum 2.3.5 og 2.3.6.

2.3.5 Óreglubundin vinna umfram hina skertu vinnuskyldu eða samfelld vinna skemur en einn mánuð, greiðist með því kaupi, sem greitt er fyrir yfirvinnu.

2.3.6 Samfelld reglubundin vinna einn mánuð eða lengur innan dagvinnumarka,  alltað fullri vinnuskyldu greiðist sem reiknað hlutfall af mánaðarlaunum, enda hafi starfsmanni verið kynnt það áður en sú vinna hófst.

2.3.7 Öll yfirvinna skal greidd eftir á fyrir hvern mánuð eða hverja þrjátíu daga og komi til útborgunar eigi síðar en 15 dögum eftir síðasta dag reikningstímabils. Sama gildir um greiðslu fyrir yfirvinnu á veikindatímabili.

2.3.8 Þegar um útköll eða aukavinnu er að ræða skal þeirri meginreglu fylgt að þeir starfsmenn skuli kallaðir til starfa sem að jafnaði hafa viðkomandi starf með höndum.

2.3.9 Yfirvinnu skal skipt sem jafnast milli starfsmanna.

2.3.10 Heimilt er starfsmanni, með samkomulagi við vinnuveitanda, að safna allt að 10 frídögum á ári vegna yfirvinnu, á þann hátt að yfirvinnutímar komi til uppsöfnunar en yfirvinnuálagið er greitt við næstu reglulegu útborgun. Áunnið frí vegna yfirvinnu skal tekið innan 12 mánaða frá ávinnslu ella greiðist fríið út sem dagvinnustundir.Yfirvinnuálag er 44,44% af yfirvinnutímakaupi starfsmanns. Yfirvinnuálag skal ekki tekið út í fríi, heldur skal það greitt við næstu reglulegu útborgun, þ.e. þegar yfirvinnan ella hefði komið til greiðslu.

2.4 LÁGMARKSHVÍLD

2.4.1 Gildissvið o.fl.

Hvað varðar gildissvið, hvíldartíma, vinnuhlé og fleira vísast til samnings ASÍ, BHM, BSRB og KÍ og samninganefndar ríkisins, Reykjavíkurborgar og Launanefndar sveitarfélaga frá 23. janúar 1997, um ákveðna þætti er varða skipulag vinnutíma, sem fylgir kjarasamningi þessum sem fylgiskjal og telst hluti hans. Í þessu sambandi vísast jafnframt til leiðbeininga samráðsnefndar um skipulag vinnutíma, dags. 16. febrúar 2001. Samráðsnefnd þessi er skipuð samkvæmt 14. gr. framangreinds samnings og er henni jafnframt falið að fjalla um ágreiningsmál sem upp kunna að koma vegna þeirra málefna sem þar er fjallað um.

2.4.2 Daglegur hvíldartími. Um skipulag vinnutíma. Vinnutíma skal haga þannig að á 24 stunda tímabili, reiknað frá skipulögðu/venjubundnu upphafi vinnudags starfsmanns, fái starfsmaður a.m.k. 11 klst. samfellda hvíld. Verði því við komið, skal dagleg hvíld ná til tímabilsins frá kl. 23:00 til 06:00. Óheimilt er að skipuleggja vinnu þannig að vinnutími á 24 klst. tímabili fari umfram 13 klst. Skipulagt eða venjubundið upphaf vinnudags.

Skýring: Sé skipulagt upphaf vinnudags t.d. kl. 8:00, skal miða við það tímamark. Hafi starfsmaður á hinn bóginn fastan vinnutíma sem hefst t.d. kl. 20:00, skal sólarhringurinn miðaður við það tímamark. Í vaktavinnu er eðlilegt að miða upphaf vinnudags við merktan vinnudag á vaktskrá. Sé ekki um merktan vinnudag að ræða, t.d. aukavakt í vaktafríi, miðast upphafið við tímamörk síðasta merkta vinnudags.Starfsmaður á rétt á a.m.k. 15 mínútna hléi ef daglegur vinnutími hans er lengri en 6 klst. Kaffi- og matarhlé teljast hlé í þessu sambandi.

2.4.3 Frávik frá daglegri lágmarkshvíld

2.4.3.1 Vaktaskipti. Á skipulegum vaktaskiptum er heimilt að stytta samfellda lágmarkshvíld starfsmanna í allt að 8 klst. Þetta á t.d. við þegar starfsmaður skiptir af morgunvakt yfir á næturvakt samkvæmt skipulagi vaktskrár. Fráviksheimild þessi frá 11 klst. lágmarkshvíld á hins vegar ekki við þegar starfsmaður lýkur yfirvinnu og fer yfir á reglubundna vakt og öfugt. Þar sem hér er um frávik frá meginreglunni um 11 klst. samfellda hvíld að ræða, verður að gera þá kröfu til vaktkerfis að það sé skipulagt þannig að skipti milli mismunandi tegunda vakta séu sem sjaldnast á vaktahring og að jafnaði reyni ekki á frávik þetta oftar en einu sinni í viku. Vinnan skal því skipulögð með sem jöfnustum hætti.

2.4.3.2 Sérstakar aðstæður. Við sérstakar aðstæður er heimilt að stytta samfellda lágmarkshvíld í allt að 8 klst. og lengja vinnulotu í allt að 16 klst., þ.e.a.s. við ófyrirsjáanleg atvik þegar bjarga þarf verðmætum. Ennfremur þegar almannaheill krefst þess og/eða halda þarf uppi nauðsynlegri heilbrigðis- eða öryggisþjónustu.    Sé heimildum til frávika frá daglegum hvíldartíma skv. þessum lið beitt, skal starfsmaður fá samsvarandi hvíld í staðinn. Í beinu framhaldi af slíkri vinnulotu skal veita starfsmanni 11 klst. hvíld á óskertum launum sem hann annars hefði fengið.

2.4.3.3 Truflun á starfsemi vegna ytri aðstæðna. Ef truflun verður á starfsemi vegna ytri aðstæðna, svo sem vegna veðurs eða annarra náttúruafla, slysa, orkuskorts, bilana í vélum eða öðrum búnaði eða annarra slíkra ófyrirséðra atvika, má víkja frá ákvæðum um daglega lágmarkshvíld að því marki sem nauðsynlegt er til að koma í veg fyrir verulegt tjón þar til regluleg starfsemi hefur komist á að nýju. Um er að ræða tilvik sem ekki verða séð fyrir. Rétt er að kalla annan starfsmann til vinnu til að leysa þann starfsmann af sem ekki hefur náð tilskilinni hvíld, sé þess nokkur kostur.

2.4.4 Vikulegur hvíldardagur

Á hverju 7 daga tímabili skal starfsmaður fá a.m.k. einn vikulegan hvíldardag sem tengist beint daglegum hvíldartíma og skal við það miðað að vikan hefjist á mánudegi. Starfsmaður á þannig að fá 35 klst. samfellda hvíld einu sinni í viku.       Að svo miklu leyti sem því verður við komið, skal vikulegur hvíldardagur vera á sunnudegi og starfsmaður fá frí á þeim degi. Þó má stofnun með samkomulagi       við starfsmenn sína fresta vikulegum hvíldardegi þar sem sérstakar ástæður gera slík frávik nauðsynleg, þannig að í stað vikulegs hvíldardags komi tveir samfelldir víldardagar á hverjum tveimur vikum. Sé sérstök þörf á að skipuleggja vinnu þannig að vikulegum hvíldardegi sé frestað, skal haga töku hvíldardaga þannig að teknir séu tveir hvíldardagar saman.

2.4.5 Frítökuréttur

2.4.5.1 Almenn skilyrði frítökuréttar. Hafi stjórnandi metið það svo að brýn nauðsyn sé til að starfsmaður mæti til vinnu áður en 11 klst. lágmarkshvíld er náð, skapast frítökuréttur, 1½ klst. (í dagvinnu) fyrir hverja klukkustund sem hvíldin skerðist. Ávinnsla frítökuréttar einskorðast ekki við heilar stundir. Starfsmaður á ekki að mæta aftur til vinnu fyrr en að aflokinni 11 klst. hvíld nema hann hafi sérstaklega verið beðinn um það. Mæti starfsmaður eigi að síður áður en hann hefur náð hvíldinni, ávinnur hann sér ekki frítökurétt.

2.4.5.2 Samfelld hvíld rofin með útkalli. Frítökuréttur miðað við lengsta hlé. Ef hvíld er rofin einu sinni eða oftar innan 24 stunda tímabils miðað við skipulagt/venjubundið upphaf vinnudags starfsmanns, skal bæta það sem vantar upp á að 11 klst. hvíld náist, miðað við lengsta hlé innan vinnulotu, með frítökurétti, 1½ klst. (dagvinnu) fyrir hverja klukkustund sem vantar upp á 11 klst. hvíld.

2.4.5.3 Vinna umfram 16 klst. Hafi starfsmaður unnið samtals meira en 16 klst. á einum sólarhring, þ.e. hverjum 24 klst., miðað við skipulagt/venjubundið upphaf vinnudags starfsmanns, án þess að ná 8 klst. samfelldri hvíld, skal starfsmaður undantekningarlaust fá 11 klst. samfellda hvíld að lokinni vinnu, án frádráttar á þeim launum sem hann annars hefði fengið. Frítökuréttur, 1½ klst. (dagvinna) safnast upp fyrir hverja klst. sem unnin var umfram 16 klst.

2.4.5.4 Aukinn frítökuréttur vegna samfelldrar vinnu umfram 24 klst. Í þeim sérstöku undantekningartilvikum að starfsmaður vinni samfellt fullar 24 stundir, skal frítökuréttur aukast þannig að hver heil stund umfram 24 veitir frítökurétt sem er 1,8% lengri en sá frítökuréttur sem næsta stund á undan gaf.

2.4.5.5 Vinna á undan hvíldardegi. Vinni starfsmaður skv. ákvörðun yfirmanns það lengi á undan hvíldardegi að ekki náist 11 klst. hvíld miðað við venjubundið upphaf vinnudags eða vaktar (sjá skýringaramma í gr. 2.4.2), skal starfsmaður mæta samsvarandi síðar við upphaf næsta reglubundna vinnudags, án frádráttar á þeim launum sem hann annars hefði fengið, ella safnast upp frítökuréttur, 1½ klst. í dagvinnu fyrir hverja klukkustund sem hvíldin skerðist.

2.4.5.6 Upplýsingar um frítökurétt á launaseðli. Uppsafnaður frítökuréttur skal koma fram á launaseðli og hann skal veittur í hálfum eða heilum dögum.

2.4.5.7 Frítaka. Frítökuréttur skal veittur í samráði við starfsmann enda sé uppsafnaður frítökuréttur a.m.k. fjórar stundir og skal frítaka ekki veitt í styttri lotum en það. Leitast skal við að veita frí svo fljótt sem auðið er eða með reglubundnum hætti til að koma í veg fyrir að frí safnist upp.

2.4.5.8 Greiðsla hluta frítökuréttar. Heimilt er að greiða út ½ klst. (í dagvinnu) af verri 1½ klst. sem starfsmaður hefur áunnið sér í frítökurétt, óski hann þess.

2.4.5.9 Uppgjör við starfslok. Við starfslok skal ótekinn frítökuréttur gerður upp með sama hætti og orlof. Frítökuréttur fyrnist ekki.

2.4.6 Æðstu stjórnendur og aðrir þeir sem ráða vinnutíma sínum sjálfir. Aðilar þessir geta eðli málsins samkvæmt ekki áunnið sér frítökurétt, sbr. Einnig gildissvið  vinnuverndarákvæða um þá í tilskipun Evrópusambandsins nr. 93/104/EC, 1. töluliðar, a-liðar, 17.gr. og 4.mgr. 1.gr. framan greinds samnings aðila vinnumarkaðarins dags. 23.01.1997.

2.5 BAKVAKTIR

2.5.1 Með bakvakt er átt við að starfsmaður sé ekki við störf en reiðubúinn til að sinna útkalli. Það telst ekki bakvakt ef starfsmaður dvelst á vinnustað að beiðni yfirmanns. Um greiðslu fyrir bakvakt, sjá gr. 1.6.2.

2.5.2 Starfsmaður á rétt á fríi í stað greiðslu álags fyrir bakvakt. 20 mínútna frí jafngildir 33,33% vaktaálagi, 27 mínútna frí jafngildir 45% vaktaálagi, 54 mínútna frí jafngildir 90% vaktaálagi.

2.5.3 Bakvaktargreiðsla fellur niður þann tíma sem yfirvinnukaup er greitt.

2.5.4 Fyrir reglubundna bakvakt, sem skipulögð er allt árið, skal veita frí sem svarar 1 klst. fyrir hverjar 15 klst. á bakvakt að hámarki þó 80 klst. Frí þetta skal veita hlutfallslega miðað við starfshlutfall og starfstíma. Einungis er hægt að fá 80 stunda frí vegna þessa ákvæðis þótt bakvaktastundir séu fleiri en 1.200. Ákvæði til bráðabirgða: Þeir starfsmenn sem fyrir 9. apríl 2001 höfðu lengri frí, allt að 96 vinnuskyldustundum fyrir 1440 klst. skulu halda því á meðan á samfelldri ráðningu þeirra stendur.

2.5.5 Unnar stundir á bakvöktum skulu ekki dregnar frá þegar bakvaktarstundir á ári eru taldar, sbr. gr. 2.5.4.

2.5.6 Leyfi skv. gr. 2.5.4 má veita hvenær árs sem er en ekki er heimilt að flytja það milli ára. Heimilt er að semja við starfsmann um greiðslu í stað fría samkvæmt greinum

2.5.4. Greiðsla þessi miðast við tímakaup í dagvinnu samkvæmt gr. 1.4.1.

2.5.7 Heimilt er með samkomulagi starfsmanna og forráðamanna stofnunar/ sveitarfélags og með skriflegu samþykki samningsaðila að semja um annað fyrirkomulag greiðslu fyrir bakvaktir en að framan greinir. T.d. er heimilt að semja um ákveðinn fjölda klukkustunda fyrir bakvakt án tillits til tímalengdar. Ef samið er um aðrar bakvaktagreiðslur en um getur í gr. 1.6.2 skal, að teknu tilliti til útkallatíðni og lengdar útkalla á tilteknu viðmiðunartímabili, semja um að bakvaktagreiðslur falli ekki niður í útköllum, að hluta til eða öllu leyti.

2.6 VAKTAVINNA

2.6.1 Þeir sem vinna á reglubundnum vinnuvöktum skulu fá vaktaálag fyrir unnin störf á þeim tíma, er fellur utan venjulegs dagvinnutímabils.

2.6.2 Þar sem unnið er á reglubundnum vinnuvöktum skal vaktskrá, er sýnir væntanlegan vinnutíma hvers starfsmanns, lögð fram mánuði áður en fyrsta  "vakt" samkvæmt skránni hefst, nema samkomulag sé við starfsmenn um skemmri frest.  Sé vaktskrá breytt með skemmri en 24 klst. (sólarhrings) fyrirvara skal greiða aukalega 3 klst. í yfirvinnu og innan 168 klst. (vika) skal greiða aukalega 2 klst. Í yfirvinnu. Hér er eingöngu átt við breytingu á skipulagðri vakt en ekki aukavakt.

2.6.3 Við samningu vaktskrár skal þess gætt að helgidagavinna skiptist sem jafnast á starfsmenn.

2.6.4 Að jafnaði skulu vaktir vera á bilinu 4 – 10 klst. Heimilt er að semja um aðra tímalengd vakta sbr. grein 2.1.2.

2.6.5 Þar sem nauðsyn er samvistartíma við vaktaskipti, skal fella hann inn í hinn reglulega vinnutíma eftir nánara samkomulagi við starfsfólk.

2.6.6 Skipulagi vaktavinnu skal haga þannig að starfsmenn fái að jafnaði tvo samfellda frídaga í viku.

2.6.7 Starfsmaður sem vinnur á reglubundnum vöktum alla daga ársins, getur í stað greiðslna skv. gr. 2.3.2 fengið frí á óskertum föstum launum í 88 vinnuskyldustundir á ári miðað við fullt starf í heilt ár. Vinnu sem fellur á sérstaka frídaga og stórhátíðardaga sbr. framanritað, skal auk þess launa með álagi skv. gr. 1.6.1, sé þessi kostur valinn. Ávinnsla leyfisins miðast við almanaksárið. Starfsmaður sem óskar eftir að breyta vali sínu á milli leyfis og greiðslu, skal tilkynna það skriflega til viðkomandi stofnunar fyrir 1. Desember næst á undan. Með reglubundnum vöktum, skv. þessari grein, er átt við vaktir sem skipulagðar eru alla daga ársins að meðtöldum sérstökum frídögum og stórhátíðardögum.

2.6.8 Þeir vaktavinnumenn sem eigi notfæra sér eða njóta heimilda skv. gr. 2.6.7., skulu eiga rétt á svofelldum uppgjörsmáta: Greitt verði samkvæmt vaktskrá yfirvinnukaup (tímakaup) skv. gr. 1.5.1 fyrir vinnu á frídögum skv. gr. 1.5.2. og 2.3.2., þó aldrei minna en 8 klst. fyrir hvern merktan vinnudag. Bættur skal hver dagur, sem ekki er merktur vinnudagur á vaktskrá og fellur á sérstakan frídag eða stórhátíðardag annan en laugardag eða sunnudag, (laugardagur fyrir páska undanskilinn) með greiðslu yfirvinnukaups í 8 klst. miðað við fullt starf eða með öðrum frídegi. Bæta skal með 8 klst. þá daga sem taldir eru upp í greinum 2.1.4.2 og 2.1.4.3. að undanskildum aðfangadegi og gamlársdegi sem bætast með 4 klst. Miðað við fullt starf.

2.6.9 Starfsfólk í vaktavinnu hefur ekki sérstaka matar- og kaffitíma. Starfsmönnum er þó heimilt að neyta matar og kaffis við vinnu sína á vaktinni, ef því verður við komið starfsins vegna. Vegna takmörkunar þeirra sem að ofan greinir á matar og kaffitímum skal telja hverja vakt sem unnin er til uppfyllingar vikulegri vinnuskyldu 25 mínútum lengri en raunverulegri viðveru nam óháð lengd vaktar. Mælist vinnutími þannig lengri en umsamin vinnuskylda skal það sem umfram er greiðast sem yfirvinna.

2.6.9.1 Starfsmenn í vaktavinnu sem ekki njóta mataraðstöðu samkvæmt greinum 3.4.1 - 3.4.3. skulu fá það bætt með fæðispeningum, sem nema kr. 336,94 fyrir hvern vinnuskyldudag, enda séu þá uppfyllt neðantalin skilyrði:

a. Vinnuskylda starfsmanns sé minnst sem svarar hálfri stöðu á viku.

b. Starfsmaður hafi vinnuskyldu á vinnustað frá kl. 11:00 - 14:00 eða frá kl.  18:00 - 20:00 að frádregnu matarhléi. Greiðsla þessi skal breytast á þriggja mánaða fresti í samræmi við breytingu á matar- og drykkjavörulið (01) í vísitölu neysluverðs með vísitölu janúarmánaðar 2011 sem grunnvísitölu (186,60 stig). (Greinin gildir frá 1.júní 2011).

2.6.10 Vinni vaktavinnumenn yfirvinnu eða aukavakt, skal til viðbótar unnum tíma greiða 12 mínútur í yfirvinnu fyrir hvern fullan unninn klukkutíma, nema starfsmaðurinn taki matar- eða kaffitíma á vaktinni. Skulu þá þeir matar- og kaffitímar teljast til vinnutímans allt að 12 mínútur fyrir hvern fullan unninn klukkutíma. Við uppgjör á yfirvinnu skal leggja saman alla aukatíma uppgjörstímabilsins, t.d. mánaðar og reikna síðan 12 mín. á þá heilu tíma sem þá koma út.

2.6.11 Starfsmenn sem vinna reglubundna vaktavinnu skulu undanþegnir næturvöktum, ef þeir óska, þegar þeir hafa náð 50 ára aldri. 2.6.12 Á næturvöktum þar sem einn starfsmaður er að störfum skal meta öryggismál og setja reglur um viðbrögð í neyðartilfellum.

3. UM MATAR- OG KAFFITÍMA

3.1 MATAR- OG KAFFITÍMAR Á DAGVINNUTÍMABILI

3.1.1 Matartími skal vera á tímabilinu frá kl. 11:30 til 13:30. Matartími skal vera 60 mínútur og telst ekki til vinnutíma.

3.1.2 Heimilt er að lengja, stytta eða fella niður matartíma með samkomulagi stofnunar og þeirra starfsmanna sem málið varðar.

3.1.3 Sé matartíma á dagvinnutímabili breytt samkvæmt grein 3.1.2 lýkur dagvinnutímabili þeim mun síðar eða fyrr. Séu matartímar lengdir samkvæmt grein 3.1.2 telst lengingin ekki til vinnutímans.

3.1.4 Á venjulegum vinnudegi skulu vera tveir kaffitímar 15 mínútur og 20 mínútur, og teljast þeir til vinnutíma.

3.1.5 Kaffitíma má lengja, stytta eða fella niður með sama hætti og matartíma.

3.1.6 Starfsfólk í mötuneytum hefur ekki reglubundin neysluhlé, en á rétt á að taka kaffihlé þegar aðstæður leyfa og 30 mínútna matarhlé sem telst til vinnutíma. Vegna takmörkunar á matartíma skal telja viðveru starfsmanna 30 mín. Styttri en ella hefði verið.

3.2 MATAR- OG KAFFITÍMAR Í YFIRVINNU

3.2.1 Sé unnin yfirvinna, skulu vera matartímar, 1 klst. á tímabilinu kl. 19:00 - 20:00 að kvöldi, kl. 03:00 - 04:00 að nóttu og kl. 11:30 - 13:30 á frídögum skv. gr. 2.1.4. Matartímar þessir á yfirvinnutímabili teljast til vinnutímans.

3.2.2 Sé unnin yfirvinna eða aukavakt skulu kaffitímar vera kl. 17:00, 23:00 og kl. 05:00, 20 mínútur í hvert skipti og kl. 07:45, einn kaffitími í 15 mínútur. Kaffi- og matartímar í yfirvinnu á tímabilinu kl. 08:00 - 17:00 skulu vera þeir sömu og í dagvinnu.

3.3 VINNA Í MATAR- OG KAFFITÍMUM

3.3.1 Sé unnið í matartíma, þannig að matarhlé nái ekki fullum umsömdum tíma, skal matartíminn að sama hluta greiðast með yfirvinnukaupi.

3.3.2 Matar- og kaffitímar á yfirvinnutímabili sem unnir eru greiðast sem viðbót við yfirvinnutíma og auk þess kaffitímar í yfirvinnu, sé unnið að fremri mörkum þeirra.

3.4 FÆÐI OG MÖTUNEYTI

3.4.1 Starfsmenn sem eru við störf á föstum vinnustað skulu hafa aðgang að matstofu eftir því sem við verður komið. Matstofa telst sá staður í þessu tilviki, þar sem borinn er fram heitur og/eða kaldur matur, aðfluttur eða eldaður á staðnum. Húsakynni og aðstaða skulu vera í samræmi við kröfur viðkomandi heilbrigðisyfirvalda. Starfsmenn greiði efnisverð matarins, en annar rekstrarkostnaður greiðist af viðkomandi stofnun.

3.4.2 Á þeim vinnustöðum, þar sem ekki eru aðgangur að matstofu, sbr. grein 3.4.1, skal reynt að tryggja starfsmönnum aðgang að nærliggjandi mötuneyti á vegum viðsemjenda.

3.4.3 Ef keyptur er matur hjá öðrum aðila en greint er í gr. 3.4.2 skulu starfsmenn greiða kr. 520 fyrir hverja máltíð frá og með 1. júní 2011. Upphæðin skal síðan taka breytingum 1. janúar ár hvert í samræmi við breytingu á matar- og drykkjavörulið (01) í vísitölu neysluverðs með vísitölu janúarmánaðar 2011 sem grunnvísitölu (186,60 stig). Reynist kaupverð vinnuveitanda á aðkeyptum mat lægra en sem nemur þessari upphæð skal miða greiðslur starfsmanna við það. 3.4.4 Starfsmenn sem ekki njóta mataraðstöðu samkvæmt greinum 3.4.1 - 3.4.3. skulu fá það bætt með fæðispeningum, sem nema kr. 336,94 fyrir hvern vinnuskyldudag, enda séu þá  uppfyllt neðantalin skilyrði:

a. Vinnuskylda starfsmanns sé minnst sem svarar hálfri stöðu á viku.

b. Starfsmaður hafi vinnuskyldu á föstum vinnustað frá kl. 11:00 - 14:00 að frádregnu matarhléi.

c. Matarhlé sé aðeins 1/2 klst. eða 1 kennslustund í skólum. Greiðsla þessi skal breytast á þriggja mánaða fresti í samræmi við breytingu á matar- og drykkjavörulið (01) í vísitölu neysluverðs með vísitölu janúarmánaðar 2011 sem grunnvísitölu (186,60 stig).

3.5 HÁDEGISVERÐUR STARFSFÓLKS SKÓLA/UMÖNNUNARSTOFNUNAR

3.5.1 Þeim starfsmönnum, sem gert er skylt vegna vinnu sinnar að matast með heimilismönnum/börnum, skulu hafa frítt fæði og skal telja matartíma þeirra til vinnutíma.

3.6 FRÍTT FÆÐI

3.6.1 Starfsfólk í eldhúsum greiðir ekki fyrir fæði enda sé starf í eldhúsi meginhluti starfs viðkomandi starfsmanna.

3.6.2 Starfsfólk á næturvöktum greiðir ekki fyrir fæði.

3.6.3 Starfsmenn skulu eiga þess kost að hita sér kaffi og te á föstum vinnustað þar sem aðstaða er fyrir hendi. Á reglubundnum kaffitímum á vinnustað skal starfsmönnum lagt til kaffi og te ásamt tilheyrandi mjólk og sykri þeim að kostnaðarlausu.

4. UM ORLOF

4.1 LENGD ORLOFS

4.1.1 Lágmarksorlof skal vera 192 vinnuskyldustundir miðað við fullt ársstarf. Starfsmaður sem hefur unnið hluta af fullu starfi eða hluta úr ári skal fá orlof 16 vinnuskyldustundir fyrir fullt mánaðarstarf. Þegar starfsmaður í vaktavinnu fer í orlof skal hann fá óyggjandi upplýsingar um hvenær hann skuli mæta á vakt að orlofi loknu og skal þá að jafnaði miða við að vaktskrá haldist óbreytt.

4.1.2 Sá starfsmaður sem náð hefur 30 ára aldri á því almanaksári sem tímabil sumarorlofs tilheyrir fær að auki orlof sem svarar til 24 vinnuskyldustunda í dagvinnu. Við 38 ára aldur fær hann enn að auki orlof, sem svarar til 24 vinnuskyldustunda í dagvinnu. Starfsmaður sem þegar hefur áunnið sér rétt umfram það sem getur í 4.1.1 skal halda honum en um frekari ávinnslu fer samkvæmt 1. mgr.

4.2 ORLOFSLAUN

4.2.1 Starfsmaður skal fá 10,17% orlofsfé á yfirvinnu og álagsgreiðslur samkvæmt samningi þessum. Við 30 ára aldur skal hann fá 11,59%. Við 38 ára aldur skal hann fá 13,04%. Starfsmaður sem þegar hefur áunnið sér rétt umfram það sem hér getur skal halda honum en um frekari ávinnslu fer samkvæmt 1. mgr. 4.2.2 Taki  starfsmaður laun eftir tímakaupi í dagvinnu greiðist orlofsfé einnig á dagkaupið skv. 4.1.1 og 4.2.1.

4.2.3 Starfsmaður á föstum mánaðarlaunum fær greidd dagvinnulaun í orlofi miðað við meðaltal starfshlutfalls á orlofsárinu.

4.3 ORLOFSÁRIÐ

4.3.1 Orlofsárið er frá 1. maí til 30. apríl.

4.4 SUMARORLOFSTÍMI

4.4.1 Tímabil sumarorlofs er frá 15. maí til 30. september.

4.4.2 Starfsmaður á rétt á að fá 192 vinnuskyldustunda orlof sitt á sumarorlofstímabilinu. Eigi starfsmaður lengra orlof skv. gr. 4.1.2. á hann rétt á að fá allt orlof sitt á sumarorlofstímabilinu, verði því við komið vegna þarfa stofnunarinnar.

4.4.3 Þeir starfsmenn sem samkvæmt ósk vinnuveitenda fá ekki fullt orlof á sumarorlofstímabili, skulu frá 33% lengingu á þeim hluta orlofstímans sem veittur er utan framangreinds tíma.

4.5 ÁKVÖRÐUN ORLOFS

4.5.1 Yfirmaður ákveður í samráði við starfsmenn hvenær orlof skuli veitt. Honum er skylt að verða við óskum starfsmanns um hvenær orlof skuli veitt á sumarorlofstíma ef því verður við komið vegna þarfa stofnunarinnar. Yfirmaður skal að lokinni könnun á vilja starfsmanna tilkynna svo fljótt sem unnt er og í síðasta lagi mánuði fyrir byrjun orlofstímabils hvenær það skal hefjast nema sérstakar ástæður hamli. Í 4. gr. orlofslaga nr. 30/1987 segir: „Orlof samkvæmt lögum þessum skal veitt í einu lagi á tímabilinu frá 2. maí til 15. september. Heimilt er í kjarasamningum stéttarfélaga að kveða á um skemmra orlof á fyrrgreindu tímabili, þó að lágmarki 14 daga á sumarorlofstímabilinu, ef sérstakar rekstrarástæður gera það brýnt."

4.6 VEIKINDI Í ORLOFI

4.6.1 Veikist starfsmaður í orlofi telst sá tími, sem veikindum nemur ekki til orlofs, enda tilkynni hann veikindin svo fljótt sem auðið er og sanni með læknisvottorði, að hann geti ekki notið orlofs.

4.7 FRESTUN ORLOFS

4.7.1 Nú tekur starfsmaður ekki orlof eitthvert ár og á hann þá rétt á, með samþykki yfirmanns, að leggja saman orlof þess árs og hins næsta til orlofstöku síðara árið.

4.7.2 Nú tekur starfsmaður ekki orlof eða hluta af orlofi skv. beiðni yfirmanns síns og geymist þá orlofið til næsta árs ella ber honum þá yfirvinnukaup fyrir starf sitt þann tíma. Annars er starfsmönnum óheimilt að taka vinnu í stað orlofs í starfsgrein sinni.

4.8 ÁUNNINN ORLOFSRÉTTUR

4.8.1 Áunninn orlofsréttur látins starfsmanns skal renna til dánarbús hans.

5. FERÐIR OG GISTING

5.1 FERÐAKOSTNAÐUR OG GISTING SKV. REIKNINGI

5.1.1 Kostnaður vegna ferðalags innanlands á vegum stofnunar skal greiðast eftir reikningi, enda fylgi fullnægjandi frumgögn. Sama gildir, ef hluti vinnudags er unninn svo langt frá föstum vinnustað, að starfsmaður þarf að kaupa sér fæði utan heimilis eða fasts vinnustaðar.

5.1.2 Starfsmenn skulu fá fyrirframgreiðslu áætlaðs ferðakostnaðar.

5.1.3 Um uppgjör ferðakostnaðar, þar með talið akstursgjald fer eftir sömu reglum og um uppgjör yfirvinnu.

5.1.4 Þeir félagsmenn viðkomandi starfsmannafélaga sem kjörnir eru á þing BSRB og til annarra fundasetu á vegum félagsins skulu til þess fá frí á fullum launum enda sé haft samráð við viðkomandi yfirmann.

5.2 DAGPENINGAR INNANLANDS

5.2.1 Greiða skal gisti- og fæðiskostnað með dagpeningum sé um það samkomulag eða ekki unnt að leggja fram reikning.

5.2.2 Dagpeningar á ferðalögum innanlands skulu vera þeir sömu og ríkið greiðir til starfsmanna innan BSRB.

5.3 GREIÐSLUHÁTTUR

5.3.1 Fyrirfram skal af stofnun og starfsmanni ákveðið hvaða háttur á greiðslu ferðakostnaðar skal viðhafður hverju sinni.

5.4 FARGJÖLD ERLENDIS

5.4.1 Fargjöld á ferðalögum erlendis skulu greiðast eftir reikningi, enda fylgi ávallt farseðlar eða önnur fullnægjandi gögn.

5.5 DAGPENINGAR Á FERÐUM ERLENDIS

5.5.1 Annar ferðakostnaður á ferðalögum erlendis greiðist með dagpeningum, sem skulu vera þeir sömu og ríkið greiðir til starfsmanna innan BSRB.

5.5.2 Af dagpeningum á ferðalögum erlendis ber að greiða allan venjulegan ferðakostnað, annan en fargjöld, svo sem kostnað vegna ferða að og frá flugvöllum, fæði, húsnæði, minni háttar risnu og hvers konar persónuleg útgjöld.

5.6 DAGPENINGAR VEGNA NÁMSKEIÐA O.FL.

5.6.1 Dagpeningar vegna námskeiða, þjálfunar og eftirlitsstarfs greiðast eftir ákvæðum greinar 5.2 eða 5.5 fyrstu 30 dagana, en dagpeningar umfram 30 daga á sama stað skulu vera skv. grein 5.2.2.

5.7 HEIMFLUTNINGUR FJARRI VINNUSTAÐ

5.7.1 Þegar starfsmaður vinnur fjarri reglulegum vinnustað eða heimastöð þess vinnuflokks, er hann tilheyrir, skal hann eiga rétt á ókeypis flutningi í vinnutíma til og frá heimili sínu eins og hér segir:

a. Vikulega, ef vegalengd frá dvalarstað vinnuflokks til heimastöðvar flokksins eftir aðalleið er innan við 150 km.

b. Hálfsmánaðarlega, ef sú vegalengd er 150 km eða meira. Starfsmanni skal tryggt eigi skemmra frí en 48 klst. milli ferða skv. þessum lið.

5.7.2 Þrátt fyrir ákvæði gr. 5.7.1. eiga vinnuflokkar rétt á ókeypis flutningi daglega í vinnutíma frá dvalarstað til heimastöðvar ef vegalengd frá heimastöð er innan við 60 km og færð eða veður hamla ekki heimflutningum.

5.7.3 Ef um einn eða tvo menn er að ræða, skal þeim á sama hátt tryggðar ferðir að og frá vinnustað með ökutæki stofnunarinnar eða á eigin bifreið gegn km gjaldi.

5.7.4 Starfsmenn vinnuflokks mega semja sín á milli um að fækka heimferðum frá því sem getið er hér að framan, ef þeir hafa komið sér saman um að draga saman frí.

5.7.5 Framangreind ákvæði um ókeypis heimflutning eiga ekki við, ef fjarlægð frá dvalarstað vinnuflokks til heimilis starfsmanna er meiri en 1,5 sinnum vegalengdin frá dvalarstað vinnuflokks að heimastöð hans. Ef vegalengdin er 200 km eða meira frá dvalarstað vinnuflokks til heimastöðvar flokks skal ferðast flugleiðis, ef þess er kostur og óskað er, enda sé áætlunarflugleið þar á milli.

5.7.6 Um heimflutning, sem ekki fellur undir ákvæðin hér að framan, skal semja   hverju sinni.

5.7.7 Vinnusókn og ferðir.

5.7.7.1 Sé stofnun staðsett í a.m.k. 5 km utan ytri marka næsta þéttbýlis skal semja við viðkomandi stéttarfélög um greiðslu ferðakostnaðar og ferðatíma starfsmanna sem ekki búa á staðnum. Í slíkum samningnum skal vegalengdin milli stofnunar og ytri marka næsta þéttbýlisstaðar liggja til grundvallar. Búi starfsmaður annars staðar en í næsta þéttbýli og í a.m.k. 5 km fjarlægð frá stofnun skal einnig semja vegna hans þó að hámarki um sömu vegalengd og er á milli stofnunar og ytri marka næsta þéttbýlisstaðar. Um heimaþjónustu í dreifbýli sem sinnt er af starfsmanni sem býr í nágrenni þjónustuþega gildir það sama um vegalengdina milli heimila starfsmanns og þjónustuþega sé hún 5 km eða meiri. 5.7.7.2 Þar sem almenningssamgöngur eru fyrir hendi og vinnutími starfsmanns hefst, eða hann er kallaður til vinnu á þeim tíma, sem almenningsvagnar ganga ekki skal honum séð fyrir ferð eða greiddur ferðakostnaður. Sama gildir um lok vinnutíma. Þó er ekki greiddur ferðakostnaður til þeirra sem búa innan við 1,5 km (loftlínu) frá föstum vinnustað. Þessi grein nær ekki til útkalla af bakvakt.

5.8 FERÐIR MEÐ NEMENDUR OG SKJÓLSTÆÐINGA

5.8.1 Þegar starfsmenn ferðast með og annast nemendur og/eða skjólstæðinga á ferðalögum skal hver ferðadagur reiknast 12 klst., 8 dagvinnutímar og 4 yfirvinnutímar. Vegna næturgistingar á ferðalögum með nemendur og/eða skjólstæðinga greiðast auk þess 4 klst. í yfirvinnu. Ef starfsmaður er einn á ferð með skjólstæðingi og annast hann einn skal greitt fyrir þá sólarhringa alla. Ef starfsmaður fer í ferðalag (með skjólstæðingi) að beiðni yfirmanns á frídegi sínum skal hann bættur með öðrum frídegi eða greiðslu yfirvinnu.

6. AÐBÚNAÐUR OG HOLLUSTUHÆTTIR Á VINNUSTÖÐUM

6.1 UM VINNUSTAÐI OG RÉTT STARFSMANNA

6.1.1 Vinnustaður er umhverfi innanhúss eða utan, þar sem starfsmaður hefst við eðaþarf að fara um vegna starfa sinna. Vinnustaður skal þannig úr garði gerður að þar sé gætt öryggis, góðs aðbúnaðar og hollustuhátta. Allir starfsmenn skulu njóta réttinda skv. lögum nr. 46/1980, um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum, og reglugerðum settum á grundvelli laganna.

6.2 LYF OG SJÚKRAGÖGN

6.2.1 Algengustu lyf og sjúkragögn skulu vera fyrir hendi á vinnustað til nota við fyrstu aðgerðir í slysatilfellum. Lyfja og sjúkragögn skulu vera í vörslu og á ábyrgð forstöðumanna, verkstjóra eða trúnaðarmanna.

6.3 ÖRYGGISEFTIRLIT

6.3.1 Á vinnustöðum skulu vera fyrir hendi til afnota tæki og öryggisbúnaður, sem Vinnueftirlit ríkisins telur nauðsynlegan. Skipa skal öryggisverði, öryggistrúnaðarmenn og öryggisnefndir í samræmi við II. kafla laga nr. 46/1980.

6.4 SLYSAHÆTTA

6.4.1 Varast skal eftir föngum, að starfsmaður sé einn við störf þar sem slysahætta er mikil. Um þetta atriði skal semja þar sem það á við.

6.5 TILKYNNINGASKYLDA UM VINNUSLYS

6.5.1 Komi fyrir slys eða eitrun á vinnustað skal fyrirsvarsmaður viðkomandi stofnunar tilkynna það til lögreglu eða Neyðarlínu og Vinnueftirlits ríkisins símleiðis eða með öðrum hætti svo fljótt sem verða má og eigi síðar en innan sólarhrings.

6.5.2 Launagreiðandi skal einnig tilkynna Sjúkratryggingum Íslands um slys sem verða á vinnustað eða beinni leið til eða frá vinnu, á sérstökum eyðublöðum sem þar fást. Á meðan starfsmaður fær greidd slysalaun frá launagreiðanda af völdum óvinnufærni, fær launagreiðandi greidda slysadagpeninga frá Sjúkratryggingum Íslands.

6.6 LÆKNISSKOÐUN

6.6.1 Á vinnustöðum, þar sem sérstök hætta er á heilsutjóni starfsmanna, geta starfsmannafélög óskað sérstakrar læknisskoðunar á starfsfólki. Telji trúnaðarlæknir Vinnueftirlits ríkisins slíka skoðun nauðsynlega, skal hún framkvæmd svo fljótt sem unnt er.

7. TRYGGINGAR

7.1 SLYSATRYGGINGAR

7.1.1 Starfsmenn skulu slysatryggðir fyrir dauða eða vegna varanlegrar örorku sem hér segir:

7.1.2 Dánarslysabætur eru frá 1. janúar 2011 til 30. júní 2011:

1. Ef hinn látni var ógiftur, og lætur ekki eftir sig barn og hefur ekki séð fyrir öldruðu foreldri 67 ára eða eldri, kr. 1.132.128 .

2. Ef hinn látni var ógiftur, en lætur eftir sig barn (börn) undir 18 ára aldri og/eða hefur sannanlega séð fyrir foreldri eða foreldrum 67 ára og eldri, kr.7.063.319.

3. Ef hinn látni var í hjúskap, skulu bætur til maka vera kr. 9.705.372 Hafi starfsmaður ekki verið í hjúskap en verið í óvígðri sambúð, sem að öðru leyti megi jafna til hjúskapar, skal sambúðaraðili eiga rétt til bóta eins og um hjúskap væri að ræða, enda hafi sambúðaraðili sannanlega haldið heimili með hinum látna um árabil, þó eigi skemur en 2 ár fyrir andlát hans.

4. Ef hinn látni lætur eftir sig barn (kjörbarn, fósturbarn) innan 18 ára aldurs, fyrir hvert barn kr. 1.186.202 . Sama rétt til bóta hefur barn (kjörbarn, fósturbarn) hins látna á aldrinum 18-25 ára, er stundar nám á framhaldsskóla- eða háskólastigi í a.m.k. 6 mánuði ársins. Bætur greiðast aðeins skv. einum af töluliðum nr. 1, 2 og 3. Til viðbótar töluliðum nr. 2 og 3 geta komið bætur skv. tölulið nr. 4.

Rétthafar dánarbóta eru:

1. Lögerfingjar.

2. Viðkomandi aðilar að jöfnu.

3. Eftirlifandi maki eða sambúðaraðili.

4. Viðkomandi börn, en greiðist til eftirlifandi maka ef hann er annað foreldri, ella til skiptaráðanda og/eða fjárhaldsmanns.

7.1.3 Bætur vegna varanlegrar örorku. Bætur vegna varanlegrar örorku greiðast í hlutfalli við tryggingarupphæðina kr.

17.228.234 ., þó þannig að hvert örorkustig frá 25-50% verkar tvöfalt og hvert örorkustig frá 51-100% verkar þrefalt. Örorkubætur verði greiddar sem næst verðlagi greiðslumánaðar í stað slysdags.

7.1.4 Tryggingafjárhæðir verði endurskoðaðar tvisvar á ári, 1. janúar og 1. júlí og hækki þá sem nemur breytingum á vísitölu neysluverðs. Við hækkun 1. Janúar er notuð vísitala nóvembermánaðar fyrra árs og við hækkun 1. júlí er vísitala  maímánaðar notuð til viðmiðunar. Grunnvísitala, miðað við framangreindar tölur, er 365,5 stig í nóvember 2010.

7.1.5 Ákvæði þessi valda í engu skerðingu á áður umsömdum hagstæðari tryggingarrétti launþega.

7.1.6 Tryggingin tekur gildi um leið og tryggingaskyldur launþegi kemur á launaskrá (hefur störf), en fellur úr gildi um leið og hann fellur af launaskrá (hættir störfum). Tryggingin gildir einnig í launalausu leyfi, nema starfsmaður taki á tímabilinu launað starf hjá öðrum aðila en sveitarfélaginu/stofnunni.

7.1.7 Skilmálar séu almennir skilmálar, sem í gildi eru fyrir atvinnuslysatryggingar launþega hjá Sambandi íslenskra tryggingarfélaga, þegar samkomulag þetta er gert, eftir því sem við á með þeim frávikum, sem í samningi þessum greinir. Verði  breytingar á almennum skilmálum fyrir atvinnuslysatryggingar launþega á samningstímanum skulu aðilar taka upp viðræður um þær breytingar með tilliti til vægi tryggingakaflans í heild.

7.1.8 Tryggingin gildir allan sólarhringinn. Takmarkanir ábótaskyldu, sem um getur í tryggingaskilmálum falla niður þegar starfsmaður er við störf sín eða á ferðalagi þeirra vegna nema tjón hljótist af ásetningi eða stórkostlegu gáleysi starfsmannsins.

7.1.9 Starfsmaður missir eigi rétt sinn til bóta skv. þessari tryggingu þó hann sé tryggður annars staðar. Undanskildar eru þó ferðaslysatryggingar, er sveitarfélagið kaupir vegna starfsmanna sinna.

7.1.10 Verði vinnuveitandi skaðabótaskyldur gagnvart launþega, sem slysatryggður er skv. samningi þessum skulu slysabætur sem greiddar kunna að vera til launþega skv. ákvæðum samnings þessa, koma að fullu til frádráttar þeim skaðabótum, er vinnuveitanda kann að verða gert að greiða. Dagpeningar greiðist til vinnuveitanda meðan kaupgreiðsla varir skv. samningi.

7.2 FARANGURSTRYGGING

7.2.1 Reglur um farangurstryggingar starfsmanna á ferðalögum á vegum sveitarfélaga/stofnanna.

7.2.2 Verði persónulegur farangur starfsmanns fyrir tjóni á ferðalagi á vegum sveitarfélaga/stofnanna skal skaðinn bættur af sveitarfélagi í eftirfarandi tilvikum og með svofelldum reglum og takmörkunum.

7.2.3 Tryggingin tekur til allra starfsmanna sveitarfélaga, er þeir ferðast á vegum sveitarfélaga og stofnanna þeirra. Einnig eru tryggðir aðrir aðilar, sem ferðast á vegum og á kostnað þessara aðila.

7.2.4 Útgáfa ferðaheimildar til utanlandsferðar, sem forstöðumaður sveitarfélags eða stofnunar eða staðgengill hans hefur gefið út viðkomandi til handa, er staðfesting á, að farangur sé tryggður. Verði tjón í ferð innanlands, skal forstöðumaður viðkomandi stofnunar staðfesta skriflega, að ferð starfsmanns hafi verið á vegum stofnunarinnar.

7.2.5 Til farangurs teljast persónulegir lausafjármunir sem tryggði hefur með sér í ferðalagið og taldir eru nauðsynlegir þess vegna, þó ekki peningar og ávísanir.

7.2.6 Tryggingin bætir tjón á farangri af völdum bruna, skyndilegs óhapps, innbrots, þjófnaðar og ennfremur ef hann glatast. Vátryggingarupphæð tryggingarinnar miðast við verðmæti farangursins, en þó að hámarki 479.146 kr. í hverri ferð. Fyrir hvern einstaka hlut, par eða samstæðu er ekki. bætt hærri upphæð en 91.836 kr. Bótaskylda takmarkast við þessa fjárhæð nema hluturinn og verðmæti hans hafi verið tilkynnt skriflega fyrirfram til þess sem gaf út ferðaheimildina og samþykkt, sbr. gr. 7.2.4. Nær tryggingin þá einnig til þess hlutar, jafnvel þótt verðmæti hans eða heildarbótafjárhæð fari með því fram úr hámarksfjárhæðum hér á undan. Tjónþoli ber í eigin áhættu 20% af hverju tjóni, þó ekki lægri upphæð en kr. 7.983. Fjárhæðir þessar endurskoðast með sama hætti og um getur í grein 7.1.4.

7.2.7 Tryggði skal gæta farangurs síns vel og gera ráðstafanir til þess að koma í veg fyrir tjón. Ef tjón verður rakið til ásetnings, gáleysis eða ölvunar eða annarrar vímuefnaneyslu tryggða, fellur bótaskylda niður. Skemmdir, sem hljótast af mölflugum, meindýrum eða eðlilegu sliti, bætast ekki.

7.2.8 Verði tjón, skal tjónþoli gera ráðstafanir, sem sanna, að tjónið hafi orðið, t.d. tilkynna lögreglu, viðkomandi hóteli eða flutningsaðila um skemmdir, missi eða þjófnað. Tjón, sem verður á tryggðum munum á gisti- og veitingahúsum eða í vörslu flutningamanna, skal tilkynna sérstaklega fyrirsvarsmönnum þessara aðila og um leið skal áskilja rétt til skaðabóta úr þeirra hendi. Skemmist farangur eða týnist, meðan hann er í vörslu flugfélags, skal tilkynna skemmdirnar eða tapið strax eða innan 7 daga til afgreiðslu flugfélagsins á þar til gerðu eyðublaði (P.I.R. skýrslu). Vanræksla á tilkynningarskyldu getur valdið lækkun eða bótamissi eftir reglum laga um átryggingarsamninga. Tjón skal tilkynnt sem fyrst til launaskrifstofu sveitarfélags.

7.2.9 Launadeildir sveitarfélaga sjá um uppgjör tjóna. Samið skal um uppgjör á tjóni, þegar fyrir liggja nauðsynleg sönnunargögn og skýrslur.

7.2.10 Þegar tjón er metið, skal hlutur, sem er yngri en tveggja ára, bætast sem nýr væri, en sé hluturinn eldri, bætist hann á grundvelli raunvirðis síns, sbr. 35. gr. laga um vátryggingarsamninga.

7.2.11 Eigi tryggði kröfu á hendur þriðja aðila vegna tjóns, eignast sveitarfélagið kröfuna án sérstaks framsals, að svo miklu leyti sem það hefur bætt tjónið. Komi glataður farangur í leitirnar óskemmdur, eftir að hann hefur verið bættur af sveitarfélagi, skal starfsmaðurinn endurgreiða bæturnar eða afhenda tryggingarsala hinn glataða farangur, að svo miklu leyti sem hann hefur verið bættur.

7.2.12 Lög nr. 30/2004, um vátryggingasamninga, gilda um þau atriði, sem ekki er öðruvísi mælt fyrir um í þessum reglum.

7.2.13 Rísi ágreiningur um umfang tryggingar eða tjónauppgjör, skal sveitarfélagið tilnefna einn mann og stéttarfélag viðkomandi starfsmanns annan, sem úrskurða skulu um ágreininginn. Ef matsmenn eru ekki sammála, skulu sveitarfélagið og stéttarfélagið koma sér saman um oddamann.

7.2.14 Mál, sem rísa kunna út af tryggingu þessari, skulu rekin fyrir Héraðsdómi.

7.3 TJÓN Á PERSÓNULEGUM MUNUM

7.3.1 Verði starfsmaður sannanlega fyrir tjóni á algengum nauðsynlegum fatnaði og munum við vinnu svo sem úrum, gleraugum o.s.frv., skal það bætt skv. mati. Náist ekki samkomulag, skal farið skv. mati eins fulltrúa frá hvorum aðila samnings þessa. Slík tjón verða einungis bætt, ef þau verða vegna óhappa á vinnustað. Ekki skal bæta slíkt tjón ef það verður sannanlega vegna gáleysis eða hirðuleysis starfsmanns.

7.4 SKAÐABÓTAKRAFA

7.4.1 Starfsmaður sem í starfi sínu sinnir einstaklingi sem að takmörkuðu eða jafnvel engu leyti getur borið ábyrgð á gerðum sínum, á rétt á að beina skaðabótakröfu sinni vegna líkams- eða munatjóns að launagreiðanda. Við mat og uppgjör kröfunnar gilda almennar reglur skaðabótaréttarins.

8. VERKFÆRI OG FATNAÐUR

8.1 VERKFÆRI

8.1.1 Starfsmenn eru eigi skyldugir að leggja sér til verkfæri nema svo sé sérstaklega um samið.

8.2 VINNU, HLÍFÐAR- OG EINKENNISFÖT

8.2.1 Þar sem krafist er, einkennisfatnaðar eða sérstök hlífðarföt eru nauðsynleg t.d. vinnusloppar, skal hverjum og einum starfsmanni séð fyrir slíkum fatnaði, þeim að kostnaðarlausu. Sama gildir um hlífðarföt vegna óþrifalegra starfa, og starfa, sem hafa óvenjulegt fataslit í för með sér.

8.2.2 Starfsmönnum skal lagður til þeim að kostnaðarlausu sá hlífðarbúnaður, sem krafist er skv. öryggisreglum, enda er starfsmönnum skylt að nota hann.

8.2.3 Hreinsun á fatnaði skv. gr. 8.2.1 og 8.2.2. skal látin í té starfsmanni að  kostnaðarlausu tvisvar á ári. Meiriháttar viðgerðir og tjón á slíkum fatnaði skal bætt af stofnunarinnar hálfu. Starfsmenn skulu fara vel og samviskusamlega með vinnu-, hlífðar- og einkennisfatnað.

8.2.4 Aðilar eru sammála um að eftirfarandi atriði skulu uppfyllt þegar hverjum starfsmanni er lagður til fatnaður:

a. Fatnaður sem lagður er til af sveitarfélaginu er eign þess.

b. Vinnufatnaður skal skilmerkilega merktur.

c. Þar sem því verður við komið, skal vinnufatnaður skilinn eftir á vinnustað að loknum vinnudegi.

d. Er starfsmaður lætur af starfi, skal hann skila síðasta vinnu-, hlífðar og einkennisfatnaði er hann fékk.

e. Fatnaður skal lagður til eftir þörfum og komi upp ágreiningur skal fjallað um hann á þeim vettvangi sem skilgreindur er í grein 11.2. Sé um önnur störf að ræða en um getur í gr. 8.2.5 og 8.2.6 skal fjallað um þau á framangreindum vettvangi á grundvelli 8. kafla kjarasamningsins.

8.2.5 Vinnu- og hlífðarfatnaður; skilgreining:

a. Starfsfólk íþróttahúsa og sundstaða: Buxur og skyrta eða íþróttagalli ásamt bol, klossar og stígvél séu til staðar fyrir óþrifaleg störf. Þar sem útivinna fer fram á þessum stöðum skal lagður til regn- og kuldagalli.

b. Starfsfólk áhaldahúsa, starfsmenn vinnuflokka, starfsmenn veitustofnana, starfsmenn tækni- og eignadeilda: Stakkur, samfestingur, kuldagalli, regngalli og vinnuvettlingar eftir þörfum. Öryggisskór samkvæmt reglum vinnueftirlitsins.

c. Gangaverðir, skólaliðar, stuðningsfulltrúar, lengd viðvera, starfsmenn dægradvalar og sambærileg störf í skólum: Buxur og skyrta eða íþróttagalli ásamt bol. Þar sem útivinna er, skal lagður til kulda- og regngalli. Hlífðarföt og gúmmíhanskar þar sem starfsmenn annast ræstingu.

d. Gangbrautarvarsla: Útigalli.

e. Umsjónarmenn - húsverðir: Buxur og skyrta. Þar sem útivinna er, skal vera til kuldagalli.

f. Starfsfólk mötuneyta, sjúkraliðar, heimilishjálp, fólk í heilbrigðisþjónustu og starfsfólk dvalarheimila: Vinnusloppar, buxur, skyrta eða bolur.

g. Starfsfólk á leikskólum: Buxur og skyrta eða íþróttagalli ásamt bol. Þar sem útivinna er, skal lagður til kulda- og regngalli. Hlífðarföt og gúmmíhanskar þar sem starfsmenn annast ræstingu.

h. Starfsfólk hafna og vigta: Buxur, skyrta, stakkur, vinnuvettlingar eftir þörfum, kuldagalli og regngalli.

i. Starfsmenn heilbrigðiseftirlits sem sinna útivinnu: Jakki, buxur, skyrta, kuldagalli og regngalli.

8.2.6 Einkennisfatnaður, skilgreining:

Slökkviliðsmenn, sjúkraflutningamenn, hafnsögumenn og strætisvagnabílstjórar:

Jakki, buxur, skyrta, bindi og vesti. Húfa og merki. Slökkviliðsmenn, sjúkraflutningamenn og hafnsögumenn fá að auki frakka eða úlpu.

8.2.7 Þar sem sérstaklega er krafist borgaralegs fatnaðar í stað hefðbundins vinnufatnaðar/hlífðarfatnaðar við vinnu, t.d. á öldrunarheimilum, sambýlum og í dagþjónustu, skal hann látinn í té eða greiddir fatapeningar kr. 19,37 á unna klst. Greiðsla þessi skal breytast á þriggja mánaða fresti í samræmi við breytingu fatnaðarliðar (031) í vísitölu neysluverðs með vísitölu janúarmánaðar 2011 sem grunnvísitölu (129,03 stig).

9. AFLEYSINGAR

9.1 STAÐGENGLAR

9.1.1 Aðilar eru um það sammála, að eigi þurfi að jafnaði að fela starfsmanni sérstaklega að gegna starfi yfirmanns nema fjarvera yfirmannsins vari lengur en 5 vinnudaga samfellt.

9.2 LAUNAÐ STAÐGENGILSSTARF

9.2.1 Sé aðalstarf starfsmannsins launað sem staðgengilsstarf yfirmanns, ber starfsmanninum laun yfirmannsins, án persónubundinna launamyndunarþátta, gegni hann starfi hans lengur en 4 vikur samfellt eða hafi hann gegnt starfi yfirmanns lengur en 6 vikur á hverjum 12 mánuðum. Laun yfirmanns greiðist einungis frá lokum nefndra 4 eða 6 vikna. Taki yfirmaður ekki laun samkvæmt kjarasamningi þessum skal starfsmaður fá þau laun sem samsvara launum yfirmannsins án persónubundinna launamyndunarþátta. Skrár skulu vera til yfir þá sem eru launaðir staðgenglar skv. starfsmati.

9.3 AÐRIR STAÐGENGLAR

9.3.1 Starfsmaður sem ekki er í stöðu staðgengils yfirmanns, en er falið að gegna störfum yfirmanns í forföllum hans eða störfum annars hærra launaðs starfsmanns, skal taka laun hins forfallaða starfsmanns án persónubundinna launamyndunarþátta þann tíma er hann gegnir starfi hans. Taki yfirmaður ekki laun samkvæmt kjarasamningi þessum skal starfsmaður fá þau laun sem samsvara launum  yfirmannsins án persónubundinna launamyndunarþátta. Með persónubundnum launamyndunarþáttum er átt við viðbót vegna menntunar og símenntunar/starfsaldurs. Sá starfsmaður sem fær staðgengilslaun samkvæmt  þessum kafla heldur persónubundnum launamyndunarþáttum sínum.

10. STARFSÞRÓUN OG SÍMENNTUN

10.1 STARFSÞJÁLFUN Á VEGUM STOFNUNAR

10.1.1 Þeir starfsmenn sem sækja fræðslu- eða þjálfunarnámskeið samkvæmt beiðni stofnunar sinnar skulu halda reglubundnum launum á meðan og fá greiddan kostnað samkvæmt ákvæðum 5. kafla. Ef fræðsla og þjálfun eru sótt samkvæmt símenntunaráætlun eða að ósk yfirmanns utan dagvinnutímabils skal greidd yfirvinna.

10.1.2 Starfsmaður skal eiga rétt á launalausu leyfi, ef honum býðst tækifæri og/eða styrkur til að vinna að tilteknu verkefni, m.a. tengdu starfi hans. Slíkt leyfi skal tekið í samráði við yfirmann stofnunar.

10.2 SÍMENNTUN OG STARFSÞRÓUN

10.2.1 Símenntun og starfsþróunarsamtöl

10.2.1.1 Starfsmenn skulu eiga kost á að sækja reglubundna þjálfun, námskeið eða annars konar fræðslu til að viðhalda og auka við þekkingu sína og færni. Gert er ráð fyrir að allar stofnanir og/eða starfseiningar setji fram símenntunaráætlun fyrir starfsmenn sína árlega til að tryggja eðlilega starfsþróun og símenntun starfsmanna. Markmið þeirra verði að samræma áhuga starfsmanna fyrir símenntun heildarmarkmiðum stofnana/starfseininga. Samningsaðilar skulu fylgjast með þróun námsframboðs fyrir starfsmenn sveitarfélaga sem leitt getur til upptöku nýrra starfsheita og tryggja að slík störf verði metin í starfsmati.

10.2.1.2 Starfsmaður á rétt á starfsþróunarsamtali einu sinni á ári. Í starfsþróunarsamtali er farið yfir starfslýsingu, frammistöðu, markmið og hugsanlegar breytingar á störfum. Þá skulu einnig ræddar þarfir og óskir starfsmanns til þjálfunar og símenntunar og hvernig starfstengt nám geti nýst viðkomandi starfsmanni og vinnustaðnum. Starfsmaður getur óskað eftir starfsþróunarsamtali og skal það veitt svo fljótt sem auðið er.

10.2.2 Persónuálag vegna símenntunar. Með vísan til greinar 10.2.1.1 skulu starfsmenn fá persónuálag vegna árlegrar þátttöku í símenntunaráætlun sem hér segir: _ 1 stig (2%) eftir 1 árs starf hjá sveitarfélögum og/eða öðrum sambærilegum störfum. _ Samtals 2 stig (4%) eftir 5 ára starf hjá sveitarfélögum og/eða öðrum sambærilegum störfum. _ Samtals 3 stig (6%) eftir 9 ára starf hjá sveitarfélögum og/eða öðrum sambærilegum störfum. _ Samtals 4 stig (8%) eftir 15 ára starf hjá sveitarfélögum og/eða í öðrum sambærilegum störfum. Við mat á starfstíma hjá öðrum vinnuveitanda til persónuálagsstiga getur sveitarfélag krafist þess að starfsmaður leggi fram gögn sem staðfesti þann starfstíma (vinnuveitendavottorð). Hækkun vegna starfstíma kemur til framkvæmda næstu mánaðarmót eftir að fullnægjandi gögn hafa borist vinnuveitanda. Samstarfsnefndin varð sammála um að við mat á starfstíma hjá öðrum vinnuveitanda til persónuálagsstiga skuli taka tillit til starfshlutfalls með eftirfarandi hætti;

0%-19% starfshlutfall er ekki metið

20%-49% starfshlutfall skal meta sem 50% starf

50% og meira skal meta sem 100% starf

Telst hálfur mánuður og stærri brot úr mánuði sem heill mánuður. Öðrum dögum skal sleppt. Með starfsaldri er átt við samfelldan starfstíma í a.m.k. þrjá mánuði (13 vikur) eða lengur. Starfsaldur telst sá tími sem starfsmaður hefur unnið hjá ríki,   sveitarfélögum og stofnunum, sem styrktar eru af almannafé (t.d. heilbrigðis- og menntastofnanir) og tekið laun skv. launakerfi opinberra starfsmanna. Sé um starf í sömu starfsgrein að ræða, skal einnig telja til starfsaldurs, tíma sem unninn hefur verið hjá þessum aðilum, þó laun hafi ekki verið skv. launakerfi opinberra starfsmanna. Á sama hátt skulu þau störf, sem innt eru af hendi erlendis, metin að fullu til starfsaldurs. Við mat á starfstíma til persónuálagsstiga teljast launaðar veikindafjarvistir sem og lögbundið fæðingarorlof (sem er almennt ekki meira en 6 mánuðir). Starfstími tímavinnufólks er ekki metinn til persónuálagsstiga. Tímavinnustarfsmaður heldur þó áunnum persónuálagsstigum vegna fyrri starfa hjá sveitarfélagi (gildir frá og með 1. maí 2011). Forsenda persónuálags þessa er staðfest þátttaka í símenntunaráætlun stofnunar eða starfseiningar. Í janúar á ári hverju skal þátttaka í símenntunaráætlun næstliðins árs metin. Hafi starfsmaður ekki tekið fullnægjandi þátt í áætluninni missir hann það persónuálag sem hér um ræðir þar til endurmat fer fram að ári. Forsenda fyrir því að starfsmaður missi framangreint persónuálag er að sveitarfélag hafi gert starfsmönnum kleift að taka þátt í áætluninni. Heimilt er forstöðumanni að meta símenntun sem sótt er með stuðningi Vísindasjóðs og/eða endurmenntunarsjóðs sem hluta af þátttöku í símenntunaráætlun  stofnunar/starfseiningar. Þeir starfsmenn sem hafa áunnið sér viðbótarálag vegna símenntunar fyrir gildistöku samnings þessa skulu halda því þar til grein þessi tryggir þeim samsvarandi eða betri kjör.

10.2.3 Þeir starfsmenn sem hafa lokapróf á framhaldsskólastigi (2 til 4 ár) skulu fá persónuálag sem nemur 2 stigum (4%) enda tengist námið starfi viðkomandi og hann hafi ekki notið hækkunar vegna þessarar menntunar sinnar skv. Ákvæðum kjarasamningsins. Framangreint gildir ekki þar sem gerð er krafa um tiltekna framhalds- eða háskólamenntun í viðkomandi starf. Iðnaðarmenn sem lokið hafa meistara- og löggildingarnámi fá 2 stig (4%) þar sem ekki er gerð krafa um þá  menntun til starfsins. Stúdentspróf er jafngilt til mats í hvaða starfi sem er.

10.2.4 Hafi starfsmaður lokið viðurkenndu diplómanámi á háskólastigi tengt starfssviði sínu hækkar persónuálag hans um 2 stig (4%) enda sé námið að lágmarki 60 ECTS einingar. Hækkun skv. þessari grein á þó einungis við þegar námið er ekki metið í starfsmati eða leiðir til þess að starfsmaður flyst í annað starf. Ófaglærður starfsmaður eða leiðbeinandi sem lokið hefur 90 ECTS eininga námi til B.Ed. gráðu í leikskólafræðum skal fá 2 persónuálagsstig (4%). Þegar B.Ed. gráðu er náð falla persónuálagsstigin niður. Eftir að lög um háskóla nr. 63/2006 tóku gildi var einingakerfi háskólastigsins breytt og eru allar einingar jafngildar ECTS einingum (European Credit Transfer System). Þetta þýddi að einingafjöldi einstakra námskeiða skv. Fyrra einingakerfi háskóla var tvöfaldaður, þ.e. námskeið sem áður var metið til 3 eininga var með breytingunni metið til 6 ECTS-eininga o.s.frv. Sbr. 6. gr. Laga nr. 63/2006 svara 60 námseiningar (ECTS) til fulls náms á ársgrundvelli. Við endurskoðun kjarasamnings árið 2011 var fjölda eininga breytt til samræmingar við breytt einingakerfi háskólastigsins. Hækkun samkvæmt grein þessari getur mest orðið 2 stig (4%) og skal taka gildi næstu mánaðamót eftir að starfsmaður leggur fram fullnægjandi gögn um námið.

10.2.5 Ljúki starfsmaður framhaldsnámi til annarrar háskólagráðu til viðbótar fyrstu háskólagráðu hækkar persónuálag hans um 4 stig (8%). Ljúki starfsmaður framhaldsnámi til þriðju háskólagráðu (doktorspróf) hækkar persónuálag hans um 3 stig (6%) til viðbótar. Ljúki starfsmaður starfsmiðuðu námi (Diploma/ Certificate) eftir fyrstu háskólagráðu hækkar persónuálag hans um 2 stig (4%). Forsenda fyrir framangreindum hækkunum er að nám viðkomandi tengist starfi hans. Hækkun samkvæmt grein þessari skal taka gildi næstu mánaðamót eftir að starfsmaður leggur fram fullnægjandi gögn um námið.

10.2.6 Próf sem lögum samkvæmt veita starfsmönnum sömu starfsréttindi eru jafngild án tillits til þess á hvaða tíma þau hafa verið tekin.

10.3 LAUNAÐ NÁMSLEYFI

10.3.1 Heimilt er að veita starfsmanni með sérmenntun, sem starfað hefur skv. þessum samningi samfellt í 5 ár hið skemmsta, launað leyfi til þess að stunda viðurkennt framhaldsnám í sérgrein sinni. Með sérmenntun er átt við menntun frá háskóla, sérskóla eða framhaldsskóla, er veitir ákveðin starfsréttindi á verksviði starfsmanns. Leyfi skv. framanskráðu er ekki veitt til almenns framhaldsnáms, en er miðað við að viðkomandi afli sér viðbótarþekkingar sem nýtist á sérsviði hans í starfi hjá stofnuninni. Heimilt er að veita launað leyfi til viðurkennds framhaldsnáms til 3ja mánaða hið lengsta á hverjum 5 árum. Í sérstökum tilvikum er heimilt að veita lengra leyfi sjaldnar eða í allt að 6 mánuði á hverjum 10 árum. Einnig er heimilt að veita starfsmönnum, sem ákvæði þetta tekur til, launað námsleyfi tíðar en að framan greinir, en þó skemur hverju sinni og eigi umfram 1 mánuð á hverjum 20 mánuðum, enda leiði ekki af því aukinn kostnað. Laun í námsleyfi miðist við föst laun, vaktaálag og meðaltal starfshlutfalls síðustu 3 ár samkvæmt ráðningarsamningi viðkomandi starfsmanns.

10.3.2 Umsóknir um námsleyfi skulu berast til vinnuveitanda sem metur hvort umsókn fellur undir reglur þessar.

10.3.3 Heimilt er að binda launað námsleyfi skilyrði um áframhaldandi starf hjá           sveitarfélaginu að námi loknu þó aldrei lengur en 3 ár.

11. ÝMIS ATRIÐI

11.1 RÉTTINDI OG SKYLDUR

11.1.1 Um gildissvið

Um starfsmenn sveitarfélaga gilda neðanskráðar reglur um réttindi og skyldur þeirra, þó þannig að um þá starfsmenn sem ráðnir voru fyrir 1. mars 1997 gilda að auki eftirfarandi ákvæði um áunnin réttindi: “Nú er staða lögð niður, og skal þá starfsmaður jafnan fá föst laun, er starfanum fylgdu, greidd í 6 mánuði frá því að hann lét af starfi, ef hann hefur verið í þjónustu sveitafélagsins skemur en 15 ár, en í 12 mánuði, eigi hann að baki lengri þjónustualdur, enda hafi hann þá ekki hafnað annarri sambærilegri stöðu á vegum sveitafélagsins. Ef sama staða er aftur stofnuð innan 5 ára, á starfsmaður að öðru jöfnu rétt til hennar. Nú hefur maður verið leystur frá starfi vegna þeirra orsaka, sem um getur í grein þessari, eða annarra atvika, sem honum verður ekki sök á gefin, og skal hann þá í 5 næstu ár að öðru jöfnu sitja fyrir um starf í þjónustu sveitarfélagsins er losna kann, ef hann sækir um það. Starfsaldur hans áður og eftir skal þá saman lagður og veitir þá sömu réttindi sem óslitin þjónusta. Nú tekur maður, er launagreiðslna nýtur samkvæmt 1. mgr. við starfi í  jónustusveitarfélagsins, áður en liðinn er 6 eða 12 mánaða tíminn og skulu þá launagreiðslur samkvæmt þessari grein falla niður, ef laun þau er nýja starfinu fylgja, eru jöfn eða hærri en þau er hann naut í fyrri stöðunni. Ef launin í nýju stöðunni eru lægri, skal greiða  starfsmanni launamismuninn til loka 6 eða 12 mánaða tímabilsins.” Þeir starfsmenn sem ráðnir voru fyrir 1. mars 1997 halda áunnum réttindum. Í þeim sveitarfélögum þar sem gilt hafa sérstakar reglur um réttindi og skyldur, þá verði öll ákvæði sem ganga lengra en í lögum nr. 38/1954 sett í sérstaka viðauka í viðkomandi kjarasamningum. Aðilar samningsins eru sammála um þá skoðun að biðlaunaréttur eigi ekki að stofnast þegar opinber starfsmaður flyst á milli opinberra vinnuveitenda að því gefnu að ekki verði breyting á réttindum og ráðningarkjörum í grundvallaratriðum. Sama eigi við þótt starfsmenn sveitarfélags flytjist t.d. til byggðasamlags. Áherslan liggi á því að ráðningarkjörin haldist óbreytt í grundvallaratriðum.

11.1.2. Um auglýsingu starfa.

11.1.2.1 Að jafnaði skulu laus störf auglýst en heimilt er að gera undantekningar t.d. þegar um er að ræða tímabundnar ráðningar eða tilfærslu í starfi. Bent skal á að í samþykktum sveitarfélaga kunna að vera ítarlegri ákvæði um auglýsingar á lausum störfum. Skipulagsbreytingar leiða ekki sjálfkrafa til þess að segja þurfi fólki upp störfum og auglýsa störf laus til umsóknar skv. breyttu skipulagi. Skoða þarf hvort og þá hversu miklar breytingar verða á starfi, hæfisskilyrðum og aðstæðum að öðru leyti. Því eiga reglur um auglýsingaskyldu ekki alltaf við þegar um skipulagsbreytingar er að ræða.

11.1.3 Ráðningarsamningur og uppsagnarfrestur

11.1.3.1 Ætíð skal gera skriflegan ráðningarsamning við starfsmann, sbr. samning aðila um ráðningarsamninga og tilskipun. Breytingar á ráðningarkjörum umfram það sem leiðir af lögum eða kjarasamningum er rétt að staðfesta skriflega eigi síðar en mánuði eftir að breytingarnar taka gildi.

11.1.3.2 Starfsmann skal ráða á mánaðarlaun/starfshlutfall ef reglubundin vinnuskylda starfsmanns er 20% á mánuði eða meiri. Sé reglubundin vinnuskylda minni og þegar um er að ræða óregluleg vinnuskil er heimilt að ráð hann í tímavinnu. Jafnframt er heimilt að ráða í tímavinnu, óháð vinnuskyldu, skv. grein 1.4.3.

11.1.3.3 Gagnkvæmur uppsagnarfrestur er þrír mánuðir, sjá þó grein 11.1.6. Á fyrstu þremur mánuðum, sem er reynslutími er hann þó einn mánuður. Í undantekningartilvikum getur vinnuveitandi í samráði við viðkomandi stéttarfélag þó ákveðið að reynslutími skuli vera fimm mánuðir enda byggi það á málefnalegum sjónarmiðum. Sé starfsmanni sagt upp eftir a.m.k. 10 ára samfellt starf hjá sama sveitarfélagi er uppsagnarfrestur 4 mánuðir ef starfsmaður er orðinn 55 ára, 5 mánuðir ef hann er orðinn 60 ára og 6 mánuðir ef hann er orðinn 63 ára. Starfsmaður getur hins vegar sagt upp starfi sínu með þriggja mánaða fyrirvara. Allar uppsagnir skulu vera skriflegar og miðast við mánaðamót, sjá þó 11.1.3.4. Ákvæði um aukinn uppsagnarfrest á einungis við þegar starfsmanni er sagt upp starfi.

11.1.3.5 Heimilt er að ráða starfsmann tímabundið og er unnt að taka fram í ráðningasamningi að segja megi slíkum samningi upp af hálfu annars hvors aðila áður en ráðning fellur sjálfkrafa úr gildi við lok samningstíma. Sé samið um slíkt í ráðningarsamningi þá fer um reynslutíma og uppsagnarfrest samkvæmt gr. 11.1.3.3. Óheimilt er að framlengja eða endurnýja tímabundinn ráðningarsamning þannig að hann vari samfellt lengur en í tvö ár nema annað sé tekið fram í lögum. Þó er heimilt að endurnýja tímabundinn ráðningarsamning stjórnanda, sem gerður hefur verið til fjögurra ára eða lengri tíma, í jafnlangan tíma hverju sinni. Vinnuveitandi skal þó ávallt leitast við að ráða starfsmann ótímabundið.

11.1.3.6 Starfslýsingar

Starfslýsingar skulu vera til fyrir öll störf og skal starfslýsing vera aðgengilegþeim starfsmanni sem sinnir viðkomandi starfi. Í starfslýsingu koma m.a. fram starfsheiti, hver er næsti yfirmaður, meginhlutverk, ábyrgðarsvið og helstu verkefni sem starfinu fylgja. Þá geta einnig komið fram í starfslýsingum menntunar- og hæfniskröfur sem gerðar eru til starfsmanns. Í starfslýsingu geta að auki verið lýsing á verkfærum og/eða tækjabúnaði sem starfsmanni er nauðsynlegur til að sinna starfinu. Starfslýsing er ekki tæmandi upptalning á verkefnum starfsmanns.

11.1.4 Breytingar á störfum

11.1.4.1 Skylt er starfsmanni að hlíta breytingum á störfum sínum og verksviði frá því hann tók við starfi. Umtalsverðar breytingar ber að tilkynna með sama fyrirvara og ef um uppsögn væri að ræða. Í slíkum tilvikum ber starfsmanni að tilkynna vinnuveitanda innan mánaðar hvort hann uni breytingunum eða muni láta af störfum, eftir þann tíma sem uppsagnarfrestur kveður á um, frá því að honum var tilkynnt um breytinguna með formlegum hætti. Ef breytingarnar hafa í för með sér skert launakjör eða réttindi skal hann halda óbreyttum launakjörum og réttindum jafn langan tíma og réttur hans til uppsagnarfrests er samkvæmt samningi þessum.

11.1.5 Ákvörðun vinnutíma. Yfirvinnuskylda:

11.1.5.1 Vinnuveitandi ákveður vinnutíma þeirra starfsmanna sem starfa hjá honum að því marki sem lög og kjarasamningar leyfa. Skylt er starfsmönnum að vinna yfirvinnu sem vinnuveitandi telur nauðsynlega. Þó er engum starfsmanni, nema þeim er gegnir öryggisþjónustu, skylt að vinna meiri yfirvinnu í viku hverri en nemur fimmtungi af lögmæltum vikulegum vinnutíma.

11.1.6 Uppsögn, frávikning og áminning.

11.1.6.1 Óheimilt er að segja starfsmanni upp án málefnalegra ástæðna. Uppsögn skal vera skrifleg og miðast við mánaðarmót. Óski starfsmaður þess skal veita honum skriflegan rökstuðning. Starfsmanni skal víkja úr starfi fyrirvaralaust ef hann hefur verið sviptur með fullnaðardómi rétti til að gegna því starfi. Nú hefur starfsmaður verið sviptur þeim rétti með dómi í héraði og skal þá vinnuveitandi ákveða hvort það ákvæði dómsins skuli þegar koma til framkvæmdar eða fresta því þar til ráðið verður hvort honum skuli skjóta til æðra dóms eða þar til úrlausn æðra dóms er fengin, enda hafi dómurinn ekki að geyma ákvæði um þetta atriði. Starfsmanni skal og víkja úr starfi fyrirvaralaust ef hann hefur játað að hafa gerst sekur um refsiverða háttsemi, sem ætla má að hefði í för með sér sviptingu réttinda skv. 68. gr. almennra  hegningarlaga. Starfsmanni skal víkja úr starfi fyrirvaralaust verði hann uppvís að grófu broti í starfi enda valdi viðvera hans á vinnustað áframhaldandi skaða fyrir starfsemina, aðra starfsmenn eða viðskiptavini. Fulltrúa stéttarfélags starfsmanns skal veittur kostur á að kynna sér slík mál áður en ákvörðun er tekin. Við þær aðstæður þegar frávikning úr starfi er til skoðunar þarf að gæta að andmælarétti starfsmanns áður en endanleg ákvörðun er tekin. Á meðan á slíkri málsmeðferð stendur er heimilt að afþakka vinnuframlag starfsmanns en starfsmaður heldur þó launum sínum.

11.1.6.2 Ef starfsmaður hefur sýnt í starfi sínu óstundvísi eða aðra vanrækslu, óhlýðni við löglegt boð eða bann yfirmanns síns, vankunnáttu eða óvandvirkni í starfi,

hefur ekki náð fullnægjandi árangri í starfi, hefur verið ölvaður að starfi eða framkoma hans eða afhafnir í því þykja að öðru leyti ósæmilegar, óhæfilegar eða samrýmanlegar starfinu skal vinnuveitandi veita honum skriflega áminningu. Vinnuveitandi skal gefa starfsmanni kost á að tjá sig um meintar ávirðingar áður en ákvörðun um áminningu er tekin. Starfsmaður á rétt á því að tjá sig um tilefni áminningar í viðurvist trúnaðarmanns. Vinnuveitandi skal kynna honum þann rétt. Áminning skal vera skrifleg. Í áminningu skal tilgreina tilefni hennar og þá afleiðingu að bæti starfsmaður ekki ráð sitt verði honum sagt upp. Ber að veita starfsmanni tíma og tækifæri til þess að bæta ráð sitt áður en gripið er til uppsagnar. Ekki er skylt að veita starfsmanni áminningu og kost á að tjá sig um ástæður uppsagnar áður en hún tekur gildi, ef tilefni uppsagnar er ekki rakið til starfsmannsins sjálfs, s.s. vegna hagræðingar í rekstri stofnunar eða fyrirtækis. Ekki er þó skylt að veita áminningu ef uppsögn má rekja til ástæðna sem raktar eru í 3.-5. mgr. gr.

11.1.6.1. Vinnuveitandi skal upplýsa starfsmann um rétt hans til að leita aðstoðar trúnaðarmanns og/eða stéttarfélags í tengslum við meðferð mála samkvæmt þessari grein.

11.1.7 Starfslok

11.1.7.1 Starfsmaður lætur af starfi sínu næstu mánaðamót eftir að hann nær 70 ára aldri án sérstakrar uppsagnar. Rétt er að senda viðkomandi starfsmanni skriflega tilkynningu um starfslok vegna aldurs með þriggja til sex mánaða fyrirvara.

11.1.8 Réttarstaða starfsmanna í fæðingarorlofi

11.1.8.1 Um uppsöfnun og vernd réttinda í fæðingarorlofi fer skv. 14. gr. laga um fæðingar- og foreldraorlof nr. 95/2000, þó með þeirri viðbót sem talin er upp hér á eftir.

11.1.8.2 Starfsmaður sem hefur töku fæðingarorlofs telst skv. framangreindu vera leystur undan vinnuskyldu á meðan á fæðingarorlofi hans stendur, sbr. 29. gr. framangreindra laga. Starfsmaður sem er í a.m.k. 20% starfi og starfað hefur í samfellt sex mánuði fyrir fæðingu barns síns hjá hlutaðeigandi launagreiðenda nýtur í fæðingarorlofi réttinda til greiðslu sumarorlofs, persónu- og orlofsuppbótar. Starfsmaður er áfram í þeim lífeyrissjóði(um) sem hann hefur tilheyrt sem starfsmaður launagreiðanda, en launagreiðandi ber ábyrgð á réttindaávinnslu starfsmanns í b-deild Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins og í sambærilegum lífeyrissjóðum sveitarfélaga. Starfsmaður sem nýtur fyrirframgreiðslu launa skal eiga rétt til fyrirframgreiðslu frá launagreiðanda þann mánuð sem hann hefur töku fæðingarorlofs og fellur sá réttur niður þann mánuð sem hann kemur til baka úr fæðingarorlofi.

11.2 UM SAMSKIPTI AÐILA

11.2.1. Samningsaðilar hvor um sig skipa þrjá fulltrúa í samstarfsnefnd og þrjá til vara. Samstarfsnefndin er formlegur vettvangur samskipta samningsaðila á samningstímanum og hefur það hlutverk að fjalla um framkvæmd og túlkun kjarasamningsins og lausn ágreiningsefna.

11.2.2. Stéttarfélögum og viðkomandi sveitarstjórnum ber að koma sér saman um formlegan samráðsvettvang þar sem fjallað er um ágreiningsefni er upp kunna að koma vegna framkvæmdar einstakra samningsákvæða og ekki eru skilgreind sem úrlausnarefni samningsaðila skv.öðrum greinum kjarasamningsins. Ágreiningsefni sem ekki leysast heima í héraði ber að skrá formlega þar sem fram koma sjónarmið beggja aðila og þeim skal ásamt nauðsynlegum fylgigögnum vísað til úrskurðar samstarfsnefndar Sambands íslenskra sveitarfélaga og SAMFLOTS.

11.2.3 Aðilar eru sammála um að launagreiðandi greiði 0,04% af heildarlaunum félagsmanna til Samflots til þess að auðvelda samstarf félagsins við Samband íslenskra sveitarfélaga í samstarfsnefnd vegna framkvæmdar á samningi þessum.

11.3 TÆKNIFRJÓVGUN

11.3.1 Þeim starfsmönnum sem eru fjarverandi vegna tæknifrjóvgunar verði greidd dagvinnulaun og eftir atvikum vaktaálag skv. reglubundinni vaktaskrá (eins og vegna veikinda barns) í allt að 15 vinnudaga ef nauðsyn krefur. Starfsmaður skili vottorði frá viðkomandi lækni sem framkvæmir tæknifrjóvgunina eða þeim lækni sem sendir starfsmanninn í þessa aðgerð, en þá verður það að koma fram á vottorðinu að um slíka ákvörðun sé að ræða.

11.4 FRÁFALL

11.4.1 Við andlát nákomins ættingja/aðstandanda skal starfsmaður ef nauðsyn krefur eiga rétt á allt að hálfs mánaðar fríi á mánaðarlaunum skv. gr. 1.1.1 í kjarasamningi auk fastra greiðslna svo sem fyrir yfirvinnu, vakta-, gæsluvakta og óþægindaálag og greiðslu fyrir eyður í vinnutíma enda sé um að ræða fyrirfram ákveðinn vinnutíma samkvæmt reglubundnum vöktum eða reglubundinni vinnu starfsmanns.

12. RÉTTUR STARFSMANNA VEGNA VEIKINDA EÐA SLYSA

12.1 TILKYNNINGAR, VOTTORÐ OG ÚTLAGÐUR KOSTNAÐUR

12.1.1 Ef starfsmaður verður óvinnufær vegna veikinda eða slyss, skal hann þegar tilkynna það yfirmanni sínum sem ákveður hvort læknisvottorðs skuli krafist og hvort það skuli vera frá trúnaðarlækni hlutaðeigandi stofnunar. Krefjast má læknisvottorðs af starfsmanni vegna óvinnufærni hvenær sem forstöðumanni/ yfirmanni stofnunar þykir þörf á.

12.1.2 Ef starfsmaður kemur ekki til starfa vegna veikinda eða slyss í meira en 5 vinnudaga samfleytt, skal hann sanna óvinnufærni sína með læknisvottorði. Ef  um er að ræða endurteknar fjarvistir starfsmanns, skal hann sanna óvinnufærni sína með læknisvottorði eftir nánari ákvörðun forstöðumanns/ yfirmanns.

12.1.3 Ef starfsmaður er óvinnufær vegna veikinda eða slyss um langan tíma, skal hann endurnýja læknisvottorð sitt eftir nánari ákvörðun forstöðumanns /yfirmanns en þó ekki sjaldnar en mánaðarlega. Frá þessu má þó veita undanþágu eftir tillögu trúnaðarlæknis ef hann telur auðsætt að um lengri veikindafjarvist verði að ræða.

12.1.4 Skylt er starfsmanni sem er óvinnufær vegna veikinda eða slyss að gangast undir hverja þá venjulega og viðurkennda læknisrannsókn sem trúnaðarlæknir kann að telja nauðsynlega til þess að skorið verði úr því hvort forföll séu lögmæt, enda sé kostnaður vegna viðtals við lækni og nauðsynlegra læknisrannsókna greidd af vinnuveitanda.

12.1.5 Endurgreiða skal starfsmanni gjald vegna læknisvottorða sem krafist er skv. gr. 12.1.1 - 12.1.4 Sama gildir um viðtal hjá lækni vegna öflunar vottorðs.

12.1.6 Vinnuveitandi greiði starfsmanni þau útgjöld sem starfsmaður hefur orðið fyrir af völdum slyss á vinnustað og slysatryggingar almannatrygginga bæta ekki skv. 32. gr. laga nr. 100/2007 um almannatryggingar.

12.2 RÉTTUR TIL LAUNA VEGNA VEIKINDA OG SLYSA

12.2.1 Starfsmaður sem ráðinn er til starfa á mánaðarlaunum skv. gr. 1.1.1 í kjarasamningi í a.m.k. 2 mánuði, skal halda launum skv. gr. 12.2.6 - 12.2.7 svo lengi sem veikindadagar hans, taldir í almanaksdögum, verða ekki fleiri á hverjum 12 mánuðum en hér segir:

Starfstími Fjöldi daga

0- 3 mánuði í starfi 14 dagar

Næstu 3 mánuði í starfi 35 dagar

Eftir 6 mánuði í starfi 119 dagar

Eftir 1 ár í starfi 133 dagar

Eftir 7 ár í starfi 175 dagar

Við framantalinn rétt bætist auk þess réttur til mánaðarlauna skv. gr. 1.1.1 í kjarasamningi í 13 vikur eða 91 dag ef óvinnufærni stafar af vinnuslysi eða  atvinnusjúkdómi. Við þessi laun bætast ekki greiðslur skv. gr. 12.2.6 - 12.2.7.

Starfstími Fjöldi daga

Eftir 12 ár í starfi 273 dagar

Eftir 18 ár í starfi 360 dagar

Laun greiðast þó ekki lengur en ráðningu er ætlað að standa nema þegar um vinnuslys er að ræða þá heldur starfsmaður greiðslum þar til hann telst vinnufær eða hann tæmir rétt sinn til launa hvort sem fyrr næst.

12.2.2 Starfsmaður sem ráðinn er í tímavinnu, sbr. þó gr. 12.2.3, eða er ráðinn skemur en 2 mánuði, skal halda launum skv. gr. 12.2.6 - 12.2.7 svo lengi sem veikindadagar hans, taldir í almanaksdögum, verða ekki fleiri á hverjum 12 mánuðum en hér segir:

Starfstími Fjöldi daga

Á 1. mánuði í starfi 2 dagar

Á 2. mánuði í starfi 4 dagar

Á 3. mánuði í starfi 6 dagar

Eftir 3 mánuði í starfi 14 dagar

Eftir 6 mánuði í starfi 30 dagar

Við framantalinn rétt bætist auk þess réttur til dagvinnulauna í 13 vikur eða 91 dag ef óvinnufærni stafar af vinnuslysi eða atvinnusjúkdómi. Við þessi laun bætast ekki greiðslur skv. gr. 12.2.6-12.2.7. Laun greiðast þó ekki lengur en ráðningu er ætlað að standa nema þegar um vinnuslys er að ræða þá heldur starfsmaður greiðslum þar til hann telst vinnufær eða hann tæmir rétt sinn til launa hvort sem fyrr næst.

12.2.3 Réttur eftirlaunaþega í tímavinnu, eða annars konar vinnu, til launa vegna óvinnufærni af völdum veikinda eða slysa skal vera 1 mánuður á hverjum 12 mánuðum. Laun í veikindum skal miða við meðaltal dagvinnulauna síðustu 3 mánuði fyrir veikindi. Laun greiðast þó ekki lengur en ráðningu er ætlað að standa.

12.2.4 Starfsmaður sem skilar vinnuskyldu sinni óreglubundið eða með öðrum hætti en dagvinnumaður í reglubundinni vinnu, skal teljast hafa verið fjarverandi í eina viku þegar hann hefur verið óvinnufær vegna veikinda eða slysa sem nemur vikulegri vinnuskyldu hans og hlutfallslega þegar um styttri eða lengri fjarvist vegna vinnufærni er að ræða.

12.2.5 Við mat á ávinnslurétti starfsmanns skv. gr. 12.2.1 skal auk þjónustualdurs hjá viðkomandi launagreiðanda einnig telja þjónustualdur hjá stofnunum ríkis, sveitarfélögum og sjálfseignarstofnunum sem kostaðar eru að meirihluta með almannafé. Á fyrstu 3 mánuðum samfelldrar ráðningar skal þó fyrri þjónustualdur samkvæmt þessari grein ekki metinn nema að viðkomandi starfsmaður hafi samfelldan þjónustualdur hjá framangreindum launagreiðendum í 12 mánuði eða meira.

12.2.6 Í fyrstu viku veikinda- og slysaforfalla eða þann tíma sem svarar til einnar viku vinnuskyldu starfsmanns greiðast auk mánaðarlauna skv. gr. 1.1.1 í kjarasamningi, fastar greiðslur svo sem fyrir yfirvinnu, vakta-, gæsluvakta- og óþægindaálag og greiðslur fyrir eyður í vinnutíma enda sé um að ræða fyrirfram ákveðinn vinnutíma samkvæmt reglubundnum vöktum eða reglubundinni vinnu starfsmanns sem staðið hefur í 12 almanaksmánuði eða lengur eða er ætlað að standa a.m.k. svo lengi. Í langtímaveikindum vaktavinnustarfsmanns (eftir fyrstu viku veikinda) á vinnustað sem ekki hefur fastar vaktarúllur allt árið heldur breytilegar milli mánaða að teknu tilliti til óska starfsmanna hverju sinni, þykir rétt að hafa eftirfarandi framkvæmd á föstum greiðslum sem koma til viðbótar mánaðarlaunum: Taka meðaltal af einingafjölda fastra greiðslna sem viðkomandi hefur fengið vegna skipulagðra vinnuskylduvakta síðustu 12 mánuði (að frádregnu orlofstímabili og launalausum tímabilum) og greiða samkvæmt því. Tekið er meðaltal allrar yfirvinnu þar með talið tilfallandi yfirvinnu skv. gr. 12.2.7.

12.2.7 Eftir fyrstu viku veikinda- og slysaforfalla eða þann tíma sem svarar til einnar viku vinnuskyldu starfsmanns, skal hann auk launa sem greidd verða skv. gr. 12.2.6, fá greitt meðaltal þeirra yfirvinnustunda sem hann fékk greiddar síðustu 12 mánaðarleg uppgjörstímabil yfirvinnu eða síðustu 12 heilu almanaksmánuðina. Við útreikning yfirvinnustunda samkvæmt þessari grein skal ekki telja með þær yfirvinnustundir sem greiddar hafa verið skv. gr. 12.2.6. Starfsmaður skóla og annarra stofnana þar sem venjuleg starfsemi liggur niðri hluta ársins, skal í stað reglu þessarar aðeins fá greidda aðra yfirvinnu en greinir í gr. 12.2.6 þá mánuði sem venjuleg starfsemi fer fram og skal yfirvinnustunda fjöldinn ákveðinn með því að finna mánaðarlegt meðaltal þeirra tilfallandi yfirvinnustunda sem hann fékk greiddar síðustu 9 heilu starfsmánuði stofnunarinnar eða samsvarandi tímalengd ef starfsmánuðir eru færri eða fleiri.

12.2.8 Ef starfsmaður er fjarverandi vegna orlofs á viðmiðunartímabili skv. gr. 12.2.7, skal telja að hann hafi sama meðaltal yfirvinnu orlofsdagana og hinn hluta tímabilsins.

12.2.9 Verði starfsmaður óvinnufær af völdum slyss á vinnustað eða á eðlilegri leið til eða frá vinnu, greiðast laun skv. gr. 12.2.7 frá upphafi fjarvistanna.

12.2.10 Ef starfsmaður að læknisráði og með leyfi forstöðumanns vinnur skert starf vegna slyss eða veikinda, skal miða greiðslu veikindalauna fyrir dagvinnu við það starfshlutfall sem vantar á að hann sinni fullu starfi.

12.3 STARFSHÆFNISVOTTORÐ

12.3.1 Starfsmaður sem verið hefur óvinnufær vegna veikinda eða slysa samfellt í 1 mánuð eða lengur, má ekki hefja starf að nýju nema læknir votti að heilsa hans leyfi. Krefjast má vottorðs trúnaðarlæknis hlutaðeigandi stofnunar.

12.4 LAUSN FRÁ STÖRFUM VEGNA ÓVINNUFÆRNI, VEIKINDA EÐA SLYSA

Lausn frá störfum vegna endurtekinnar eða langvarandi óvinnufærni vegna veikinda eða slysa

12.4.1 Ef starfsmaður er óvinnufær vegna veikinda eða slysa svo mánuðum skiptir á hverju ári um fimm ára tímabil og ekki er skýlaust vottað samkvæmt ákvæðum gr. 12.3.1 að hann hafi fengið heilsubót sem ætla megi varanlega, má leysa hann frá störfum vegna heilsubrests.

12.4.2 Þegar starfsmaður hefur verið samfellt frá vinnu vegna veikinda eða slysa launalaust í jafnlangan tíma og þann tíma er hann átti rétt á að halda launum í fjarveru sinni skv. gr. 12.2.1, má leysa hann frá störfum vegna heilsubrests.

12.4.3 Ekki skulu framangreind ákvæði um veikinda- og slysaforföll vera því til fyrirstöðu að starfsmaður láti af störfum er hann óskar þess ef hann er samkvæmt læknisvottorði orðinn varanlega ófær um að gegna starfi vegna vanheilsu. Krefjast má vottorðs trúnaðarlæknis hlutaðeigandi stofnunar.

12.5 LAUSNARLAUN OG LAUN TIL MAKA LÁTINS STARFSMANNS

12.5.1 Þegar starfsmaður er leystur frá störfum skv. gr. 12.4.1-12.4.3, skal hann halda föstum launum skv. gr. 12.2.6 í 3 mánuði.

12.5.2 Sama gildir um greiðslu vegna látins starfsmanns ef hinn látni var í hjúskap, staðfestri samvist, skráðri sambúð eða sambúð sem að öðru leyti má jafna til hjúskapar í merkingu 49. gr. almannatryggingalaga nr. 100/2007.

12.5.3 Þegar starfsmanni er veitt lausn skv. gr. 12.4.1-12.4.3 eða hann andast, skal greiða laun hans, svo sem ella hefði verið gert, til loka lausnar- eða andlátsmánaðar áður en laun skv. gr. 12.5.1 -12.5.2 koma til álita. Þetta á þó ekki við ef  launagreiðslum hefur áður lokið, t.d. vegna þess að réttur til launa í veikindum skv. gr. 12.2.1-12.2.10 var tæmdur.

12.6 SKRÁNING VEIKINDADAGA

12.6.1 Halda skal skrá yfir veikindadaga starfsmanns við hverja stofnun. Ef starfsmaður flyst milli starfa, skal leggja saman veikindadaga hans í báðum störfum eftir því sem við á. Talning veikindadaga starfsmanns sem vinnur skert starf vegna slysa eða veikinda (hlutaveikinda) skal þannig framkvæmd að skilja að talningu líkt og um tvo starfsmenn væri að ræða, sem gegna hvor sínu hlutastarfinu, annar er veikur en hinn frískur. Telja skal veikindadaga hjá hinum veika að fullu en sá fríski ávinnur sér veikindarétt í samræmi við unnið starfshlutfall.

12.7 FORFÖLL AF ÓVIÐRÁÐANLEGUM ÁSTÆÐUM

12.7.1 Starfsmaður á rétt á leyfi frá störfum þegar um óviðráðanlegar (force majeure) og brýnar fjölskylduástæður er að ræða vegna sjúkdóms eða slyss sem krefjast tafarlausrar nærveru starfsmanns. Starfsmaður á ekki rétt á launum frá atvinnurekanda í framangreindum tilfellum, sbr. þó ákvæði gr. 11.4.1.

12.8 VEIKINDI BARNA YNGRI EN 13 ÁRA

12.8.1 Foreldri, eða forsjámaður barns, á rétt á að vera frá vinnu í samtals 12 vinnudaga (96 vinnuskyldustundir miðað við fullt starf) á hverju almanaksári vegna veikinda barna sinna undir 13 ára aldri, enda verði annarri umönnun ekki við komið. Í þessum fjarvistum skal greiða starfsmanni dagvinnulaun og vaktaálag skv. reglubundinni vaktskrá. Réttur þessi hefur ekki áhrif á rétt starfsmanns skv. öðrum greinum.

12.9 SAMRÁÐSNEFND

12.9.1 Heimilt er að vísa ágreiningi um túlkun og útfærslu einstakra greina 12. kafla til samráðsnefndar þeirrar sem skipuð var á grundvelli samkomulags BHM, BSRB og KÍ annars vegar og fjármálaráðherra, f.h. ríkissjóðs, Reykjavíkurborgar og Launanefndar sveitarfélaga hins vegar um tiltekin atriði er varða réttindi starfsmanna í framangreindum samtökum, sem undirritað var 24. október 2000.

12.10 ÁKVÆÐI TIL BRÁÐABIRGÐA

12.10.1 Starfsmaður sem hefur, fyrir gildistöku samkomulags þessa (sjá 12.9.1), áunnið sér fleiri veikindadaga skv. áðurgildandi reglum, skal halda þeim á meðan á samfelldri ráðningu stendur en um frekari ávinnslu fer skv. samkomulagi þessu.

13. LAUNASEÐILL, FÉLAGSGJÖLD OG IÐGJALDAGREIÐSLUR

13.1 LAUNASEÐILL

13.1.1 Við greiðslu launa til starfsmanns á hann rétt á að fá launaseðil merktan nafni sínu og starfsheiti samkvæmt kjarasamningi. Á launaseðli skulu tilgreind föst laun starfsmanns, það tímabil sem greiðslan tekur til, launaflokk, persónuálagsstig, fjöldi yfirvinnustunda, uppsafnaður frítökuréttur og sundurliðun einstakra tekna og frádráttarliða, sem leiða til útgreiddra launafjárhæða. Sveitarfélagi er heimilt að senda launaseðla með rafrænum hætti. Óski starfsmaður eftir því að fá seðil á pappírsformi sendan heim, skal verða við því.

13.2 FÉLAGSGJÖLD

13.2.1 Stéttarfélagið á rétt til þess að launagreiðandi innheimti fyrir það félagsgjöld. Skal það afhenda honum lista eða gögn um þá sem gjaldskyldir eru með þeim upplýsingum sem nauðsyn krefur. Félagsgjöld skulu innheimt mánaðarlega og skilað til félaganna fyrir 10. dag sama mánaðar. Innheimtu má þó hafa með öðrum hætti en hér er ákveðið, ef um það er samkomulag. Samningsaðilar munu sameiginlega leitast við að gera og viðhalda félagsskrám starfsmannafélagsins vegna gjaldskyldu skv. framansögðu.

13.3 ORLOFSSJÓÐUR

13.3.1 Launagreiðandi greiðir 1% af heildarlaunum félaga í orlofssjóð starfsmannafélagsins.

13.4 STARFSMENNTUNARSJÓÐUR

13.4.1 Launagreiðandi greiðir sérstakt gjald í starfsmenntunarsjóð starfsmannafélags. Gjald þetta skal nema 0,30% af heildarlaunum til félaga starfsmannafélagsins.

13.4.2 Fyrirkomulag um skipan og starfsemi starfsmenntunarsjóða er vísað til ákvörðunar í hverju sveitarfélagi/stofnun.

13.5 MANNAUÐSSJÓÐUR

13.5.1 Launagreiðandi greiðir sérstakt gjald í Mannauðssjóð Samflots bæjarstarfsmannafélaga. Gjald þetta skal nema 0,30% af heildarlaunum til félaga starfsmannafélagsins. Mannauðssjóðurinn hefur eina stjórn með jafnri  stjórnarþátttöku beggja samningsaðila. Sveitarfélög, stofnanir og aðrir vinnuveitendur sem greiða í sjóðinn geta sótt um styrki vegna símenntunarverkefna fyrir starfsmenn. Samþykktir sjóðsins og aðrar upplýsingar um hann eru á vefsíðunni  http://mannaudssjodur.samflot.is/

13.6 VÍSINDASJÓÐUR

13.6.1 Launagreiðandi greiðir mánaðarlega framlag í vísindasjóð viðkomandi félags sem nemur 1,5% af dagvinnulaunum starfsmanna með háskólapróf enda sé gerð krafa um slíka menntun í viðkomandi starf. Í þeim tilfellum sem það á við er heimilt að sameina vísindasjóði félaga kjósi þau svo. Einnig er heimilt að sameina sjóði þessa hefðbundnum endurmenntunarsjóðum viðkomandi félaga. Sjóðurinn greiðir meðal annars styrki til rannsóknar- og þróunarverkefna, námskeiðsgjöld, ferða- og dvalarstyrki og styrki vegna námskeiða sem félagið stendur fyrir. Styrkirnir greiðast samkvæmt nánari reglum er viðkomandi sjóðsstjórn setur. Starfsmaður sem fer í námsleyfi skv. reglum sjóðsins haldi ráðningu og ráðningartengdum réttindum. Stjórn sjóðsins skal skipuð tveimur fulltrúum frá hvorum aðila.

13.7 LÍFEYRISSJÓÐUR

13.7.1 Starfsmenn sem heyra undir samning þennan skulu eiga aðild að Lífeyrissjóðistarfsmanna sveitarfélaga. Við upphaf ráðningar eiga starfsmenn val um það hvort iðgjald þeirra fari til A eða V-deildar sjóðsins. Sjóðfélagar greiða 4% af heildarlaunum í iðgjald til A eða V-deildar sjóðsins. Launagreiðendur skuldbinda sig til að greiða til A-deildar það viðbótariðgjald sem nauðsynlegt er til þess að standa undir skilgreindum réttindum í A-deild, sem frá 1. janúar 2009 er 12%. Til V-deildar sjóðsins greiðir launagreiðandi 11,5% af heildarlaunum. Kjósi sjóðfélagi í A-deild að flytja sig eftir að hann hefur verið ráðinn yfir í Vdeild sjóðsins, skal iðgjald sjóðfélaga vera 4% og iðgjald launagreiðenda 11,5% af heildarlaunum. Þeir starfsmenn sem þegar eru í starfi hjá viðkomandi sveitarfélagi hafa þrátt fyrir 1. mgr. þessarar greinar heimild til að vera áfram í þeim lífeyrissjóði sem þeir eru í óski þeir þess. Í þeim tilvikum sem starfsmaður leggur til viðbótarframlag í séreignarsjóð, greiðir vinnuveitandi framlag á móti allt að 2% gegn samsvarandi framlagi starfsmanns.

13.8 STYRKTARSJÓÐUR

13.8.1 Iðgjald launagreiðanda í styrktarsjóð BSRB skal nema 0,75% af heildarlaunum starfsmanna. Iðgjaldið skal greitt mánaðarlega eftirá skv. Útreikningi launagreiðanda. SAMFLOT bæjarstarfsmannafélaga á aðild að Styrktarsjóði BSRB sem var stofnaður með reglugerð 6. desember 2001. Starfsmenn/sjóðfélagar geta sótt um bætur til sjóðsins í slysa- og veikindatilvikum eftir að veikindarétti lýkur hjá vinnuveitanda. Þá geta þeir sótt um styrki vegna fyrirbyggjandi aðgerða á sviði heilsueflingar og forvarna gegn sjúkdómum og veitir fæðingarstyrki. Upplýsingar um hann er að finna á vefsíðunni: http://styrktarsjodur.bsrb.is/forsida/

13.9 STARFSENDURHÆFINGARSJÓÐUR

13.9.1 Iðgjald launagreiðanda í VIRK starfsendurhæfingarsjóð skal nema 0,13% af heildarlaunum félagsmanna. Iðgjaldið skal greitt mánaðarlega eftir á samkvæmt útreikningi launagreiðanda. VIRK Starfsendurhæfingarsjóður Hlutverk VIRK-Starfsendurhæfingarsjóðs er að draga markvisst úr líkum á að launafólk hverfi af vinnumarkaði vegna langvarandi veikinda eða slysa. Áhersla er lögð á að koma snemma að málum og viðhalda vinnusambandi einstaklinga með virkni og öðrum -úrræðum. Einstaklingar sem ekki geta sinnt starfi sínu sökum heilsubrests og stefna að aukinni þátttöku á vinnumarkaði eiga rétt á þjónustu ráðgjafa VIRK-Starfs-endurhæfingarsjóðs. Um er að ræða ráðgjöf og þjónustu á sviði starfs-endurhæfingar sem er starfsmönnum að kostnaðarlausu og miðuð við metnar þarfir hvers og eins.

14. GILDISTÍMI OG SAMNINGSFORSENDUR

14.1 GILDISTÍMI OG SAMNINGSFORSENDUR

14.1.1 Samningur þessi kemur í stað áður gildandi kjarasamnings og gildir frá 1. Maí 2011 til 30. september 2014, en samningurinn fellur þá úr gildi án sérstakrar uppsagnar.

Samningsaðilar eru sammála um að verði kjarasamningar á almennum vinnumarkaði lausir eða komi til verulegra breytinga á þeim á gildistíma þessa samnings, verði sameiginleg forsendunefnd kölluð saman. Forsendunefndin skal skipuð fulltrúum ASÍ, BHM, BSRB og KÍ, einum frá hverju sambandi/bandalagi og fjórum fulltrúum frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga. Nefndin hefur það hlutverk að meta stöðuna með tilliti til ofangreindra forsenda. Samningurinn heldur gildi sínu út samningstímann, standist forsendur hans. Samningsaðilar skulu bera samning þennan upp til afgreiðslu fyrir 15. Júní 2011. Hafi gagnaðila ekki borist tilkynning um niðurstöðu fyrir kl. 15:00 þann 16. júní 2011 skoðast samningurinn samþykktur. R.V.K. 29.05. 2011

F.h. Sambandi íslenskra sveitarfélaga F.h. Samflots með fyrirvara um samþykki stjórnar: bæjarstarfsmannafélaga með fyrirvara um samþykki hlutaðeigandi félagsmanna:

15. BÓKANIR

BÓKUN 1

Aðilar eru sammála um að vísa erindi til samráðsnefndar um veikindarétt þar sem óskað er eftir leiðbeiningum um framkvæmd á grein 12.1.6 um greiðslu útgjalda sem starfsmaður verður fyrir af völdum slyss á vinnustað og slysatryggingar almannatrygginga bæta ekki.

BÓKUN 2

Aðilar eru sammála um að Samband íslenskra sveitarfélaga gefi út leiðbeiningar um skráningu hlutaveikinda fyrir 15. september 2011.

BÓKUN 3

Aðilar eru sammála um endurskoða á samningstímanum gr. 5.7.7.2 um ferðir til og frá vinnu þegar almenningsvagnar ganga ekki.

BÓKUN 4

Við verkefnaflutning málefna fatlaðs fólks frá ríki til sveitarfélaga 1. janúar 2011 jókst hlutfall starfsmanna sveitarfélaga í vaktavinnu nokkuð. Af því tilefni þykir nauðsynlegt að hlutaðeigandi stéttarfélög og Samband íslenskra sveitarfélaga fari sameiginlega yfir framkvæmd ákvæða kjarasamninga um vinnutíma og neysluhlé.

BÓKUN 5

Samningsaðilar eru sammála um að endurskoða grein 1.8 í kjarasamningnum á samningstímanum og setja í staðinn í kjarasamninginn sérákvæði um slökkviliðs- og sjúkraflutningamenn. Þeirri vinnu skal lokið eigi síðar en 30. nóvember 2011. Sérákvæðið

tekur síðan gildi 1. janúar 2012.

BÓKUN 6

Aðilar erum sammála um að vinna að nánari útfærslu á gr. 10.2.3 með það að markmiði að

hún nái einnig til skilgreinds starfstengds náms á vegum fræðsluaðila, sem hafa hlotið viðurkenningu samkvæmt lögum um framhaldsfræðslu nr. 27/2010. Aðilar skulu skilgreina hvaða starfstengdu námsbrautir geta fallið hér undir og skal þeirri vinnu lokið í síðasta lagi 28. febrúar 2013. Breytingar á greininni skulu rúmast innan þess 4% persónuálags sem greinin tekur nú til og koma til framkvæmda frá og með 1. júní 2013. Samningsaðilar eru sammála um að frá og með 1. mars 2013 hefjist vinna við að endurskoðakafla 10 um fræðslumál og jafnframt verði stefnt að því að endurnýjaður 10. kafli verði hluti afnýjum kjarasamningi aðila árið 2014. Tilgangur endurskoðunarinnar er m.a. að aðlaga kaflann að fjölbreyttara framboði sí- og endurmenntunartækifæra og að finna leiðir til að auka hvata starfsmanna og vinnuveitenda til að efla virka sí- og endurmenntun.

BÓKUN 7

Samningsaðilar eru sammála um að efla samstarf við viðurkennda fræðsluaðila í framhaldsfræðslu. Í því skyni verður gengið til viðræðna við Fræðslusetrið  Starfsmennt um frekara samstarf í formi aukaaðildar til reynslu. Verði af samstarfi við Fræðslusetrið Starfsmennt hefur samstarfsnefnd samningsaðila heimild til að ganga frá samningi um aukaaðild. Aðildarfélögum Samflots er heimilt að flytja greiðslur vinnuveitenda í starfsmenntunarsjóði/ fræðslusjóði og Mannauðssjóðs Samflots til Fræðslusetursins Starfsmenntar vegna aukaaðildar.

BÓKUN 8

Samband íslenskra sveitarfélaga lýsir sig reiðubúið til að taka þátt í samstarfi aðila á vinnumarkaði um heildarúttekt á góðum starfsháttum vinnustaða með vaktafyrirkomulag (sbr.bókun 4 frá 2009).

BÓKUN 9

Samband íslenskra sveitarfélaga lýsir sig reiðubúið til að taka þátt í samstarfi (SELKO) um endurskoðun á því regluverki sem gildir um þá starfsmenn sveitarfélaga sem falla undir lög um opinbera starfsmenn (sbr. bókun 6 frá 2009).

BÓKUN 10

Aðilar eru sammála um að vinna sameiginlega að útfærslu á launadreifingu vegna starfmanna þar sem starfsemi er takmörkuð hluta úr ári. Samningsaðilar setja niður leiðbeinandi viðmiðunarreglur.

BÓKUN 11

Samband íslenskra sveitarfélaga lýsir sig reiðubúið til að taka þátt í samstarfi aðila á vinnumarkaði um heildarúttekt á góðum starfsháttum vinnustaða með vaktafyrirkomulag.

BÓKUN 12

Það er markmið samningsaðila að brugðist sé við veikindum með fyrirsjáanlegum hætti og að starfsmanni sem veikist bjóðist viðeigandi úrræði sem fyrst. Þetta felur m.a. í sér aukinn sveigjanleika á vinnumarkaði til að tryggja það að einstaklingar sem veikjast eða slasast og eru í virkri starfsendurhæfingu hafi möguleika á að koma til baka í samræmi við vinnugetu sína á hverjum tíma. Ljóst er að þessu markmiði verður aðeins náð ef gagnkvæmt traust ríkir milli atvinnurekanda og starfsmanna um fyrirkomulag við tilkynningu veikinda, endurkomu starfsmanna úr veikindum, fyrirbyggjandi heilbrigðisþjónustu í fyrirtækjum o.s.frv. Samningsaðilar taka þátt í stýrihópi á vegum VIRK sem vinnur að þeim markmiðum sem nefnd eru hér að framan. Sérstaklega verður fylgst með þróunarverkefni sem er að fara af stað á vegum VIRK um forvarnir og starfsendurhæfingu. Samningsaðilar munu nýta þá reynslu og þekkingu sem þar verður til inn í sínu starfi. Samningsaðilar munu vera starfsmönnum þessa þróunarverkefnis til stuðnings og ráðlegginga vegna álitamála sem upp koma í verkefninu og snúa að lög- og kjarasamningsbundnum réttindum og skyldum á vinnumarkaði.

BÓKUN 13

Aðilar eru sammála um að tilefni sé til að bæta og tryggja bótarétt þeirra starfsmanna sem slasast við að sinna eða hafa afskipti af fólki sem að takmörkuðu eða engu leyti getur borið ábyrgð á gerðum sínum. Ljóst er að félagsmenn Samflots á sambýlum þurfa í mörgum tilfellum að umgangast og vera innan um fólk sem ekki gengur að öllu leyti heilt til skógar eða getur verið sjálfum sér og öðrum hættulegt. Hluti af starfsskyldum þessara starfsmanna getur falist í því að grípa inn í og stöðva hættulegt atferli hjá viðkomandi. Komið geta upp aðstæður þar sem slíkt verður ekki gert án þess að viðkomandi starfsmaður setji sjálfan sig í ákveðnahættu á því að slasast við framkvæmd starfs síns. Þekkt eru dæmi um að starfsmenn hafa orðið fyrir áverkum í slíkum tilfellum. Þá er jafnframt ljóst að auknar líkur eru á því að starfsmenn sem vinna við slíkar aðstæður verði fyrir árás af hendi þeirra sem þeim er ætlað að hafa umsjón eða eftirlit með. Rétt þykir að tryggja þessum starfsmönnum bótarétt vegna þess tjóns sem þeir þannig verða fyrir. Aðilar eru sammála um að hefðbundin skilgreining á því hvað sé slys í skilningi vátryggingaréttar og  tryggingaskilmála (óvæntur utanaðkomandi atburður) eigi ekki við í öllum tilfellum í störfum ofangreindra starfsmanna. Þannig geta komið upp tilfelli þar sem starfsmaður þarf vísvitandi að leggja líf sitt og heilsu í hættu vegna þess að starf hans beinlínis krefst þess. Því er í ákvæði greinar 7.4.1 lagt til að starfsmaður fái bætt það tjón sem hann verður fyrir vegna starfs síns við þessar aðstæður. Um lækkun bóta vegna eigin sakar starfsmanns og ákvörðun bótafjárhæðar að öðru leyti gilda almennar reglur skaðabótaréttarins. Með grein 7.4.1 er kveðið á um sambærilega bótaábyrgð og  framkvæmd og gildir um lögreglumenn samkvæmt 30. grein lögreglulaga.

BÓKUN 14

Samningsaðilar munu taka saman upplýsingar um viðmiðunarreglur sem mótaðar hafa verið og notaðar af nokkrum rekstraraðilum um mönnun í eldhúsum og mötuneytum stofnana sveitarfélaga, m.t.t. stöðugildafjölda aðstoðarfólks, og koma þeim á framfæri við þá aðila sem ekki hafa fram til þessa ákvarðað mönnun í slíkum starfseiningum á grundvelli þess háttar viðmiðunarreglna. Um er að ræða upplýsingamiðlun með það að markmiði að auðvelda rekstraraðilum skipulagningu starfseminnar í samræmi við aðstæður á hverjum stað þannig að sátt ríki milli starfsmanna og stjórnenda á þessu sviði en ekki samningsbundnar reglur. (Sbr. bókun 10 frá 2005). Gert er ráð fyrir að reikniskjöl, sem notuð hafa verið við útreikning á mönnun í eldhúsum og mötuneytum stofnana sveitarfélaga, verði notuð óbreytt þar til verkefninu er lokið. Því skal lokið eigi síðar en 31. október 2011.

16. FYLGISKJÖL OG VIÐAUKAR

16.1 FYLGISKJAL I - LAUNATÖFLUR

Mánaðarlaun þeirra sem gegna fullu starfi, skulu greidd samkvæmt eftirtöldum launatöflum:

Launatafla I, gildistími: 1. júní 2011 – 29. febrúar 2012.

Launatafla II, gildistími: 1. mars 2012 – 28. febrúar 2013.

Launatafla III, gildistími: 1. mars 2013 – 28. febrúar 2014.

Launatafla IV, gildistími: 1. mars 2014 – 30. september 2014.

Launatafla I

Gildir frá 1. júní 2011 til 29. febrúar 2012

L.fl.

Grunnlaun

Persónuálag

2%

Persónuálag

4%

Persónuálag

6%

Persónuálag

8%

Persónuálag

10%

Persónuálag

12%

Persónuálag

14%

Persónuálag

16%

115 196.708 200.642 204.576 208.510 212.445 216.379 220.313 224.247 228.181

116 198.909 202.887 206.865 210.844 214.822 218.800 222.778 226.756 230.734

117 200.942 204.961 208.980 212.999 217.017 221.036 225.055 229.074 233.093

118 205.209 209.313 213.417 217.522 221.626 225.730 229.834 233.938 238.042

119 208.510 212.680 216.850 221.021 225.191 229.361 233.531 237.701 241.872

120 208.846 213.023 217.200 221.377 225.554 229.731 233.908 238.084 242.261

121 209.417 213.605 217.794 221.982 226.170 230.359 234.547 238.735 242.924

122 209.823 214.019 218.216 222.412 226.609 230.805 235.002 239.198 243.395

123 210.915 215.133 219.352 223.570 227.788 232.007 236.225 240.443 244.661

124 212.294 216.540 220.786 225.032 229.278 233.523 237.769 242.015 246.261

125 213.310 217.576 221.842 226.109 230.375 234.641 238.907 243.173 247.440

126 213.863 218.140 222.418 226.695 230.972 235.249 239.527 243.804 248.081

127 215.956 220.275 224.594 228.913 233.232 237.552 241.871 246.190 250.509

128 217.287 221.633 225.978 230.324 234.670 239.016 243.361 247.707 252.053

129 217.957 222.316 226.675 231.034 235.394 239.753 244.112 248.471 252.830

130 219.917 224.315 228.714 233.112 237.510 241.909 246.307 250.705 255.104

131 221.968 226.407 230.847 235.286 239.725 244.165 248.604 253.044 257.483

132 224.761 229.256 233.751 238.247 242.742 247.237 251.732 256.228 260.723

133 226.595 231.127 235.659 240.191 244.723 249.255 253.786 258.318 262.850

134 229.172 233.755 238.339 242.922 247.506 252.089 256.673 261.256 265.840

135 231.325 235.952 240.578 245.205 249.831 254.458 259.084 263.711 268.337

136 233.030 237.691 242.351 247.012 251.672 256.333 260.994 265.654 270.315

137 236.114 240.836 245.559 250.281 255.003 259.725 264.448 269.170 273.892

138 239.243 244.028 248.813 253.598 258.382 263.167 267.952 272.737 277.522

Launatafla I

Gildir frá 1. júní 2011 til 29. febrúar 2012

L.fl.

Grunnlaun

Persónu

álag 2%

Persónu

álag 4%

Persónu

- álag 6%

Persónuálag

8%

Persónuálag

10%

Persónuálag

12%

Persónuálag

14%

Persónuálag

16%

139 242.420 247.268 252.117 256.965 261.814 266.662 271.510 276.359 281.207

140 245.644 250.557 255.470 260.383 265.296 270.208 275.121 280.034 284.947

141 248.917 253.895 258.874 263.852 268.830 273.809 278.787 283.765 288.744

142 252.238 257.283 262.328 267.372 272.417 277.462 282.507 287.551 292.596

143 255.610 260.722 265.834 270.947 276.059 281.171 286.283 291.395 296.508

144 259.032 264.213 269.393 274.574 279.755 284.935 290.116 295.296 300.477

145 262.506 267.756 273.006 278.256 283.506 288.757 294.007 299.257 304.507

146 266.031 271.352 276.672 281.993 287.313 292.634 297.955 303.275 308.596

147 269.609 275.001 280.393 285.786 291.178 296.570 301.962 307.354 312.746

148 273.242 278.707 284.172 289.637 295.101 300.566 306.031 311.496 316.961

149 276.928 282.467 288.005 293.544 299.082 304.621 310.159 315.698 321.236

150 280.670 286.283 291.897 297.510 303.124 308.737 314.350 319.964 325.577

151 284.468 290.157 295.847 301.536 307.225 312.915 318.604 324.294 329.983

152 288.323 294.089 299.856 305.622 311.389 317.155 322.922 328.688 334.455

153 292.236 298.081 303.925 309.770 315.615 321.460 327.304 333.149 338.994

154 296.207 302.131 308.055 313.979 319.904 325.828 331.752 337.676 343.600

155 299.213 305.197 311.182 317.166 323.150 329.134 335.119 341.103 347.087

156 302.280 308.326 314.371 320.417 326.462 332.508 338.554 344.599 350.645

157 306.433 312.562 318.690 324.819 330.948 337.076 343.205 349.334 355.462

158 309.623 315.815 322.008 328.200 334.393 340.585 346.778 352.970 359.163

159 312.876 319.134 325.391 331.649 337.906 344.164 350.421 356.679 362.936

160 316.194 322.518 328.842 335.166 341.490 347.813 354.137 360.461 366.785

161 319.064 325.445 331.827 338.208 344.589 350.970 357.352 363.733 370.114

162 323.538 330.009 336.480 342.950 349.421 355.892 362.363 368.833 375.304

163 328.079 334.641 341.202 347.764 354.325 360.887 367.448 374.010 380.572

164 332.688 339.342 345.996 352.649 359.303 365.957 372.611 379.264 385.918

165 337.366 344.113 350.861 357.608 364.355 371.103 377.850 384.597 391.345

166 342.115 348.957 355.800 362.642 369.484 376.327 383.169 390.011 396.853

167 346.934 353.873 360.811 367.750 374.689 381.627 388.566 395.505 402.443

168 351.826 358.863 365.899 372.936 379.972 387.009 394.045 401.082 408.118

169 356.791 363.927 371.063 378.198 385.334 392.470 399.606 406.742 413.878

170 361.831 369.068 376.304 383.541 390.777 398.014 405.251 412.487 419.724

171 366.947 374.286 381.625 388.964 396.303 403.642 410.981 418.320 425.659

172 372.139 379.582 387.025 394.467 401.910 409.353 416.796 424.238 431.681

173 377.409 384.957 392.505 400.054 407.602 415.150 422.698 430.246 437.794

174 382.758 390.413 398.068 405.723 413.379 421.034 428.689 436.344 443.999

175 388.187 395.951 403.714 411.478 419.242 427.006 434.769 442.533 450.297

Launatafla II

Gildir frá 1. mars 2012 til 28. febrúar 2013

L.fl.

Grunnlaun

Persónuálag

2%

Persónuálag

4%

Persónuálag

6%

Persónuálag

8%

Persónuálag

10%

Persónuálag

12%

Persónuálag

14%

Persónuálag

16%

115 203.593 207.665 211.737 215.809 219.880 223.952 228.024 232.096 236.168

116 205.871 209.988 214.106 218.223 222.341 226.458 230.576 234.693 238.810

117 207.975 212.135 216.294 220.454 224.613 228.773 232.932 237.092 241.251

118 212.392 216.640 220.888 225.136 229.383 233.631 237.879 242.127 246.375

119 215.756 220.071 224.386 228.701 233.016 237.332 241.647 245.962 250.277

120 216.121 220.443 224.766 229.088 233.411 237.733 242.056 246.378 250.700

121 216.739 221.074 225.409 229.743 234.078 238.413 242.748 247.082 251.417

122 217.159 221.502 225.845 230.189 234.532 238.875 243.218 247.561 251.904

123 218.293 222.659 227.025 231.391 235.756 240.122 244.488 248.854 253.220

124 219.724 224.118 228.513 232.907 237.302 241.696 246.091 250.485 254.880

125 220.776 225.192 229.607 234.023 238.438 242.854 247.269 251.685 256.100

126 221.349 225.776 230.203 234.630 239.057 243.484 247.911 252.338 256.765

127 223.514 227.984 232.455 236.925 241.395 245.865 250.336 254.806 259.276

128 224.892 229.390 233.888 238.386 242.883 247.381 251.879 256.377 260.875

129 225.585 230.097 234.608 239.120 243.632 248.144 252.655 257.167 261.679

130 227.614 232.166 236.719 241.271 245.823 250.375 254.928 259.480 264.032

131 229.737 234.332 238.926 243.521 248.116 252.711 257.305 261.900 266.495

132 232.628 237.281 241.933 246.586 251.238 255.891 260.543 265.196 269.848

133 234.526 239.217 243.907 248.598 253.288 257.979 262.669 267.360 272.050

134 237.193 241.937 246.681 251.425 256.168 260.912 265.656 270.400 275.144

135 239.421 244.209 248.998 253.786 258.575 263.363 268.152 272.940 277.728

136 241.186 246.010 250.833 255.657 260.481 265.305 270.128 274.952 279.776

137 244.378 249.266 254.153 259.041 263.928 268.816 273.703 278.591 283.478

138 247.617 252.569 257.522 262.474 267.426 272.379 277.331 282.283 287.236

139 250.905 255.923 260.941 265.959 270.977 275.996 281.014 286.032 291.050

140 254.242 259.327 264.412 269.497 274.581 279.666 284.751 289.836 294.921

141 257.629 262.782 267.934 273.087 278.239 283.392 288.544 293.697 298.850

142 261.067 266.288 271.510 276.731 281.952 287.174 292.395 297.616 302.838

143 264.556 269.847 275.138 280.429 285.720 291.012 296.303 301.594 306.885

144 268.098 273.460 278.822 284.184 289.546 294.908 300.270 305.632 310.994

145 271.693 277.127 282.561 287.995 293.428 298.862 304.296 309.730 315.164

146 275.342 280.849 286.356 291.863 297.369 302.876 308.383 313.890 319.397

147 279.046 284.627 290.208 295.789 301.370 306.951 312.532 318.112 323.693

148 282.805 288.461 294.117 299.773 305.429 311.086 316.742 322.398 328.054

149 286.621 292.353 298.086 303.818 309.551 315.283 321.016 326.748 332.480

Launatafla II

Gildir frá 1. mars 2012 til 28. febrúar 2013

L.fl.

Grunnlaun

Persónuálag

2%

Persónuálag

4%

Persónuálag

6%

Persónuálag

8%

Persónuálag

10%

Persónuálag

12%

Persónuálag

14%

Persónuálag

16%

150 290.493 296.303 302.113 307.923 313.732 319.542 325.352 331.162 336.972

151 294.424 300.312 306.201 312.089 317.978 323.866 329.755 335.643 341.532

152 298.414 304.382 310.351 316.319 322.287 328.255 334.224 340.192 346.160

153 302.464 308.513 314.563 320.612 326.661 332.710 338.760 344.809 350.858

154 306.574 312.705 318.837 324.968 331.100 337.231 343.363 349.494 355.626

155 309.686 315.880 322.073 328.267 334.461 340.655 346.848 353.042 359.236

156 312.860 319.117 325.374 331.632 337.889 344.146 350.403 356.660 362.918

157 317.158 323.501 329.844 336.187 342.531 348.874 355.217 361.560 367.903

158 320.460 326.869 333.278 339.688 346.097 352.506 358.915 365.324 371.734

159 323.827 330.304 336.780 343.257 349.733 356.210 362.686 369.163 375.639

160 327.261 333.806 340.351 346.897 353.442 359.987 366.532 373.078 379.623

161 330.231 336.836 343.440 350.045 356.649 363.254 369.859 376.463 383.068

162 334.862 341.559 348.256 354.954 361.651 368.348 375.045 381.743 388.440

163 339.562 346.353 353.144 359.936 366.727 373.518 380.309 387.101 393.892

164 344.332 351.219 358.105 364.992 371.879 378.765 385.652 392.538 399.425

165 349.174 356.157 363.141 370.124 377.108 384.091 391.075 398.058 405.042

166 354.089 361.171 368.253 375.334 382.416 389.498 396.580 403.661 410.743

167 359.077 366.259 373.440 380.622 387.803 394.985 402.166 409.348 416.529

168 364.140 371.423 378.706 385.988 393.271 400.554 407.837 415.120 422.402

169 369.279 376.665 384.050 391.436 398.821 406.207 413.592 420.978 428.364

170 374.495 381.985 389.475 396.965 404.455 411.945 419.434 426.924 434.414

171 379.790 387.386 394.982 402.577 410.173 417.769 425.365 432.961 440.556

172 385.163 392.866 400.570 408.273 415.976 423.679 431.383 439.086 446.789

173 390.618 398.430 406.243 414.055 421.867 429.680 437.492 445.305 453.117

174 396.154 404.077 412.000 419.923 427.846 435.769 443.692 451.616 459.539

175 401.773 409.808 417.844 425.879 433.915 441.950 449.986 458.021 466.057

L.fl.

Grunnlaun

Persónuálag

2%

Persónuálag

4%

Persónuálag

6%

Persónuálag

8%

Persónuálag10%

Persónuálag12%

Persónuálag14%

Persónuálag16%

115 211.941 216.180 220.419 224.657 228.896 233.135 237.374 241.613 245.852

116 214.311 218.597 222.883 227.170 231.456 235.742 240.028 244.315 248.601

117 216.502 220.832 225.162 229.492 233.822 238.152 242.482 246.812 251.142

118 221.100 225.522 229.944 234.366 238.788 243.210 247.632 252.054 256.476

119 224.602 229.094 233.586 238.078 242.570 247.062 251.554 256.046 260.538

120 224.982 229.482 233.981 238.481 242.981 247.480 251.980 256.479 260.979

121 225.625 230.138 234.650 239.163 243.675 248.188 252.700 257.213 261.725

122 226.063 230.584 235.106 239.627 244.148 248.669 253.191 257.712 262.233

123 227.243 231.788 236.333 240.878 245.422 249.967 254.512 259.057 263.602

124 228.733 233.308 237.882 242.457 247.032 251.606 256.181 260.756 265.330

125 230.931 235.550 240.168 244.787 249.405 254.024 258.643 263.261 267.880

126 233.471 238.140 242.810 247.479 252.149 256.818 261.488 266.157 270.826

127 236.039 240.760 245.481 250.201 254.922 259.643 264.364 269.084 273.805

128 238.636 243.409 248.181 252.954 257.727 262.500 267.272 272.045 276.818

129 241.261 246.086 250.911 255.737 260.562 265.387 270.212 275.038 279.863

130 243.915 248.793 253.672 258.550 263.428 268.307 273.185 278.063 282.941

131 246.598 251.530 256.462 261.394 266.326 271.258 276.190 281.122 286.054

132 249.310 254.296 259.282 264.269 269.255 274.241 279.227 284.213 289.200

133 252.053 257.094 262.135 267.176 272.217 277.258 282.299 287.340 292.381

134 254.825 259.922 265.018 270.115 275.211 280.308 285.404 290.501 295.597

135 257.628 262.781 267.933 273.086 278.238 283.391 288.543 293.696 298.848

136 260.462 265.671 270.880 276.090 281.299 286.508 291.717 296.927 302.136

137 263.327 268.594 273.860 279.127 284.393 289.660 294.926 300.193 305.459

138 266.224 271.548 276.873 282.197 287.522 292.846 298.171 303.495 308.820

139 269.152 274.535 279.918 285.301 290.684 296.067 301.450 306.833 312.216

140 272.113 277.555 282.998 288.440 293.882 299.324 304.767 310.209 315.651

141 275.106 280.608 286.110 291.612 297.114 302.617 308.119 313.621 319.123

142 278.132 283.695 289.257 294.820 300.383 305.945 311.508 317.070 322.633

143 281.192 286.816 292.440 298.064 303.687 309.311 314.935 320.559 326.183

144 284.285 289.971 295.656 301.342 307.028 312.714 318.399 324.085 329.771

145 287.412 293.160 298.908 304.657 310.405 316.153 321.901 327.650 333.398

146 290.574 296.385 302.197 308.008 313.820 319.631 325.443 331.254 337.066

147 293.770 299.645 305.521 311.396 317.272 323.147 329.022 334.898 340.773

148 297.001 302.941 308.881 314.821 320.761 326.701 332.641 338.581 344.521

149 300.268 306.273 312.279 318.284 324.289 330.295 336.300 342.306 348.311

L.fl.

Grunnlaun

Persónuálag

2%

Persónuálag

4%

Persónuálag

6%

Persónuálag

8%

Persónuálag10%

Persónuálag12%

Persónuálag14%

Persónuálag16%

150 303.571 309.642 315.714 321.785 327.857 333.928 340.000 346.071 352.142

151 306.911 313.049 319.187 325.326 331.464 337.602 343.740 349.879 356.017

152 310.287 316.493 322.698 328.904 335.110 341.316 347.521 353.727 359.933

153 313.700 319.974 326.248 332.522 338.796 345.070 351.344 357.618 363.892

154 317.151 323.494 329.837 336.180 342.523 348.866 355.209 361.552 367.895

155 320.639 327.052 333.465 339.877 346.290 352.703 359.116 365.528 371.941

156 324.166 330.649 337.133 343.616 350.099 356.583 363.066 369.549 376.033

157 327.732 334.287 340.841 347.396 353.951 360.505 367.060 373.614 380.169

158 331.337 337.964 344.590 351.217 357.844 364.471 371.097 377.724 384.351

159 334.982 341.682 348.381 355.081 361.781 368.480 375.180 381.879 388.579

160 338.667 345.440 352.214 358.987 365.760 372.534 379.307 386.080 392.854

161 342.392 349.240 356.088 362.936 369.783 376.631 383.479 390.327 397.175

162 346.158 353.081 360.004 366.927 373.851 380.774 387.697 394.620 401.543

163 349.966 356.965 363.965 370.964 377.963 384.963 391.962 398.961 405.961

164 353.816 360.892 367.969 375.045 382.121 389.198 396.274 403.350 410.427

165 357.708 364.862 372.016 379.170 386.325 393.479 400.633 407.787 414.941

166 361.642 368.875 376.108 383.341 390.573 397.806 405.039 412.272 419.505

167 365.620 372.932 380.245 387.557 394.870 402.182 409.494 416.807 424.119

168 369.642 377.035 384.428 391.821 399.213 406.606 413.999 421.392 428.785

169 373.708 381.182 388.656 396.130 403.605 411.079 418.553 426.027 433.501

170 377.819 385.375 392.932 400.488 408.045 415.601 423.157 430.714 438.270

171 381.975 389.615 397.254 404.894 412.533 420.173 427.812 435.452 443.091

172 386.177 393.901 401.624 409.348 417.071 424.795 432.518 440.242 447.965

173 390.618 398.430 406.243 414.055 421.867 429.680 437.492 445.305 453.117

174 396.154 404.077 412.000 419.923 427.846 435.769 443.692 451.616 459.539

175 401.773 409.808 417.844 425.879 433.915 441.950 449.986 458.021 466.057

Launatafla IV

Gildir frá 1. mars 2014 til 30. júní 2014

L.fl.

Grunnlaun

Persónuálag

2%

Persónuálag

4%

Persónuálag

6%

Persónuálag

8%

Persónuálag

10%

Persónuálag

12%

Persónuálag

14%

Persónuálag

16%

115 219.799 224.195 228.591 232.987 237.383 241.779 246.175 250.571 254.967

116 222.000 226.440 230.880 235.320 239.760 244.200 248.640 253.080 257.520

117 224.033 228.514 232.994 237.475 241.956 246.436 250.917 255.398 259.878

118 228.300 232.866 237.432 241.998 246.564 251.130 255.696 260.262 264.828

119 230.101 234.703 239.305 243.907 248.509 253.111 257.713 262.315 266.917

120 230.937 235.556 240.174 244.793 249.412 254.031 258.649 263.268 267.887

121 232.307 236.953 241.599 246.245 250.892 255.538 260.184 264.830 269.476

122 232.845 237.502 242.159 246.816 251.473 256.130 260.786 265.443 270.100

123 234.061 238.742 243.423 248.105 252.786 257.467 262.148 266.830 271.511

124 235.595 240.307 245.019 249.731 254.443 259.155 263.866 268.578 273.290

125 238.182 242.946 247.709 252.473 257.237 262.000 266.764 271.527 276.291

126 240.802 245.618 250.434 255.250 260.066 264.882 269.698 274.514 279.330

127 243.451 248.320 253.189 258.058 262.927 267.796 272.665 277.534 282.403

128 246.129 251.052 255.974 260.897 265.819 270.742 275.664 280.587 285.510

129 248.836 253.813 258.789 263.766 268.743 273.720 278.696 283.673 288.650

130 251.574 256.605 261.637 266.668 271.700 276.731 281.763 286.794 291.826

131 254.341 259.428 264.515 269.601 274.688 279.775 284.862 289.949 295.036

132 257.139 262.282 267.425 272.567 277.710 282.853 287.996 293.138 298.281

133 259.967 265.166 270.366 275.565 280.764 285.964 291.163 296.362 301.562

134 262.827 268.084 273.340 278.597 283.853 289.110 294.366 299.623 304.879

135 265.718 271.032 276.347 281.661 286.975 292.290 297.604 302.919 308.233

136 268.641 274.014 279.387 284.759 290.132 295.505 300.878 306.251 311.624

137 271.596 277.028 282.460 287.892 293.324 298.756 304.188 309.619 315.051

138 274.584 280.076 285.567 291.059 296.551 302.042 307.534 313.026 318.517

139 277.604 283.156 288.708 294.260 299.812 305.364 310.916 316.469 322.021

140 280.658 286.271 291.884 297.497 303.111 308.724 314.337 319.950 325.563

141 283.745 289.420 295.095 300.770 306.445 312.120 317.794 323.469 329.144

142 286.866 292.603 298.341 304.078 309.815 315.553 321.290 327.027 332.765

143 290.022 295.822 301.623 307.423 313.224 319.024 324.825 330.625 336.426

144 293.212 299.076 304.940 310.805 316.669 322.533 328.397 334.262 340.126

145 296.437 302.366 308.294 314.223 320.152 326.081 332.009 337.938 343.867

146 299.698 305.692 311.686 317.680 323.674 329.668 335.662 341.656 347.650

147 302.995 309.055 315.115 321.175 327.235 333.295 339.354 345.414 351.474

148 306.328 312.455 318.581 324.708 330.834 336.961 343.087 349.214 355.340

149 309.697 315.891 322.085 328.279 334.473 340.667 346.861 353.055 359.249

Launatafla IV

Gildir frá 1. mars 2014 til 30. september 2014

L.fl.

Grunnlaun

Persónuálag

2%

Persónuálag

4%

Persónuálag

6%

Persónuálag

8%

Persónuálag

10%

Persónuálag

12%

Persónuálag

14%

Persónuálag

16%

150 313.104 319.366 325.628 331.890 338.152 344.414 350.676 356.939 363.201

151 316.548 322.879 329.210 335.541 341.872 348.203 354.534 360.865 367.196

152 320.030 326.431 332.831 339.232 345.632 352.033 358.434 364.834 371.235

153 323.550 330.021 336.492 342.963 349.434 355.905 362.376 368.847 375.318

154 327.109 333.651 340.193 346.736 353.278 359.820 366.362 372.904 379.446

155 330.708 337.322 343.936 350.550 357.165 363.779 370.393 377.007 383.621

156 334.345 341.032 347.719 354.406 361.093 367.780 374.466 381.153 387.840

157 338.023 344.783 351.544 358.304 365.065 371.825 378.586 385.346 392.107

158 341.741 348.576 355.411 362.245 369.080 375.915 382.750 389.585 396.420

159 345.501 352.411 359.321 366.231 373.141 380.051 386.961 393.871 400.781

160 349.301 356.287 363.273 370.259 377.245 384.231 391.217 398.203 405.189

161 353.143 360.206 367.269 374.332 381.394 388.457 395.520 402.583 409.646

162 357.028 364.169 371.309 378.450 385.590 392.731 399.871 407.012 414.152

163 360.955 368.174 375.393 382.612 389.831 397.051 404.270 411.489 418.708

164 364.926 372.225 379.523 386.822 394.120 401.419 408.717 416.016 423.314

165 368.940 376.319 383.698 391.076 398.455 405.834 413.213 420.592 427.970

166 372.998 380.458 387.918 395.378 402.838 410.298 417.758 425.218 432.678

167 377.101 384.643 392.185 399.727 407.269 414.811 422.353 429.895 437.437

168 381.249 388.874 396.499 404.124 411.749 419.374 426.999 434.624 442.249

169 385.443 393.152 400.861 408.570 416.278 423.987 431.696 439.405 447.114

170 389.683 397.477 405.270 413.064 420.858 428.651 436.445 444.239 452.032

171 393.969 401.848 409.728 417.607 425.487 433.366 441.245 449.125 457.004

172 398.303 406.269 414.235 422.201 430.167 438.133 446.099 454.065 462.031

173 402.684 410.738 418.791 426.845 434.899 442.952 451.006 459.060 467.113

174 407.114 415.256 423.399 431.541 439.683 447.825 455.968 464.110 472.252

175 411.592 419.824 428.056 436.288 444.519 452.751 460.983 469.215 477.447

16.2 FYLGISKJAL II – TENGITAFLA STARFSMATS VIÐ

LAUNAFLOKKA

TENGITAFLA: Starfsmatsstig og launaflokkar

Frá 1. júlí 2009

Stig L.fl.

Stig L.fl.

249-278 115 539-545 150

279-288 116 546-552 151

289-298 117 553-559 152

299-308 118 560-566 153

309-318 119 567-573 154

319-328 120 574-580 155

329-338 121 581-587 156

339-348 122 588-594 157

349-357 123 595-601 158

358-363 124 602-608 159

364-370 125 609-615 160

371-377 126 616-622 161

378-384 127 623-629 162

385-391 128 630-636 163

392-398 129 637-643 164

399-405 130 644-650 165

406-412 131 651-657 166

413-419 132 658-664 167

420-426 133 665-671 168

427-433 134 672-678 169

434-440 135 679-685 170

441-447 136 686-692 171

448-454 137 693-699 172

455-461 138 700-706 173

462-468 139 707-713 174

469-475 140 714-720 175

476-482 141 721-727 176

483-489 142 728-734 177

490-496 143 735-741 178

497-503 144 742-748 179

504-510 145 749-755 180

511-517 146 756-762 181

518-524 147 763-769 182

525-531 148 770-776 183

532-538 149 777-782 184

16.3 VIÐAUKI I - VERKLAGSREGLUR UM STARFSMAT

Samþykktar á fundi Úrskurðarnefndar aðila um starfsmat þann 24. mars 2009.

1. Mat á nýjum störfum:

Starfsmannastjórar sveitarfélaga ásamt fulltrúa viðkomandi stéttarfélags ákvarða bráðabirgðaröðun á nýjum störfum fyrstu 6 mánuðina. Verði ágreiningur um röðun nýrra starfa skal kalla til fulltrúa starfsmatsteymis LN og viðsemjenda þeirra sem úrskurðar um röðunina. Að 6 mánuðum liðnum skal starfsmannastjóri óska eftir formlegu starfsmati frá starfsmatsteymi LN og viðsemjenda þeirra og skal með umsókn fylgja starfslýsing og útfylltur spurningalisti frá starfsmanni sem yfirfarinn er og staðfestur af yfirmanni og starfsmannastjóra. Starfsmatsniðurstaðan frá starfsmatsteyminu skal gilda frá þeim tíma er starfsmaður hóf störf. Hafi starfið verið tímabundið launasett hærra en kemur út úr starfsmati ber að lækka röðun starfsins til samræmis við niðurstöðu úr starfsmati. Sú lækkun tekur gildi að þremur mánuðum liðnum frá þeim tíma er niðurstaða berst sveitarfélagi og starfsmanni.

2. Endurmat starfa:

Fyrir beiðni um endurmat skulu færð skýr rök um breytingar sem orðið hafa á starfinu frá því að starfið var metið eða frávikum starfsins frá því starfi/þeim störfum sem fyrra starfsmat miðast við.Starfsmatsteymi ber að endurskoða niðurstöður starfsmats ef:

_ Vísbendingar eru um að fyrra mat á starfinu hafi verið rangt, t.d. vegna þess að það hafi verið flokkað með störfum sem eru að eðli og umfangi verulega ólík því

starfi sem um ræðir.

_ Vísbendingar eru um að verulegar og viðvarandi breytingar hafi orðið á starfinu

frá því að það var síðast metið, t.d. vegna nýrra verkefna sem bætt hefur verið

við starfssvið eftir skipulagsbreytingar eða vegna breytinga á löngu tímabili.

Starfsmannastjóri og fulltrúi stéttarfélags meta hvort starf uppfylli ofangreind skilyrði.

Verði þessir aðilar ósammála skal starfið sett í endurmat í starfsmatsteymi LN og

viðsemjenda þeirra. Með ósk um endurmat á starfinu skal fylgja greinargóð lýsing á

þeim matsþáttum starfsmatsins sem tekið hafa breytingum og í hverju breytingarnar

eru fólgnar. Með beiðni um endurskoðun þarf að fylgja ný starfslýsing og einnig eldri

starfslýsing ef breytingar hafa orðið á starfinu.

Beiðni um endurskoðun skal útbúa á þar til gerðu eyðublaði. Beiðni sem er

ófullnægjandi um rökstuðning og gögn verður vísað frá og hlutaðeigandi aðilum

leiðbeint um ágalla á beiðni.

2.1 Endurmat sem leiðir til hækkunar:

Hækkun á mati hefur í för með sér launahækkun frá þeim tíma er sótt var um

endurmat og viðeigandi gögnum skilað inn til starfsmannastjóra.

2.2 Endurmat sem leiðir til lækkunar:

Endurmat getur ýmist leitt til hækkunar, lækkunar eða óbreyttrar niðurstöðu. Ef

endurmat leiðir til lækkunar á mati hefur það ekki í för með sér lækkun launa þeirra

sem nú þegar eru í starfinu en nýir starfsmenn fá laun samkvæmt nýrri niðurstöðu.

3. Niðurstöður úr starfsmati:

Niðurstöður úr starfsmati skulu sendar til starfsmannastjóra viðeigandi sveitarfélags

og stéttarfélags og skulu þeir upplýsa starfsmann/starfshóp um niðurstöðu úr

starfsmati.

Sé starfsmaður/starfshópur ósáttur við endanlega niðurstöðu úr starfsmati hefur

hann/þeir tækifæri til að óska eftir endurmati. Til þess að aðilar geti óskað eftir

endurmati þarf starfsmaður að fylla út endurmatsbeiðni. Endurmatsbeiðnin skal tekin

fyrir af starfsmannastjóra og fulltrúa stéttarfélagsins innan fjögurra vikna. Telji þeir að

málefnaleg rök séu fyrir óánægju starfsmanns/ starfshóps skal senda starfið áfram í

endurmat til starfsmatsteymis.

16.4 VIÐAUKI II - SAMKOMULAG UM TRÚNAÐARMENN

Samþykkt á fundi Launanefndar sveitarfélaga og viðræðunefndar

bæjarstarfsmanna 31. maí 1991.

1. grein Skv. þessu samkomulagi teljast þeir trúnaðarmenn í skilningi laga nr. 94/1986,

um kjarasamninga opinberra starfsmanna sem eru:

1.1. kjörnir trúnaðarmenn skv. 28. gr. þeirra laga, sbr. einnig 2. gr. þessa

samkomulags,

1.2. kjörnir trúnaðarmenn skv. 2. gr. þessa samkomulags,

1.3. kjörnir stjórnarmenn stéttarfélaga og heildarsamtaka þeirra,

1.4. kjörnir samninganefndarmenn stéttarfélaganna.

2. grein Trúnaðarmenn má kjósa fyrir svæði ef vinnustaðir uppfylla ekki fjöldaskilyrði 1.

mgr. 28. gr. laga nr. 94/1986. Trúnaðarmann má kjósa fyrir hverja þrjá

vinnustaði þar sem áðurnefnd fjöldaskilyrði eru ekki uppfyllt.

Á þeim vinnustöðum þar sem starfsmenn vinna skv. mismunandi vinnutímakerfum,

skal þrátt fyrir ákvæði 28. gr. laga nr. 94/1986, kjósa einn trúnaðarmannanna

hið minnsta fyrir hvert vinnutímakerfi.

3. grein Trúnaðarmönnum skal heimilt að sækja þing, fundi og ráðstefnur á vegum

stéttarfélagsins í allt að eina viku einu sinni á ári án skerðingar á reglubundnum

launum.

Þeir sem kjörnir eru í samninganefnd fá leyfi til að sinna því verkefni án

skerðingar á reglubundnum launum.

Í öllum framangreindum tilvikum skal tilkynna yfirmanni stofnunar með

eðlilegum fyrirvara um slíkar fjarvistir.

Trúnaðarmenn geta sótt nám í Trúnaðarmannaskóla BSRB án skerðingar á 3.

gr. samkomulags um trúnaðarmenn (3x5 dagalotur), sbr. bókun 4 með

kjarasamningi aðila undirrituðum 29. nóvember 2008.

[4. grein]1

5. grein Óski annar hvor aðila eftir breytingum á samkomulagi þessu, skal hann kynna

gagnaðila þær skriflega. Takist ekki samkomulag innan þriggja mánaða, getur

hvor aðila um sig innan einnar viku sagt upp samkomulagi þessu með eins

mánaðar fyrirvara.

1 Í samkomulaginu frá 1991 stóð í 4. gr. „Fjármálaráðherra mun beita sér fyrir því að starfsmenn geti

sótt námskeið um félagsleg málefni sem haldin eru á vegum viðkomandi stéttarfélags eða heildarsamtakanna

og fái til þess leyfi frá störfum án skerðingar á reglubundnum launum.“ Inntak þessa

ákvæðis gekk eftir í bókun með kjarasamningi þann 29. nóvember 2008, sjá skýringarkassann.

17. SÉRÁKVÆÐI HVERS FÉLAGS

Félög annað

2styrktar 2mannauds 2starfsmat 2virk 2felagsmalth 2framvegis

samflogo13b  Samflot bæjarstarfsmanna      Samstarfsvettvangur um karasamninga