1fosa 1fosvest1 1sds1 1st.fjall 1staf 1stavey 1sth 2bsrb 2styrktar 2mannauds 2starfsmat 2virk 2felagsmalth 2framvegis

A+ R A-

Kjarasamningur SNR og Samflots

K J A R A S A M N I N G U R

fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs

og

Félags opinberra starfsmanna á Austurlandi

Félags opinberra starfsmanna á Suðurlandi

Félags opinberra starfsmanna á Vestfjörðum

Starfsmannafélags Akraness

Starfsmannafélags Dala- og Snæfellsnessýslu

Starfsmannafélags Fjarðarbyggðar

Starfsmannafélags Hafnarfjarðar

Starfsmannafélags Húsavíkur

Starfsmannafélags Kópavogs

Starfsmannafélags Ólafsfjarðar

Starfsmannafélags Seltjarnarness

Starfsmannafélags Skagafjarðar og

Starfsmannafélags Vestmannaeyjabæjar

(hér eftir nefnt Samflot)Gildistími 1. mars 2005 til 30. apríl 2008

1.             Kaup

1.1              Mánaðarlaun

1.1.1           Mánaðarlaun starfsmanns sem gegnir fullu starfi, skulu vera samkvæmt eftirfarandi launatöflu sem gildir frá 1. mars 2005:

Lífaldur <20 ára 20 ára 23 ára 26 ára 30 ára 35 ára
Lfl. 1. þrep 2. þrep 3. þrep 4. þrep 5. þrep 6. þrep
A01 93.661 96.492 99.408 100.899 102.412 103.948
A02 96.492 99.408 102.412 103.948 105.507 107.090
A03 99.408 102.412 105.507 107.090 108.696 110.326
A04 102.412 105.507 108.696 110.326 111.981 113.661
A05 105.507 108.696 111.981 113.661 115.366 117.096
A06 108.696 111.981 115.366 117.096 118.852 120.635
A07 111.981 115.366 118.852 120.635 122.445 124.282
A08 115.366 118.852 122.445 124.282 126.146 128.038
A09 118.852 122.445 126.146 128.038 129.959 131.908
A10 122.445 126.146 129.959 131.908 133.887 135.895
A11 126.146 129.959 133.887 135.895 137.933 140.002
A12 129.959 133.887 137.933 140.002 142.102 144.234
A13 133.887 137.933 142.102 144.234 146.398 148.594
A14 137.933 142.102 146.398 148.594 150.823 153.085
A15 142.102 146.398 150.823 153.085 155.381 157.712
A16 146.398 150.823 155.381 157.712 160.078 162.479
A17 150.823 155.381 160.078 162.479 164.916 167.390
Lífaldur <23 ára 23 ára 25 ára 27 ára 30 ára 35 ára
Lfl. 1. þrep 2. þrep 3. þrep 4. þrep 5. þrep 6. þrep
B01 118.852 122.445 126.146 128.038 129.959 131.908
B02 122.445 126.146 129.959 131.908 133.887 135.895
B03 126.146 129.959 133.887 135.895 137.933 140.002
B04 129.959 133.887 137.933 140.002 142.102 144.234
B05 133.887 137.933 142.102 144.234 146.398 148.594
B06 137.933 142.102 146.398 148.594 150.823 153.085
B07 142.102 146.398 150.823 153.085 155.381 157.712
B08 146.398 150.823 155.381 157.712 160.078 162.479
B09 150.823 155.381 160.078 162.479 164.916 167.390
B10 155.381 160.078 164.916 167.390 169.901 172.450
B11 160.078 164.916 169.901 172.450 175.037 177.663
B12 164.916 169.901 175.037 177.663 180.328 183.033
B13 169.901 175.037 180.328 183.033 185.778 188.565
B14 175.037 180.328 185.778 188.565 191.393 194.264
B15 180.328 185.778 191.393 194.264 197.178 200.136


Lífaldur <30 ára 30 ára 35 ára 40 ára 45 ára  
Lfl. 1. þrep 2. þrep 3. þrep 4. þrep 5. þrep  
C01 146.398 148.594 150.823 153.085 155.381  
C02 150.823 153.085 155.381 157.712 160.078  
C03 155.381 157.712 160.078 162.479 164.916  
C04 160.078 162.479 164.916 167.390 169.901  
C05 164.916 167.390 169.901 172.450 175.037  
C06 169.901 172.450 175.037 177.663 180.328  
C07 175.037 177.663 180.328 183.033 185.778  
C08 180.328 183.033 185.778 188.565 191.393  
C09 185.778 188.565 191.393 194.264 197.178  
C10 191.393 194.264 197.178 200.136 203.138  
C11 197.178 200.136 203.138 206.185 209.278  
C12 203.138 206.185 209.278 212.417 215.603  
C13 209.278 212.417 215.603 218.837 222.120  
C14 215.603 218.837 222.120 225.452 228.834  
C15 222.120 225.452 228.834 232.267 235.751  
Lífaldur <40 ára 40 ára 45 ára      
Lfl. 1. þrep 2. þrep 3. þrep      
D01 185.778 188.565 191.393      
D02 191.393 194.264 197.178      
D03 197.178 200.136 203.138      
D04 203.138 206.185 209.278      
D05 209.278 212.417 215.603      
D06 215.603 218.837 222.120      
D07 222.120 225.452 228.834      
D08 228.834 232.267 235.751      
D09 235.751 239.287 242.876      
D10 242.876 246.519 250.217      
D11 250.217 253.970 257.780      
D12 257.780 261.647 265.572      
D13 265.572 269.556 273.599      
D14 273.599 277.703 281.869      
D15 281.869 286.097 290.388      
 1. Þegar unninn er 8 stunda vinnudagur reglubundið, reiknast brot úr mánaðarlaunum þannig að deilt er með 21,67 í mánaðarlaunin og margfaldað með fjölda almanaksdaga annarra en laugardaga og sunnudaga frá upphafi eða til loka starfstíma.
 2. Í launatöflu skv. gr. 1.1.1 er innifalin sérstök hækkun vegna samræmingar kjarasamningsgreina þeirra stéttarfélaga sem sameinuðust í einum kjarasamningi SAMFLOTS-félaga og aðlögunar að öðrum samningum.
 3. Frá 1. mars 2005 skal heimila sérstaka hækkun, 1,2%, vegna tilfærslna einstakra hópa.
  1. Laun skv. grein 1.1.1 hækki sem hér segir:

                       1. janúar 2006            2,50%

Þann 1. maí 2006  tekur launatafla gildi samkvæmt fylgiskjali. Aðlögun stofnanasamninga að nýrri launatöflu verði lokið fyrir þann tíma. Heimilt er að kostnaður við flutning yfir í hina nýju launatöflu verði allt að 2,4%.

Tryggt skal að enginn lækki í mánaðarlaunum fyrir dagvinnu við yfirfærslu í nýja launatöflu.

 1. Laun skv. grein 1.1.4 hækki sem hér segir:

                                   1. janúar 2007            2,25%

1. janúar 2008            2,00%

 1. Auk þess skal bætast við hækkun vegna styrkingar/þróunar launakerfis sem skal fara óskipt til stofnunar og þar verði í samstarfsnefnd samið um hvernig það greinist á hin mismunandi störf:

                   1. maí 2007         2,00%

1.2              Launaþrep (gildir til 30. apríl 2006)

1.2.1           Í launaramma A eru 6 launaþrep og raðast starfsmaður eftir aldri innan hans sem hér segir:

                   1. þrep:                yngri en 20 ára

                   2. þrep:                frá 20 ára aldri

                   3. þrep:                frá 23 ára aldri

                   4. þrep:                frá 26 ára aldri

                   5. þrep:                frá 30 ára aldri

                   6. þrep:                frá 35 ára aldri

1.2.2           Í launaramma B eru 6 launaþrep og raðast starfsmaður eftir aldri innan hans sem hér segir:

                   1. þrep:                yngri en 23 ára

                   2. þrep:                frá 23 ára aldri

                   3. þrep:                frá 25 ára aldri

                   4. þrep:                frá 27 ára aldri

                   5. þrep:                frá 30 ára aldri

                   6. þrep:                frá 35 ára aldri

1.2.3           Í launaramma C eru 5 launaþrep og raðast starfsmaður eftir aldri innan hans sem hér segir:

                   1. þrep:                yngri en 30 ára

                   2. þrep:                frá 30 ára aldri

                   3. þrep:                frá 35 ára aldri

                   4. þrep:                frá 40 ára aldri

                   5. þrep                 frá 45 ára aldri

1.2.4           Í launaramma D eru 3 launaþrep og raðast starfsmaður eftir aldri innan hans sem hér segir:

                   1. þrep:                yngri en 40 ára

                   2. þrep:                frá 40 ára aldri

                   3. þrep:                frá 45 ára aldri

1.2.5           Þrep reiknast frá upphafi næsta mánaðar eftir afmælisdag.

1.3              Skilgreiningar starfa í launaramma A, B, C og D (gildir til 30. apríl 2006)

1.3.1           Launarammi A

                   Almenn störf sem að jafnaði eru unnin undir stjórn annarra.

1.3.2           Launarammi B

                   Starfið getur falist í umsjón verkefna er krefjast töluverðrar þekkingar á ákveðnu sviði stofnunar. Starfsmaður skal geta veitt fullnægjandi upplýsingar og leiðbeiningar til viðskiptamanna/skjólstæðinga, geta leiðbeint og stýrt starfsmönnum. Verkstjórn getur falist í starfinu en er ekki meginhluti starfsins.

1.3.3           Launarammi C

                   Starfið felst fyrst og fremst í að skipuleggja, stjórna og samhæfa starfsemi einnar eða fleiri deilda, eða umsjón verkefna og/eða málaflokka. Með umsjón er m.a. átt við skipulagningu, samhæfingu og/eða stjórnun á áætlanagerð, kostnaðareftirliti eða viðvarandi verkefnastjórnun.

1.3.4           Launarammi D

                   Starfið felst í stjórnun, áætlanagerð og samhæfingu við stefnu stofnunar. Í starfinu felst ábyrgð á samskiptum við ráðuneyti, stofnanir og fyrirtæki.

Frá 1. maí 2006 breytist kafli 1.3 og orðast sem hér segir:

1.3              Sérstök tímabundin umbun (tekur gildi 1. maí 2006)

1.3.1           Heimilt er að greiða sérstaka umbun umfram mánaðarlaun skv. greinum 1.1.4 og 1.2.1 sem aldrei skal þó nema hærri fjárhæð en 30.000 kr. á mánuði. Það hámark tekur ekki breytingum á samningstímanum. Umbun þessi greiðist vegna sérstakra tímabundinna þátta sem ekki eru sambærilegir ákvæðum stofnanasamnings og greiðist aldrei lengur en áhrif þeirra þátta vara. Ákvörðun um greiðslu slíkrar umbunar skal tekin af forstöðumanni og byggjast á skriflegum reglum sem hann hefur kynnt starfsmönnum.

1.4              Tímavinnu - og unglingakaup

1.4.1           Tímakaup í dagvinnu er 0,615% af mánaðarkaupi í hverjum launaflokki og þrepi.

1.4.2           Heimilt er að greiða tímavinnukaup í eftirfarandi tilvikum:

1.      Nemendum við störf í námshléum.

2.      Starfsmönnum sem ráðnir eru til skamms tíma vegna sérstakra, árvissra álagstíma ýmissa ríkisstofnana, þó eigi lengur en tvo mánuði.

3.      Starfsmönnum sem ráðnir eru til að vinna að sérhæfðum afmörkuðum verkefnum.

4.      Starfsmönnum sem starfa óreglubundið um lengri eða skemmri tíma, þó aðeins í algjörum undantekningartilvikum.

5.      Lífeyrisþegum sem vinna hluta úr starfi.

1.5              Yfirvinnukaup

1.5.1           Yfirvinna er greidd með tímakaupi. Tímakaup fyrir yfirvinnu í hverjum launaflokki er 1,0385% af mánaðarlaunum.

1.5.2           Öll vinna sem unnin er á stórhátíðum skv. gr. 2.1.4.3. greiðist með tímakaupi sem nemur 1,375% af mánaðarlaunum.

1.5.3           Sé yfirvinna fjarri föstum vinnustað ekki greidd skv. tímareikningi, skal semja um þá greiðslu fyrirfram við viðkomandi starfsmann og í samráði við félagið.

1.6              Álagsgreiðslur - vaktaálag

1.6.1           Vaktaálag reiknast af dagvinnukaupi sbr. gr. 1.4.1.

Vaktaálag skal vera:

33,33%    kl. 17:00 - 24:00 mánudaga - fimmtudaga

55,00%    kl. 17:00 - 24:00 föstudaga

55,00%    kl. 00:00 - 08:00 mánudaga - föstudaga

55,00%    kl. 00:00 - 24:00 laugard., sunnud. og sérstaka frídaga

90,00%    kl. 00:00 - 24:00 stórhátíðardaga sbr. gr. 2.1.4.3.

                   Brot úr klst. greiðist hlutfallslega.

1.6.2           Greiðsla fyrir bakvaktir skal reiknast af dagvinnukaupi sbr. gr. 1.4.1 með eftirtöldum hætti:

33,33%    kl. 17:00 - 24:00 mánudaga - fimmtudaga

45,00%    kl. 17:00 - 24:00 föstudaga

45,00%    kl. 00:00 - 08:00 mánudaga

33,33%    kl. 00:00 - 08:00 þriðjudaga - föstudaga

45,00%    kl. 00:00 - 24:00 laugard., sunnud. og sérstaka frídaga

90,00%    kl. 00:00 - 24:00 stórhátíðardaga sbr. gr. 2.1.4.3.

                   Brot úr klst. greiðist hlutfallslega.  Um greiðslur fyrir útköll á bakvakt gilda gr. 2.3.3.1 og 2.3.3.2.

1.6.3           Vinnutími starfsmanna skal vera samfelldur eftir því sem við verður komið. Greitt skal fyrir eyður í vinnutíma með vaktaálagi, skv. gr. 1.6.1.

1.6.4           Greiðsla fyrir eyður og bakvakt á dagvinnutímabili skv. gr. 2.2.1 er 33,33% álag.

1.7              Persónuuppbót í desember

1.7.1           Starfsmaður í fullu starfi skal fá greidda persónuuppbót í desember ár hvert sem nemi:

         Á árinu 2005                 kr. 43.500

         Á árinu 2006                 kr. 44.500

         Á árinu 2007                 kr. 45.500

Starfsmaður sem er við störf í fyrstu viku nóvembermánaðar skal fá greidda persónuuppbót 1. desember ár hvert miðað við fullt starf tímabilið 1. janúar til 31. október. Persónuuppbót er föst krónutala og tekur ekki hækkunum skv. öðrum ákvæðum kjarasamningsins. Á persónuuppbót reiknast ekki orlofsfé. Hafi starfsmaðurinn gegnt hlutastarfi eða unnið hluta úr ári, skal hann fá greitt miðað við starfshlutfall á framangreindu tímabili.

Á sama hátt skal einnig starfsmaður sem látið hefur af starfi en starfað hefur samfellt í a.m.k. 3 mánuði (13 vikur) á árinu, fá greidda persónuuppbót, miðað við starfstíma og starfshlutfall. Sama gildir þótt starfsmaður sé frá störfum vegna veikinda eftir að greiðsluskyldu stofnunar lýkur eða í allt að 6 mánuði vegna fæðingarorlofs.

2              Um vinnutíma

2.1              Almennt

2.1.1           Vinnuvika starfsmanna í fullu starfi skal vera 40 stundir nema um skemmri vinnutíma sé sérstaklega samið.

2.1.2           Heimilt er að haga vinnu með öðrum hætti en í kafla þessum greinir með samkomulagi starfsmanna og forráðamanna stofnunar og með skriflegu samþykki samningsaðila.

Samningsaðilum er heimilt að semja um rýmkun dagvinnutíma á virkum dögum, umfram þau tímamörk sem um getur í gr. 2.2.1.

2.1.3           Vinnutími starfsmanna skal vera samfelldur eftir því sem við verður komið.

2.1.4           Frídagar

2.1.4.1        Almennir frídagar eru laugardagar og sunnudagar.

2.1.4.2        Sérstakir frídagar eru:

  1 Nýársdagur

  2. Skírdagur

  3. Föstudagurinn langi

  4. Laugardagur fyrir páska

  5. Páskadagur

  6. Annar í páskum

  7. Sumardagurinn fyrsti

  8. 1. maí

  9. Uppstigningardagur

10. Hvítasunnudagur

11. Annar í hvítasunnu

12. 17. júní

13. Frídagur verslunarmanna

14. Aðfangadagur eftir kl. 12.00

15. Jóladagur

16. Annar í jólum

17. Gamlársdagur eftir kl. 12.00

2.1.4.3        Stórhátíðardagar eru:

  1. Nýársdagur

  2. Föstudagurinn langi

  3. Páskadagur

  4. Hvítasunnudagur

  5. 17. júní

  6. Aðfangadagur eftir kl. 12.00

  7. Jóladagur

  8. Gamlársdagur eftir kl. 12.00

2.2              Dagvinna

2.2.1           Dagvinna skal unnin á tímabilinu 08:00 - 17:00 frá mánudegi til föstudags.

2.2.2           Forstöðumanni stofnunar er heimilt að verða við óskum einstakra starfsmanna um sveigjanlegan vinnutíma á tímabilinu kl. 07:00 – 18:00 á virkum dögum.  Leita skal samþykkis samningsaðila þegar slíkar heimildir eru veittar.

2.2.3           Dagvinnumaður sem vinnur hluta af vikulegri vinnuskyldu sinni utan dagvinnutímabils skv. gr. 2.2.1, skal fá greitt álag skv. gr. 1.6.1 á þann hluta starfs síns. Hafi verið samið um rýmkun á dagvinnutímabili, skv. 2. mgr. gr. 2.1.2 eða gr. 2.2.2, greiðist ekki álag utan þeirra tímamarka sem greinir í gr. 2.2.1.

2.3              Yfirvinna

2.3.1           Yfirvinna telst sú vinna, sem fer fram utan tilskilins daglegs vinnutíma eða vaktar starfsmanns svo og vinna, sem innt er af hendi umfram vikulega vinnutímaskyldu þótt á dagvinnutímabili sé.

2.3.2           Öll vinna sem unnin er á sérstökum frídögum skv. gr. 2.1.4.2, greiðist sem yfirvinna skv. gr. 1.5 nema vinnan falli undir gr. 2.6.7.

2.3.3.1        Þegar starfsmaður er kallaður til vinnu sem ekki er í beinu framhaldi af daglegri vinnu hans, skal greitt yfirvinnukaup fyrir að minnsta kosti 3 klst., nema reglulegur vinnutími hans hefjist innan þriggja klst. frá því hann fór til vinnu en þá greiðist yfirvinna frá upphafi útkalls fram til þess að reglulegur vinnutími hefst. Ljúki útkalli áður en 3 klst. eru liðnar frá lokum hinnar daglegu vinnu, skal greiða yfirvinnu fyrir tímann frá lokum hinnar daglegu vinnu til loka útkalls.

2.3.3.2        Ef útkall hefst á tímabilinu 00:00 - 08:00 frá mánudegi til föstudags, kl. 17:00 - 24:00 á föstudegi eða á almennum eða sérstökum frídögum skv. gr. 2.1.4.1 og 2.1.4.2, skal greitt yfirvinnukaup fyrir að minnsta kosti 4 klst. nema reglulegur vinnutími hefjist innan 3 og 1/2 klst. frá því að útkall hófst en í þeim tilvikum skal greiða 1/2 klst. til viðbótar við unninn tíma.

2.3.4           Hafi starfsmaður skv. lögum eða samningi skemmri vikulega vinnuskyldu en gert er ráð fyrir í gr. 2.1.1, skal vinna umfram hana greidd skv. gr. 2.3.5 og 2.3.6.

2.3.5           Óreglubundin vinna umfram hina skertu vinnuskyldu eða samfelld vinna skemur en einn mánuð, greiðist með því kaupi, sem greitt er fyrir yfirvinnu.

2.3.6           Samfelld reglubundin vinna einn mánuð eða lengur innan dagvinnumarka, allt að fullri vinnuskyldu, greiðist sem reiknað hlutfall af mánaðarlaunum enda hafi starfsmanni verið kynnt það áður en sú vinna hófst.

2.3.7           Öll yfirvinna skal greidd eftirá fyrir hvern mánuð eða hverja þrjátíu daga og komi til útborgunar eigi síður en 15 dögum eftir síðasta dag reikningstímabilsins. Sama gildir um greiðslu fyrir yfirvinnu á veikindatímabili.

2.3.8           Heimilt er starfsmanni, með samkomulagi við vinnuveitanda, að safna allt að 5 frídögum á ári vegna yfirvinnu, á þann hátt að yfirvinnutímar komi til uppsöfnunar en yfirvinnuálagið er greitt við næstu reglulegu útborgun.

2.4              Hvíldartími

2.4.1           Gildissvið o. fl.

                   Hvað varðar gildissvið, hvíldartíma, vinnuhlé og fleira vísast til samnings ASÍ, BHM, BSRB og KÍ og samninganefndar ríkisins, Reykjavíkurborgar og Launanefndar sveitarfélaga frá 23. janúar 1997, um ákveðna þætti er varða skipulag vinnutíma, sem fylgir kjarasamningi þessum sem fylgiskjal og telst hluti hans.


2.4.2           Daglegur hvíldartími - Um skipulag vinnutíma

Vinnutíma skal haga þannig að á 24 stunda tímabili, reiknað frá skipulögðu/venjubundnu upphafi vinnudags starfsmanns, fái starfsmaður a.m.k. 11 klst. samfellda hvíld. Verði því við komið, skal dagleg hvíld ná til tímabilsins frá kl. 23:00 til 06:00.

Óheimilt er að skipuleggja vinnu þannig að vinnutími á 24 klst. tímabili fari umfram 13 klst.

Starfsmaður á rétt á a.m.k. 15 mínútna hléi ef daglegur vinnutími hans er lengri en 6 klst. Kaffi- og matarhlé teljast hlé í þessu sambandi.

2.4.3           Frávik frá daglegri lágmarkshvíld

2.4.3.1        Vaktaskipti. Á skipulegum vaktaskiptum er heimilt að stytta samfellda lágmarkshvíld starfsmanna í allt að 8 klst. Þetta á t.d. við þegar starfsmaður skiptir af morgunvakt yfir á næturvakt samkvæmt skipulagi vaktskrár.

Fráviksheimild þessi frá 11 klst. lágmarkshvíld á hins vegar ekki við þegar starfsmaður lýkur yfirvinnu og fer yfir á reglubundna vakt og öfugt.

Þar sem hér er um frávik frá meginreglunni um 11 klst. samfellda hvíld að ræða, verður að gera þá kröfu til vaktkerfis að það sé skipulagt þannig að skipti milli mismunandi tegunda vakta séu sem sjaldnast á vaktahring og að jafnaði reyni ekki á frávik þetta oftar en einu sinni í viku.  Vinnan skal því skipulögð með sem jöfnustum hætti. 

2.4.3.2        Sérstakar aðstæður.  Við sérstakar aðstæður er heimilt að stytta samfellda lágmarkshvíld í allt að 8 klst. og lengja vinnulotu í allt að 16 klst., þ.e.a.s. við ófyrirsjáanleg atvik þegar bjarga þarf verðmætum.  Ennfremur þegar almannaheill krefst þess og/eða halda þarf uppi nauðsynlegri heilbrigðis- eða öryggisþjónustu.

Sé heimildum til frávika frá daglegum hvíldartíma skv. þessum lið beitt, skal starfsmaður fá samsvarandi hvíld í staðinn.  Í beinu framhaldi af slíkri vinnulotu skal veita starfsmanni 11 klst. hvíld á óskertum launum sem hann annars hefði fengið.

2.4.3.3        Truflun á starfsemi vegna ytri aðstæðna.  Ef truflun verður á starfsemi vegna ytri aðstæðna, svo sem vegna veðurs eða annarra náttúruafla, slysa, orkuskorts, bilana í vélum eða öðrum búnaði eða annarra slíkra ófyrirséðra atvika, má víkja frá ákvæðum um daglega lágmarkshvíld að því marki sem nauðsynlegt er til að koma í veg fyrir verulegt tjón þar til regluleg starfsemi hefur komist á að nýju. 

                   Um er að ræða tilvik sem ekki verða séð fyrir.  Rétt er að kalla annan starfsmann til vinnu til að leysa þann starfsmann af sem ekki hefur náð tilskilinni hvíld, sé þess nokkur kostur.

2.4.4           Vikulegur hvíldardagur

Á hverju 7 daga tímabili skal starfsmaður fá a.m.k. einn vikulegan hvíldardag sem tengist beint daglegum hvíldartíma og skal við það miðað að vikan hefjist á mánudegi.  Starfsmaður á þannig að fá 35 klst. samfellda hvíld einu sinni í viku.

Að svo miklu leyti sem því verður við komið, skal vikulegur hvíldardagur vera á sunnudegi og starfsmaður fá frí á þeim degi.  Þó má stofnun með samkomulagi við starfsmenn sína fresta vikulegum hvíldardegi þar sem sérstakar ástæður gera slík frávik nauðsynleg, þannig að í stað vikulegs hvíldardags komi tveir samfelldir hvíldardagar á hverjum tveimur vikum.

                   Sé sérstök þörf á að skipuleggja vinnu þannig að vikulegum hvíldardegi sé frestað, skal haga töku hvíldardaga þannig að teknir séu tveir hvíldardagar saman.

2.4.5           Frítökuréttur

2.4.5.1        Almenn skilyrði frítökuréttar.  Hafi stjórnandi metið það svo að brýn nauðsyn sé til að starfsmaður mæti til vinnu áður en 11 klst. lágmarkshvíld er náð, skapast frítökuréttur, 1½ klst. (í dagvinnu) fyrir hverja klukkustund sem hvíldin skerðist.  Ávinnsla frítökuréttar einskorðast ekki við heilar stundir.  Starfsmaður á ekki að mæta aftur til vinnu fyrr en að aflokinni 11 klst. hvíld nema hann hafi sérstaklega verið beðinn um það.  Mæti starfsmaður eigi að síður áður en hann hefur náð hvíldinni, ávinnur hann sér ekki frítökurétt.

2.4.5.2        Samfelld hvíld rofin með útkalli – Frítökuréttur miðað við lengsta hlé.   Ef hvíld er rofin einu sinni eða oftar innan 24 stunda tímabils miðað við skipulagt/venjubundið upphaf vinnudags starfsmanns, skal bæta það sem vantar upp á að 11 klst hvíld náist, miðað við lengsta hlé innan vinnulotu, með frítökurétti, 1½ klst. (dagvinnu) fyrir hverja klukkustund sem vantar upp á 11 klst. hvíld.

2.4.5.3        Vinna umfram 16 klst.  Hafi starfsmaður unnið samtals meira en 16 klst. á einum sólarhring, þ.e. hverjum 24 klst., miðað við  skipulagt/venjubundið upphaf vinnudags starfsmanns, án þess að ná 8 klst. samfelldri hvíld, skal starfsmaður  undantekningarlaust fá 11 klst. samfellda hvíld að lokinni vinnu, án frádráttar á þeim launum sem hann annars hefði fengið.  Frítökuréttur, 1,5 klst. (dagvinna) safnast upp fyrir hverja klst. sem unnin var umfram 16 klst.

 1. Aukinn frítökuréttur vegna samfelldrar vinnu umfram 24 klst. Í þeim sérstöku undantekningartilvikum að starfsmaður vinni samfellt fullar 24 stundir, skal frítökuréttur aukast þannig að hver heil stund umfram 24 veitir frítökurétt sem er 1,8% lengri en sá frítökuréttur sem næsta stund á undan gaf.

2.4.5.5        Vinna á undan hvíldardegi. Vinni starfsmaður skv. ákvörðun yfirmanns það lengi á undan hvíldardegi að ekki náist 11 klst. hvíld miðað við venjubundið upphaf vinnudags eða vaktar (sjá skýringaramma í gr. 2.4.2), skal starfsmaður mæta samsvarandi síðar við upphaf næsta reglubundna vinnudags, án frádráttar á þeim launum sem hann annars hefði fengið, ella safnast upp frítökuréttur, 1½  klst. í dagvinnu fyrir hverja klukkustund sem hvíldin skerðist.

2.4.5.6        Upplýsingar um frítökurétt á launaseðli.  Uppsafnaður frítökuréttur skal koma fram á launaseðli og hann skal veittur í hálfum eða heilum dögum. 

2.4.5.7        Frítaka. Frítökuréttur skal veittur í samráði við starfsmann enda sé uppsafnaður frítökuréttur a.m.k. fjórar stundir og skal frítaka ekki veitt í styttri lotum en það.  Leitast skal við að veita frí svo fljótt sem auðið er eða með reglubundnum hætti til að koma í veg fyrir að frí safnist upp. 

2.4.5.8        Greiðsla hluta frítökuréttar. Heimilt er að greiða út ½ klst. (í dagvinnu) af hverri 1½ klst. sem starfsmaður hefur áunnið sér í frítökurétt, óski hann þess.

2.4.5.9        Uppgjör við starfslok. Við starfslok skal ótekinn frítökuréttur gerður upp með sama hætti og orlof.  Frítökuréttur fyrnist ekki.

2.4.6           Æðstu stjórnendur og aðrir þeir sem ráða vinnutíma sínum sjálfir.

Aðilar þessir geta eðli málsins samkvæmt ekki áunnið sér frítökurétt, sbr. einnig gildissvið vinnuverndarákvæða um þá í tilskipun Evrópusambandsins nr. 93/104/EC, 1. tölul., a-liðar, 17.gr. og 4.mgr. 1.gr. framangreinds samnings aðila vinnumarkaðarins dags. 23.01.1997.

2.5              Bakvaktir, bakvaktafrí

2.5.1           Með bakvakt er átt við að starfsmaður sé ekki við störf en reiðubúinn til að sinna útkalli. Það telst ekki bakvakt ef starfsmaður dvelst á vinnustað að beiðni yfirmanns. Um greiðslu fyrir bakvakt sjá gr. 1.6.2.

2.5.2           Starfsmaður á rétt á fríi í stað greiðslu álags fyrir bakvakt. 20 mínútna frí jafngildir 33,33% vaktaálagi, 27 mínútna frí jafngildir 45% vaktaálagi, 54 mínútna frí jafngildir 90% vaktaálagi.

2.5.3           Bakvaktargreiðsla fellur niður þann tíma sem yfirvinnukaup er greitt.

 1. Fyrir reglubundna bakvakt, sem skipulögð er allt árið, skal veita frí sem svarar mest 80 klst. fyrir hverjar 1200 klst. á bakvakt.  Frí þetta skal veita hlutfallslega miðað við starfshlutfall og starfstíma.

Ákvæði til bráðabirgða:  Þeir starfsmenn sem fyrir gildistöku samnings 1. apríl 1997, höfðu lengri frí, allt að 96 vinnuskyldustundum fyrir hverjar 1440 klst. skulu halda því á meðan á samfelldri ráðningu þeirra stendur.

2.5.5           Unnar stundir á bakvöktum skulu ekki dregnar frá þegar bakvaktarstundir á ári eru taldar, sbr. gr. 2.5.4.

2.5.6           Röntgentæknar á röntgendeildum skulu fá vetrarfrí til viðbótar almennu orlofi sem svarar 16 dögum fyrir hvert heilt ár í starfi.

2.5.7           Leyfi skv. gr. 2.5.4 og 2.5.6 má veita hvenær árs sem er en hvorki er heimilt að flytja það milli ára né bæta því við sumarleyfi.

                   Heimilt er að semja við starfsmann um greiðslu í stað fría samkvæmt greinum 2.5.4 og 2.5.6. Greiðsla þessi miðast við tímakaup í dagvinnu samkvæmt gr.1.4.1.

2.5.8           Heimilt er með samkomulagi starfsmanna og forráðamanna stofnunar og með skriflegu samþykki samningsaðila að semja um annað fyrirkomulag greiðslu fyrir bakvaktir en að framan greinir. T.d. er heimilt að semja um ákveðinn fjölda klukkustunda fyrir bakvakt án tillits til tímalengdar. Ef samið er um aðrar bakvaktagreiðslur en um getur í gr. 1.6.2 skal, að teknu tilliti til útkallatíðni og lengdar útkalla á tilteknu viðmiðunartímabili, semja um að bakvaktagreiðslur falli ekki niður í útköllum, að hluta til eða öllu leyti.

2.6              Vaktavinna

2.6.1           Þeir sem vinna á reglubundnum vöktum, skulu fá álag fyrir unnin störf á þeim tíma er fellur utan venjulegs dagvinnutímabils skv. gr. 2.2.1.

2.6.2           Þar sem unnið er á reglubundnum vöktum, skal vaktskrá er sýnir væntanlegan vinnutíma hvers starfsmanns, lögð fram mánuði áður en fyrsta vakt skv. skránni hefst nema samkomulag sé við starfsmenn um skemmri frest. Ef vaktskrá er breytt með skemmri fyrirvara en 24 klst., skal viðkomandi starfsmanni greitt aukalega 3 klst. í yfirvinnu. Sé fyrirvarinn 24 - 168 klst. (ein vika) skal greiða 2 klst. í yfirvinnu.

Hér er eingöngu átt við breytingu á skipulagðri vakt en ekki aukavakt.

2.6.3           Við samningu vaktskrár skal þess gætt að helgidagavinna skiptist sem jafnast á starfsmenn.

2.6.4           Að jafnaði skulu vaktir vera á bilinu 4 - 10 klst. Heimilt er, sbr. gr. 2.1.2, að semja um aðra tímalengd vakta.

2.6.5           Þar sem nauðsyn er á samvistartíma við vaktaskipti, skal fella hann inn í hinn reglulega vinnutíma.

2.6.6           Skipulagi vaktavinnu skal haga þannig að starfsmenn fái að jafnaði tvo samfellda frídaga í viku.

2.6.7           Starfsmaður sem vinnur á reglubundnum vöktum alla daga ársins, getur í stað greiðslna skv. gr. 2.3.2 fengið frí á óskertum föstum launum í 88 vinnuskyldustundir á ári miðað við fullt starf í heilt ár.  Vinnu sem fellur á sérstaka frídaga og stórhátíðardaga sbr. framanritað, skal auk þess launa með álagi skv. gr. 1.6.1, sé þessi kostur valinn. Ávinnsla leyfisins miðast við almanaksárið. Starfsmaður sem óskar eftir að breyta vali sínu á milli leyfis og greiðslu, skal tilkynna það skriflega til viðkomandi stofnunar fyrir 1. desember næst á undan.

2.6.8           Þeir vaktavinnumenn sem eigi notfæra sér eða njóta heimilda skv. gr. 2.6.7 skulu eiga rétt á svofelldum uppgjörsmáta:

                   Greitt verði skv. vaktskrá yfirvinnukaup sbr. gr. 1.5.1 fyrir vinnu á sérstökum frídögum og stórhátíðardögum skv. gr. 1.5.2, þó aldrei minna en 8 klst. fyrir merktan vinnudag miðað við fullt starf.

                   Bættur skal hver dagur sem ekki er merktur vinnudagur á vaktskrá og fellur á sérstakan frídag eða stórhátíðardag annan en laugardag eða sunnudag (laugardagur fyrir páska undanskilinn) með greiðslu yfirvinnukaups skv. gr. 1.5.1 í 8 klst. miðað við fullt starf eða öðrum frídegi.

2.6.9           Starfsmenn í vaktavinnu hafa ekki sérstaka matar- og kaffitíma.  Starfsmönnum er þó heimilt að neyta matar og kaffis við vinnu sína á vaktinni ef því verður við komið starfsins vegna. Vegna takmörkunar þeirrar sem að ofan greinir á matar- og kaffitímum, skal telja hverja vakt sem unnin er til uppfyllingar vikulegri vinnuskyldu, 25 mínútum lengri en raunverulegri viðveru nam.

2.6.10         Vinni vaktavinnumenn yfirvinnu eða aukavakt, skal til viðbótar unnum tíma greiða 12 mín. fyrir hvern fullan unninn klukkutíma nema starfsmaður taki matar- og kaffitíma á vaktinni. Skulu þá þeir matar- og kaffitímar teljast til vinnutímans allt að 12 mín. fyrir hvern unninn klukkutíma.

                   Við uppgjör á yfirvinnu skal leggja saman alla aukatíma uppgjörstímabilsins, t.d. mánaðar og reikna síðan 12 mín. á þá heilu tíma sem þá koma út.

2.6.11         Starfsmenn sem vinna reglubundna vaktavinnu, skulu undanþegnir næturvöktum ef þeir óska er þeir hafa náð 55 ára aldri.
Starfsmenn sem hafa við gildistöku samnings þessa áunnið sér rétt skv. eldri samningi skulu halda honum á meðan á samfelldri ráðningu stendur.

3              Matar- og kaffitímar - fæði og mötuneyti

3.1              Matar- og kaffitímar á dagvinnutímabili

3.1.1           Matartími, 30 mín., skal vera á tímabilinu kl. 11:30 - 13:30 og telst hann eigi til vinnutíma.

3.1.2           Heimilt er að lengja, stytta eða fella niður matartíma með samkomulagi fyrirsvarsmanna stofnunar og einfalds meirihluta þeirra starfsmanna sem málið varðar.

3.1.3           Sé matartíma á dagvinnutímabili breytt skv. gr. 3.1.2, lýkur dagvinnutímabili þeim mun síðar eða fyrr. Séu matartímar lengdir skv. gr. 3.1.2 telst lengingin ekki til vinnutímans.

3.1.4           Á venjulegum vinnudegi skulu vera tveir kaffitímar, 15 mín. og 20 mín., og teljast þeir til vinnutíma.

3.1.5           Kaffitíma má lengja, stytta eða fella niður með sama hætti og matartíma.

3.2              Matar- og kaffitímar í yfirvinnu

3.2.1           Sé unnin yfirvinna, skulu vera matartímar 1 klst. kl. 19:00 - 20:00 að kvöldi, kl. 03:00 - 04:00 að nóttu og á tímabilinu 11:30 - 13:30 á frídögum skv. gr.2.1.4. Matartímar þessir á yfirvinnutímabili teljast til vinnutímans.

3.2.2           Sé unnin yfirvinna eða aukavakt, skulu kaffitímar vera kl. 21:00-21:20, 24:00-00:20, 05:40-06:00 og síðustu 15 mín. fyrir dagvinnumörk. Kaffi og matartímar í yfirvinnu á tímabilinu 08:00-17:00 skulu vera þeir sömu og í dagvinnu.

3.3              Vinna í matar- og kaffitíma

3.3.1           Sé unnið í matartíma þannig að matarhlé nái ekki fullum umsömdum tíma, skal matartíminn að sama hluta greiðast með yfirvinnukaupi.

3.3.2           Matar- og kaffitímar á yfirvinnutímabili sem unnir eru, greiðast sem viðbót við yfirvinnutíma og auk þess kaffitímar í yfirvinnu, sé unnið að fremri mörkum þeirra.

3.4              Fæði og mötuneyti

3.4.1           Starfsmenn sem eru við störf á föstum vinnustað, skulu hafa aðgang að matstofu eftir því sem við verður komið. Matstofa telst sá staður í þessu tilviki þar sem hægt er að bera fram heitan og kaldan mat, aðfluttan eða eldaðan á staðnum. Húsakynni og aðstaða skulu vera í samræmi við kröfur viðkomandi heilbrigðisyfirvalda. Starfsmenn greiði efnisverð matarins en annar rekstrarkostnaður greiðist af viðkomandi stofnun.

3.4.2           Á þeim vinnustöðum þar sem ekki er starfrækt mötuneyti, skal reynt að tryggja starfsmönnum aðgang að nærliggjandi mötuneyti á vegum vinnuveitanda, eða látinn í té útbúnaður til að flytja matinn á matstofu vinnustaðar þannig að starfsmönnum sé flutningur matarins að kostnaðarlausu.

3.4.3           Ef stofnunin kaupir mat hjá öðrum aðila en greint er í gr. 3.4.2, skulu starfsmenn greiða fyrir sambærilegan mat upphæð er svarar til meðaltalsverðs er starfsmenn greiða í mötuneyti Stjórnarráðsins.

3.4.4           Starfsmenn sem hafa ekki aðgang að matstofu en ættu að hafa það skv. gr. 3.4.1, skulu fá það bætt með fæðispeningum sem nema 227,91 kr. fyrir hvern vinnuskyldudag enda séu þá uppfyllt neðantalin skilyrði:

1.      Vinnuskylda starfsmanna sé minnst sem svarar hálfri stöðu á viku.

2.      Starfsmaður hafi vinnuskyldu á föstum vinnustað frá kl. 11:00 - 14:00 að frádregnu matarhléi.

3.      Matarhlé sé aðeins 1/2 klst.

Greiðsla þessi skal breytast á þriggja mánaða fresti í samræmi við breytingu matvöruliðar í vísitölu neysluverðs með vísitölu febrúarmánaðar 2005 sem grunnvísitölu (195,7 stig).

3.4.5           Þar sem mötuneyti er á vinnustöðum, skulu starfsmenn sem kaupa þar fæði tilnefna tvo trúnaðarmenn úr sínum hópi til þess að fylgjast með rekstri mötuneytisins og eiga aðgang að reikningum þess.

4              Orlof

4.1              Lengd orlofs

4.1.1           Lágmarksorlof skal vera 192 vinnuskyldustundir miðað við fullt ársstarf. Starfsmaður sem unnið hefur hluta af fullu starfi eða hluta úr ári, skal fá orlof 16 vinnuskyldustundir fyrir fullt mánaðarstarf. Þegar starfsmaður í vaktavinnu fer í orlof, skal hann fá óyggjandi upplýsingar um hvenær hann skuli mæta á vakt að orlofi loknu og skal þá að jafnaði miða við að vaktskrá haldist óbreytt.

 1. Starfsmaður sem nær 30 ára aldri á því almanaksári sem tímabil sumarorlofs tilheyrir, fær að auki orlof sem svarar til 24 vinnuskyldustunda í dagvinnu.  Starfsmaður sem nær 38 ára aldri, fær að auki orlof sem svarar til 24 vinnuskyldustunda í dagvinnu.

4.1.3           Starfsmaður sem þegar hefur áunnið sér rétt umfram það sem um getur í gr. 4.1.1, skal halda honum en um frekari ávinnslu fer skv. gr. 4.1.2.

4.2              Orlofsfé og orlofsuppbót

4.2.1           Starfsmaður skal fá 10,17% orlofsfé á yfirvinnu og álagsgreiðslur skv. samningi þessum. Við 30 ára aldur skal hann fá 11,59%. Við 38 ára aldur skal hann fá 13,04%.

4.2.2           Orlofsuppbót

4.2.2           Orlofsuppbót á samningstímanum verður sem hér segir:

         Á árinu 2005                 kr. 21.800

         Á árinu 2006                 kr. 22.400

         Á árinu 2007                 kr. 23.000

         Á árinu 2008                 kr. 23.600

Hinn 1. júní ár hvert skal starfsmaður sem er í starfi til 30. apríl næst á undan, fá greidda sérstaka eingreiðslu, orlofsuppbót, er miðast við fullt starf næstliðið orlofsár. Greitt skal hlutfallslega miðað við starfshlutfall og starfstíma.

Hafi starfsmaður látið af störfum á orlofsárinu vegna aldurs eða eftir a.m.k. 3 mánaða/13 vikna samfellt starf á orlofsárinu, skal hann fá greidda orlofsuppbót hlutfallslega miðað við unninn tíma og starfshlutfall.  Sama gildir ef starfsmaður var frá störfum vegna veikinda eftir að greiðsluskyldu stofnunar lýkur eða vegna fæðingarorlofs allt að 6 mánuðum. Orlofsuppbót er föst fjárhæð og tekur ekki breytingum skv. öðrum ákvæðum samningsins.  Á orlofsuppbót reiknast ekki orlofsfé.

4.3              Orlofsárið

4.3.1           Orlofsárið er frá 1. maí til 30. apríl.

4.4              Sumarorlofstími

4.4.1           Tímabil sumarorlofs er frá 2. maí til 15. september. Frá 1. maí 2006 og eftirleiðis verður tímabil sumarorlofs frá 1. maí til 15. september.

4.4.2           Starfsmaður á rétt á að fá 160 vinnuskyldustunda orlof sitt á sumarorlofs­tímabilinu og allt að fullu orlofi á sama tíma, verði því komið við vegna starfa stofnunarinnar.

4.4.3           Sé orlof eða hluti orlofs tekið eftir að sumarorlofstímabili lýkur, skal sá hluti orlofsins lengjast um 1/4. Sama gildir um sumarleyfi, sem tekið er fyrir sumarorlofstímabil, skv. beiðni stofnunar.

4.5              Ákvörðun orlofs

4.5.1           Yfirmaður ákveður í samráði við starfsmenn, hvenær orlof skuli veitt. Honum er skylt að verða við óskum starfsmanna um, hvenær orlof skuli veitt og skal það veitt á sumarorlofstíma sé þess óskað af hálfu starfsmanna og því verður við komið vegna starfa stofnunarinnar. Nema sérstakar ástæður hamli, skal yfirmaður að lokinni könnun á vilja starfsmanna tilkynna svo fljótt sem unnt er og í síðasta lagi mánuði fyrir byrjun orlofs, hvenær orlof skuli hefjast.

4.6              Veikindi í orlofi

4.6.1           Veikist starfsmaður í orlofi, telst sá tími sem veikindum nemur ekki til orlofs, enda sanni starfsmaður með læknisvottorði að hann geti ekki notið orlofs.

                   Tilkynna skal yfirmanni án tafar með sannanlegum hætti ef um veikindi eða slys í orlofi er að ræða.

4.7              Frestun orlofs

4.7.1           Nú tekur starfsmaður ekki orlof eitthvert ár. Á hann þá rétt á, með samþykki yfirmanns, að leggja saman orlof þess árs og hins næsta til orlofstöku síðara árið.

 1. Nú tekur starfsmaður ekki orlof eða hluta af orlofi skv. beiðni yfirmanns síns og geymist þá orlofið til næsta árs, ella ber honum þá yfirvinnukaup fyrir starf sitt þann tíma. Annars er starfsmönnum óheimilt að taka vinnu í stað orlofs í starfsgrein sinni.
 2. Komi starfsmaður úr öðru starfi án þess að hafa þar notið áunnins orlofs, þá á hann rétt á launalausu leyfi þar til fullu orlofi er náð.

4.8              Áunninn orlofsréttur

4.8.1           Greiða skal dánarbúi áunninn orlofsrétt látins starfsmanns.

4.9              Orlofssjóður

 1. Launagreiðandi greiðir sérstakt gjald í Orlofssjóð viðkomandi aðildarfélaga. Gjald þetta skal nema 1,0% af heildarlaunum félagsmanna í þjónustu ríkisins nema félagsmanna þeirra stéttarfélaga sem upp eru talin hér á eftir. Gjaldið skal greiða mánaðarlega eftir á skv. útreikningi launagreiðanda.

Starfsmannafélag Akraness 0,5%

                   Starfsmannafélag Vestmannaeyja 1,25%

                   Starfsmannfélag Dala og Snæfellsnessýslu 0,5%

                   Starfsmannafélag Ólafsfjarðar 0,8%

                   Félag opinberra starfsmanna á Vestfjörðum 1,25%

5              Ferðir og gisting

5.1              Ferðakostnaður skv. reikningi

5.1.1           Kostnaður vegna ferðalaga innanlands á vegum vinnuveitanda skal greiðast eftir reikningi, enda fylgi fullnægjandi frumgögn. Sama gildir ef hluti vinnudags er unninn svo langt frá föstum vinnustað að starfsmaður þarf að kaupa sér fæði utan heimilis eða fasts vinnustaðar.

5.1.2           Starfsmenn skulu fá fyrirframgreiðslu áætlaðs ferðakostnaðar.

5.1.3           Um uppgjör ferðakostnaðar, þar með talið akstursgjald, fer eftir sömu reglum og um uppgjör yfirvinnu.

5.2              Dagpeningar innanlands

5.2.1           Greiða skal gisti- og fæðiskostnað með dagpeningum, sé um það samkomulag eða ekki unnt að leggja fram reikninga.

5.2.2           Dagpeningar á ferðalögum innanlands skulu ákveðnir af nefnd skv. gr. 5.7.

5.3              Greiðsluháttur

 1. Fyrirfram skal af stofnun og starfsmanni ákveðið hvaða háttur á greiðslu ferðakostnaðar skal viðhafður hverju sinni.

5.4              Vinnusókn og ferðir

5.4.1           Starfsmenn skulu sækja vinnu til fasts ráðningarstaðar á eigin vegum og í tíma sínum.

 1. Þegar starfsmenn hefja eða hætta vinnu á tímabilinu frá kl. 00:05 til kl. 06:55 virka daga og frá kl. 00:05 til kl. 10:00 á sunnudögum eða á sérstökum frídögum skv. gr. 2.1.4.2 og 2.1.4.3, skal þeim séð fyrir ferðum að og frá vinnustað innan 12 km fjarlægðar, en þó utan 1,5 km.
 2. Þær stofnanir sem staðsettar eru a.m.k. 5 km. utan ytri marka næsta þéttbýlis skulu, í stofnanasamningi skv. kafla 11, semja um greiðslu ferðakostnaðar fyrir þá starfsmenn sem ekki búa á staðnum.

5.5              Dagpeningar á ferðum erlendis

5.5.1           Ferðakostnaður á ferðalögum erlendis, annar en fargjöld, greiðist með dagpeningum sem skulu ákveðnir af nefnd skv. gr. 5.7.

5.5.2           Af dagpeningum á ferðalögum erlendis ber að greiða allan venjulegan ferðakostnað, annan en fargjöld, svo sem kostnað vegna ferða að og frá flugvöllum, fæði, húsnæði, minniháttar risnu og hvers konar persónuleg útgjöld.

5.6              Dagpeningar vegna námskeiða o.fl.

5.6.1           Dagpeningar vegna námskeiða, þjálfunar - og eftirlitsstarfa skulu ákveðnir af nefnd skv. gr. 5.7.

5.7              Ferðakostnaðarnefnd

5.7.1           Upphæð dagpeninga skv. samningi þessum skal endurskoða þegar þörf er á og samningsaðili óskar þess, þó eigi sjaldnar en á þriggja mánaða fresti. Endurskoðunin skal unnin af nefnd er sé skipuð einum fulltrúa BSRB, einum fulltrúa BHM og tveimur fulltrúum tilnefndum af fjármálaráðherra.

5.7.2           Nefnd þessi skal einnig endurskoða flokkun landa eftir dvalarkostnaði svo og greiðslu fyrir afnot eigin bifreiða starfsmanna, sé notkun þeirra nauðsynleg vegna starfsins.

5.7.3           Náist ekki samkomulag í nefndinni, skal oddamaður tilnefndur af Hagstofu Íslands.

6              Aðbúnaður og hollustuhættir

6.1              Réttur starfsmanna

6.1.1           Starfsmenn skulu njóta réttinda skv. lögum nr. 46/1980 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum, enda falli starf þeirra ekki undir önnur lög.

6.2              Um vinnustaði

6.2.1           Vinnustaður skal þannig úr garði gerður, að þar sé gætt  fyllsta öryggis og góðs aðbúnaðar og hollustuhátta, sbr. VI. kafla laga nr. 46/1980.

6.3              Lyf og sjúkragögn

6.3.1           Algengustu lyf og sjúkragögn skulu vera fyrir hendi á vinnustað til nota við fyrstu aðgerð í slysatilfellum. Lyf og sjúkragögn skulu vera í vörslu og á ábyrgð verkstjóra og trúnaðarmanna.

6.4              Öryggiseftirlit

6.4.1           Á vinnustöðum skal vera fyrir hendi til afnota tæki og öryggisbúnaður, sem Vinnueftirlit ríkisins telur nauðsynlegan.

6.4.2           Skipa skal öryggisverði, öryggistrúnaðarmenn og öryggisnefndir í samræmi við II. kafla laga nr. 46/1980.

6.5              Slysahætta

6.5.1           Varast skal eftir föngum, að starfsmaður sé einn við störf þar sem slysahætta er mikil.

                   Um þetta atriði skal semja þar sem það á við.

6.6              Læknisskoðun / veikindi

6.6.1           Á vinnustöðum þar sem sérstök hætta er á heilsutjóni starfsmanna, getur félagið óskað sérstakrar læknisskoðunar á starfsfólki. Telji sérmenntaður embættislæknir Vinnueftirlits ríkisins slíka skoðun nauðsynlega, skal hún framkvæmd eins og fljótt og unnt er.

7.             Tryggingar

7.1              Slysatryggingar

7.1.1           Starfsmenn skulu slysatryggðir fyrir dauða eða vegna varanlegrar örorku sem hér segir:

7.1.2           Dánarslysabætur eru:

1.      Ef hinn látni var ógiftur og lætur ekki eftir sig barn undir 18 ára aldri og hefur ekki séð fyrir öldruðu foreldri, 67 ára eða eldri:              734.000 kr.

         Rétthafar þessara dánarbóta eru lögerfingjar.

2.      Ef hinn látni var ógiftur en lætur eftir sig barn/börn undir 18 ára aldri og/eða hefur sannanlega séð fyrir foreldri eða foreldrum,

         67 ára og eldri:                                                                      4.579.400 kr.

         Rétthafar þessara dánarbóta eru viðkomandi aðilar að jöfnu.

3.      Ef hinn látni var í hjúskap, skulu bætur til maka vera:          6.292.300 kr.

         Hafi starfsmaður ekki verið í hjúskap en verið í óvígðri sambúð sem að öðru leyti megi jafna til hjúskapar, skal sambúðaraðili eiga rétt til bóta eins og hjúskap væri að ræða enda hafi sambúðaraðili sannanlega haldið heimili með hinum látna um árabil, þó eigi skemur en 2 ár fyrir andlát hans.

         Rétthafi dánarbóta þessara er eftirlifandi maki eða sambúðaraðili.

4.      Ef hinn látni lætur eftir sig barn (kjörbarn, fósturbarn) innan 18 ára aldurs, fyrir hvert barn:                                                            769.000 kr.

         Sama rétt til bóta hefur barn (kjörbarn, fósturbarn) hins látna á aldrinum 18-25 ára er stundar nám á framhaldsskóla- eða háskólastigi í a.m.k. 6 mánuði ársins.

         Rétthafar dánarbóta þessara eru viðkomandi börn. Bætur greiðist til eftirlifandi maka ef hann er annað foreldri, ella til skiptaráðanda og/eða fjárhaldsmanns ófjárráða barns.

5.      Bætur greiðast aðeins skv. einum af töluliðum 1, 2 eða 3. Til viðbótar við bætur skv. 2. og 3. tölulið, geta komið bætur skv. 4. tölulið.

7.1.3           Bætur vegna varanlegrar örorku greiðast í hlutfalli við

                   tryggingafjárhæðina:                                                                    11.186.300 kr.

                   Þó þannig að hvert örorkustig frá 26-50% vegur tvöfalt og hvert örorkustig frá 51-100% vegur þrefalt. Örorkubætur verði greiddar sem næst verðlagi greiðslumánaðar í stað slysdags.

7.1.4           Tryggingafjárhæðir skulu endurskoðaðar tvisvar á ári, 1. janúar og 1. júlí og hækki þá sem nemur breytingum á vísitölu neysluverðs. Framangreindar tryggingarfjárhæðir miðast við vísitölu neysluverðs í janúar 2005 239,2 stig.

7.1.5           Tryggingin tekur gildi um leið og tryggingaskyldur launþegi kemur á launaskrá (hefur störf) en fellur úr gildi um leið og hann fellur af launaskrá (hættir störfum). Tryggingin gildir einnig í launalausu leyfi nema starfsmaður taki á tímabilinu launað starf hjá öðrum en ríkinu.

7.1.6           Skilmálar eru almennir skilmálar sem í gildi eru fyrir atvinnuslysatryggingar launþegar hjá Sambandi íslenskra tryggingafélaga þegar samkomulag þetta er gert eftir því sem við á með þeim frávikum sem í samningi þessum greinir.

7.1.7           Tryggingin gildir allan sólarhringinn. Takmarkanir á bótaskyldu sem um getur í tryggingaskilmálum, falla niður þegar starfsmaður er við störf sín eða á ferðalagi þeirra vegna nema tjón hljótist af ásetningi eða stórkostlega gáleysi starfsmannsins.

7.1.8           Starfsmaður missir eigi rétt sinn til bóta skv. þessari tryggingu þó hann sé tryggður annars staðar.

7.1.9           Verði vinnuveitandi skaðabótaskyldur gagnvart launþega sem slysatryggður er skv. samningi þessum, skulu slysabætur sem greiddar kunna að vera til launþega skv. ákvæðum samnings þessa, koma að fullu til frádráttar þeim skaðabótum er vinnuveitanda kann að verða gert að greiða. Dagpeningar greiðist til vinnuveitanda meðan kaupgreiðsla varir skv. samningi.

7.1.10         Embætti ríkislögmanns fjallar um bótaskyldu skv. reglum þessum og annast uppgjör bóta í umboði fjármálaráðuneytisins. Bætur greiðast eftir að læknisvottorð og nauðsynleg sönnunargögn fyrir bótaskyldu hafa borist og unnt er að ákvarða fjárhæð bótanna. Berist ekki athugasemdir við bótafjárhæðina innan eins mánaðar frá því að bótaþega var skýrt frá henni, telst hún samþykkt.

                   Frá 1. janúar 2005 bætist ný grein við kaflann sem verður gr. 7.1.11 og tekur hún til slysa sem verða frá þeim tíma:

7.1.11         Starfsmaður sem í starfi sínu sinnir einstaklingi sem að takmörkuðu eða jafnvel engu leyti getur borið ábyrgð á gerðum sínum, á rétt á að beina skaðabótakröfu sinni vegna líkams- eða munatjóns að launagreiðanda. Við mat og uppgjör kröfunnar gilda almennar reglur skaðabótaréttarins.

7.2              Farangurstrygging

7.2.1           Farangur starfsmanna á ferðalögum á vegum vinnuveitanda skal tryggður samkvæmt reglum um farangurstryggingar, nr. 281/1988.

7.3              Tjón á persónulegum munum

7.3.1           Verði starfsmaður sannanlega fyrir tjóni á algengum nauðsynlegum fatnaði og munum við vinnu, svo sem úrum, gleraugum o.s.frv., skal það bætt samkvæmt mati. Náist ekki samkomulag, skal farið samkvæmt mati eins fulltrúa frá hvorum aðila kjarasamningsins. Slík tjón verða einungis bætt ef þau verða vegna óhappa á vinnustað. Ekki skal bæta tjón ef það verður sannanlega vegna gáleysis eða hirðuleysis starfsmanns.

8              Vinnuföt

8.1              Einkennis- og hlífðarföt

8.1.1           Þar sem krafist er einkennisfatnaðar eða sérstök hlífðarföt eru nauðsynleg, t.d. vinnusloppar, skal starfsmönnum séð fyrir slíkum fatnaði, þeim að kostnaðarlausu. Sama gildir um hlífðarföt vegna óþrifalegra starfa og starfa sem hafa óvenjulegt fataslit í för með sér.

8.1.2           Starfsmönnum skal lagður til þeim að kostnaðarlausu sá hlífðarútbúnaður sem krafist er skv. öryggisreglum, (svo sem öryggisskó, eyrnaskjól, gasgrímur og öryggishjálma), enda er starfsmönnum skylt að nota hann.

8.1.3           Hreinsun á fatnaði skv. gr. 8.1.1 og 8.1.2 skal látin í té starfsmanni að kostnaðarlausu tvisvar á ári. Meiriháttar viðgerðir og tjón á slíkum fatnaði skal bætt af vinnuveitandans hálfu. Starfsmenn skulu fara vel og samviskusamlega með vinnufatnað og hlífðarföt.

8.1.4           Ef starfsmaður lætur af starfi, skal hann skila seinasta einkennisfatnaði er hann fékk.

8.1.5           Samið skal við viðkomandi aðildarfélag nánar um þessi atriði, svo sem að hvaða marki skuli taka tillit til sérstaklega mikilla óhreininda við störf.

9              Afleysingar

9.1              Staðgenglar

9.1.1           Aðilar eru um það sammála, að eigi þurfi að jafnaði að fela starfsmanni sérstaklega að gegna starfi yfirmanns nema fjarvera yfirmannsins vari lengur en 7 vinnudaga samfellt.

9.2              Launað staðgengilsstarf

9.2.1           Sé aðalstarf starfsmannsins launað sem staðgengilsstarf yfirmanns, ber starfsmanni laun skv. flokki yfirmanns, gegni hann starfi hans lengur en 4 vikur samfellt eða hann hafi gegnt starfi yfirmanns lengur en 6 vikur á hverjum 12 mánuðum. Laun skv. flokki yfirmanns greiðast einungis frá lokum nefndra 4 eða 6 vikna.

9.3              Aðrir staðgenglar

9.3.1           Starfsmaður sem ekki er í stöðu staðgengils yfirmanns, en er falið að gegna störfum yfirmanns í forföllum hans eða störfum annars hærra launaðs starfsmanns, skal taka laun skv. launaflokki hins forfallaða starfsmanns þann tíma, er hann gegnir starfi hans.

10            Fræðslumál

10.1            Starfsþjálfun á vegum stofnana

10.1.1         Starfsmaður sem sækir fræðslu- eða þjálfunarnámskeið skv. heimild stofnunar, eða í samræmi við endurmenntunar-/starfsþróunaráætlun viðkomandi stofnunar, skal halda reglubundnum launum á meðan og fá greiddan kostnað skv. ákvæðum 5. kafla.

10.1.2         Sérmenntað starfsfólk á heilbrigðissviði, sem með samþykki stjórnar viðkomandi stofnunar stundar viðurkennt sérnám varðandi starf sitt eða sækir framhalds- eða endurmenntunarnámskeið sem nýtur viðurkenningar heilbrigðisyfirvalda, haldi föstum launum með fullu vaktaálagi meðan slíkt nám varir, allt að þremur mánuðum á hverjum 5 starfsárum. Launahlutfall í námsleyfi sé sem næst meðaltali launa þann tíma sem rétturinn vannst á.

                   Heimilt er að veita starfsmanni, sem ákvæði þetta tekur til, námsleyfi með þessum kjörum tíðar en að framan greinir en þá skemur hverju sinni, þó ekki umfram 1 mánuð á hverjum 20 starfsmánuðum. Eins er heimilt að veita lengra leyfi sjaldnar eða allt að 6 mánuðum á hverjum 10 starfsárum og allt að 9 mánuðum á hverjum 15 starfsárum. Þó er heimilt að veita starfsmanni 9 mánaða leyfi eftir 12 ára starf. Næstu 3 ár eftir að námsleyfi lýkur í því tilviki, ávinnur hann sér ekki rétt til námsleyfis.

10.2            Launalaust leyfi

10.2.1         Starfsmaður skal eiga rétt á launalausu leyfi ef honum býðst tækifæri og/eða styrkur til að vinna að tilteknu verkefni, m.a. tengdu starfi hans. Slíkt leyfi skal tekið í samráði við yfirmann stofnunar.

10.3            Fræðslusjóðir

10.3.1         Vinnuveitandi greiðir mánaðarlega framlag er nemi 0,72% af heildarlaunum félaga í SAMFLOTI og skiptist sem hér segir:

10.3.1.1      Vinnuveitandi greiðir sérstakt gjald í starfsmenntunarsjóð. Gjald þetta skal nema 0,22% af heildarlaunum félaga í SAMFLOTS.

10.3.1.2      Vinnuveitandi greiðir sérstakt gjald í Þróunar- og símenntunarsjóð. Gjald þetta skal nema 0,50% af heildarlaunum félaga í SAMFLOTI.

11      Stofnanaþáttur og samstarfsnefndir

11.1            Skilgreining

 1. Stofnanasamningur er hluti af kjarasamningi og er meðal annars ætlað að stuðla að skilvirkara launakerfi sem tekur mið af þörfum og verkefnum stofnunar og starfsmanna hennar. Hann er sérstakur samningur milli stofnunar og stéttarfélags um aðlögun tiltekinna þátta kjarasamningsins að þörfum stofnunar og starfsmanna með hliðsjón af eðli starfsemi, skipulagi og/eða öðru því sem gefur stofnun sérstöðu. Samstarfsnefndir eða nefndir samkvæmt gr. 11.4.1 annast gerð og breytingar stofnanasamninga.

11.2            Markmið

 1. Aðilar kjarasamningsins eru sammála um að markmið þeirra, með að færa í hendur stofnunar og stéttarfélags/starfsmanna hennar útfærslu tiltekinna þátta kjarasamningsins, er að styrkja starfsemi viðkomandi stofnunar þegar til lengri tíma er litið og skapa þannig forsendur fyrir betri starfsskilyrðum starfsmanna.

Einnig að færa ákvörðun um launasetningu starfa nær starfsvettvangi þar sem hægt er að bregðast hraðar við breytingum sem eiga sér stað á störfum og skipulagi stofnana.

 1. Markmið stofnanasamnings er að efla samstarf starfsmanna og stjórnenda á vinnustað til þess að auka gæði opinberrar þjónustu. Einnig að gefa starfsmönnum tækifæri til að þróast og bæta sig í starfi og þar með að auka möguleika á bættum kjörum.

Samstarfinu er ætlað að bæta rekstrarskipulag stofnunar, bæta nýtingu rekstrarfjármagns og skapa grundvöll fyrri aukinni hagræðingu og skilvirkara launakerfi.

 1. Gerð stofnanasamnings

11.3.1         (gildir til 30. apríl 2006)

Í stofnanasamningi skal semja um grunnröðun starfa og hvaða þættir og/eða forsendur skuli ráða röðun þeirra. Þar skal fyrst og fremst miðað við að um sé að ræða viðvarandi og stöðugt verksvið og eins að þar sé verið að meta þá þætti starfsins sem leiða af þeim verkefnum/viðfangsefnum sem stofnun ber að sinna. Eins er heimilt að semja um persónubundna þætti sem gera menn hæfari en ella til að sinna viðkomandi starfi.

Þeir þættir sem koma til álita eru t.d.:

1.      Skipurit stofnunar eða annað formlegt starfsskipulag.

2.      Umfang verkefna/starfa (gæti verið mælt í manna- eða fjárforráðum eða “þyngd” verkefna og/eða starfsmati).

3.      Aukin hæfni starfsmanns (gæti verið tengt ýmist formlegri menntun, eða áhuga og framtaki starfsmanns við að afla sér símenntunar og þekkingar sem að gagni kæmi í starfi.   Sérstaklega skal taka tillit til starfstengdra námskeiða sem haldin eru á vegum samningsaðila).

4.      Aukin reynsla starfsmanns (gæti verið mælt sem starfsreynsla ýmist innan stofnunar eða í sambærilegum störfum).

5.      Góður árangur og frammistaða starfsmanns (gæti tengst árangurs- eða frammistöðumati).

6.      Sjálfstæði í vinnubrögðum, eða frumkvæði í starfi (gæti verið mælt í faglegri ábyrgð).

Þegar fyrir liggur sameiginleg afstaða til m.a. þessara þátta er þar með búið að ákveða hvaða þættir skuli ráða röðun starfsmanna þessarar stofnunar. Starfsmaðurinn á þar með rétt á að fá röðun sína endurmetna telji hann sig uppfylla fyrrgreindar forsendur og stofnun er skylt að endurraða honum ef það er rétt. Ef stofnun hafnar endurmati þá getur starfsmaður skotið því til samstarfsnefndar og þar er tekin endanleg ákvörðun um það hvort röðun starfsmanns skuli breytt eða ekki.

11.3.1         Röðun starfa (gildir frá 1. maí 2006)

Í stofnanasamningi skal semja um grunnröðun starfa og hvaða þættir og/eða forsendur skuli ráða röðun þeirra. Við ákvörðun á röðun starfa í launaflokka skulu fyrst og fremst metin þau verkefni og skyldur sem í starfinu felast auk þeirrar færni (kunnáttustig/sérhæfing) sem þarf til að geta innt starfið af hendi.

Starfslýsingar eru ein af forsendum röðunar starfa í launaflokka ogskulu þær endurskoðaðar í takt við þróun starfa t.d. í tengslum við starfsmannasamtöl.

Þættir er koma til álita við mat á röðun starfs eru t.d.:

1.      Skipurit stofnunar eða annað formlegt starfsskipulag.

2.      Umfang verkefna/starfa (gæti verið mælt í manna- eða fjárforráðum eða „þyngd“ verkefna og/eða starfsmati).

11.3.2         Persónubundnir þættir

Heimilt er að semja um persónubundna þætti sem gera starfsmenn hæfari en ella til að sinna viðkomandi starfi.

Þeir þættir sem koma til álita eru t.d.:

1.      Aukin reynsla starfsmanns, t.d. starfsreynsla ýmist innan stofnunar eða í sambærilegum störfum.

2.      Aukin hæfni starfsmanns, t.d. formleg menntun, eða framtak starfsmanns við að afla sér símenntunar og þekkingar sem að gagni kemur í starfi, t. d. með starfstengdum námskeiðum. Sérstaklega skal meta formlegt nám sem lokið er með viðurkenndri prófgráðu.

3.      Sjálfstæði í vinnubrögðum, frumkvæði eða góður árangur í starfi.

11.3.3         Tímabundnir þættir

Eins er heimilt að semja um tímabundna þætti:

1.      Frammistaða starfsmanns, gæti t.d. tengst árangurs- eða frammistöðumati.

2.      Aukin tímabundin verkefni, umfang eða ábyrgð.

11.3.4         Þegar fyrir liggur sameiginleg afstaða til m.a. þessara þátta er þar með búið að ákveða hvaða þættir skuli ráða röðun starfsmanna þessarar stofnunar. Starfsmaðurinn á þar með rétt á að fá röðun sína endurmetna, telji hann sig uppfylla fyrrgreindar forsendur og stofnun er skylt að endurraða honum ef það er rétt. Ef stofnun hafnar endurmati, getur starfsmaður skotið því til samstarfsnefndar og þar er tekin endanleg ákvörðun um hvort röðun starfsmanns skuli breytt eða ekki.


11.4            Breyttar forsendur

11.4.1         Heimilt er hvorum aðila um sig, stofnun eða fulltrúum stéttarfélags að óska eftir endurskoðun stofnanasamnings verði umtalsverðar breytingar á forsendum hans.  Eigi sjaldnar en annað hvert ár skal metið hvort forsendur starfaflokkunar hafi breyst þannig að ástæða sé til að gera breytingar á stofnanasamningnum.

Hjá þeim stofnunum sem ekki fara með framkvæmd kjarasamningsins og hafa þar af leiðandi ekki eigin samstarfsnefnd, skal sérstök nefnd sem skipuð er allt að 3 fulltrúum frá hvorum aðila, þ.e. stéttarfélagi/starfsmönnum og stofnun, gera samning, um breytingu á stofnanaþætti, sem háður er staðfestingu samstarfsnefndar.

11.4.2         Verði ágreiningur um hvort ástæða sé til breytinga skal honum vísað til samningsaðila, þ.e. fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs og SAMFLOTS.

11.5            Skipan og hlutverk samstarfsnefnda

11.5.1         Hjá þeim stofnunum ríkisins sem fara með framkvæmd kjarasamninga í umboði fjármálaráðherra, skal komið á sjálfstæðum samstarfsnefndum, sem skipaðar eru allt að 3 fulltrúum frá hvorum aðila, þ.e. stéttarfélagi/starfsmönnum og stofnun og 3 til vara. Að öllu jöfnu skal trúnaðarmaður á vinnustað vera í forsvari í nefndinni af hálfu SAMFLOTS. Forstöðumaður tilnefnir fulltrúa stofnunar.

Samstarfsnefnd hafi m.a. það hlutverk að fjalla um forsendur starfaflokkunar, röðun einstakra starfa í launaflokka og koma á sáttum í ágreiningsmálum sem rísa kunna út af samningi þessum. Eins skal nefndin fjalla um röðun starfa skv. 25. gr. laga nr. 94/1986, um kjarasamninga opinberra starfsmanna.

11.5.2         Hjá þeim stofnunum sem ekki fara með framkvæmd kjarasamninga skulu samningsaðilar með sama hætti tilnefna allt að 3 fulltrúa í samstarfsnefnd og 3 til vara. Fjársýsla ríkisins annast, samkvæmt framsali, þátt fjármálaráðherra fyrir þær stofnanir sem ekki fara með framkvæmd kjarasamninga.

11.6            Starfshættir samstarfsnefnda

11.6.1         Hvor aðili um sig getur skotið ágreiningsefnum til nefndarinnar og kallað hana til starfa. Beina skal erindi til gagnaðila með skriflegum hætti. Gagnaðili skal koma á samstarfsnefndarfundi svo fljótt sem auðið verður en þó ekki síðar en fjórum vikum eftir að erindið berst. Samstarfsnefnd skal svara erindum innan 5 vikna frá því að þau voru fyrst borin formlega fram á fundi nefndarinnar. Verði samstarfsnefnd sammála um breytingar á röðun eða öðru því sem til hennar hefur verið vísað, skal sú breyting gilda frá og með næstu mánaðamótum eftir að erindið var fyrst formlega borið fram í nefndinni nema annað sé sérstaklega ákveðið.

11.6.2         Náist ekki samkomulag í nefndinni innan þriggja mánaða frá því að málið kemur til meðferðar á vettvangi hennar, getur hvor aðila um sig óskað eftir því að inn í samstarfsnefndina komi annars vegar fulltrúi frá ráðuneyti viðkomandi stofnunar og hins vegar fulltrúi tilnefndur af SAMFLOTI.

12               Réttur starfsmanna vegna veikinda og slysa

12.1            Tilkynningar, vottorð og útlagður kostnaður

12.1.1         Ef starfsmaður verður óvinnufær vegna veikinda eða slyss, skal hann þegar tilkynna það yfirmanni sínum sem ákveður hvort læknisvottorðs skuli krafist og hvort það skuli vera frá trúnaðarlækni hlutaðeigandi stofnunar. Krefjast má læknisvottorðs af starfsmanni vegna óvinnufærni hvenær sem forstöðumanni /yfirmanni stofnunar þykir þörf á.

12.1.2         Ef starfsmaður kemur ekki til starfa vegna veikinda eða slyss í meira en 5 vinnudaga samfleytt, skal hann sanna óvinnufærni sína með læknisvottorði.  Ef um er að ræða endurteknar fjarvistir starfsmanns, skal hann sanna óvinnufærni sína með læknisvottorði eftir nánari ákvörðun forstöðumanns/yfirmanns.

12.1.3         Ef starfsmaður er óvinnufær vegna veikinda eða slyss um langan tíma, skal hann endurnýja læknisvottorð sitt eftir nánari ákvörðun forstöðumanns­/yfirmanns en þó ekki sjaldnar en mánaðarlega.  Frá þessu má þó veita undanþágu eftir tillögu trúnaðarlæknis ef hann telur auðsætt að um lengri veikindafjarvist verði að ræða.

12.1.4         Skylt er starfsmanni sem er óvinnufær vegna veikinda eða slyss að gangast undir hverja þá venjulega og viðurkennda læknisrannsókn sem trúnaðarlæknir kann að telja nauðsynlega til þess að skorið verði úr því hvort forföll séu lögmæt, enda sé kostnaður vegna viðtals við lækni og nauðsynlegra læknisrannsókna greidd af vinnuveitanda.

12.1.5         Endurgreiða skal starfsmanni gjald vegna læknisvottorða sem krafist er skv. gr. 12.1.1-12.1.4. Sama gildir um viðtal hjá lækni vegna öflunar vottorðs.

12.1.6         Vinnuveitandi greiði starfsmanni þau útgjöld sem starfsmaður hefur orðið fyrir af völdum slyss á vinnustað og slysatryggingar almannatrygginga bæta ekki skv. 27. gr. laga nr. 117/1993 um almannatryggingar.

12.2            Réttur til launa vegna veikinda og slysa

12.2.1         Starfsmaður sem ráðinn er til starfa á mánaðarlaunum skv. gr. 1.1.1 í kjarasamningi í a.m.k. 2 mánuði, skal halda launum skv. gr. 12.2.6 - 12.2.7 svo lengi sem veikindadagar hans, taldir í almanaksdögum, verða ekki fleiri á hverjum 12 mánuðum en hér segir:

         Starfstími                                                    Fjöldi daga

         0- 3 mánuði í starfi                                        14 dagar

         Næstu 3 mánuði í starfi                                 35 dagar

         Eftir  6 mánuði í starfi                                  119 dagar

         Eftir 1 ár í starfi                                            133 dagar

         Eftir 7 ár í starfi                                            175 dagar

     

Við framantalinn rétt bætist auk þess réttur til mánaðarlauna skv. gr. 1.1.1 í kjarasamningi í 13 vikur eða 91 dag ef óvinnufærni stafar af vinnuslysi eða atvinnusjúkdómi.  Við þessi laun bætast ekki greiðslur skv. gr. 12.2.6-12.2.7.

         Starfstími                                                    Fjöldi daga

         Eftir  12 ár í starfi                                         273 dagar

         Eftir  18 ár í starfi                                         360 dagar

                   Laun greiðast þó ekki lengur en ráðningu er ætlað að standa.

12.2.2         Starfsmaður sem ráðinn er í tímavinnu, sbr. þó gr. 12.2.3, eða er ráðinn skemur en 2 mánuði, skal halda launum skv. gr. 12.2.6 - 12.2.7 svo lengi sem veikinda­dagar hans, taldir í almanaksdögum, verða ekki fleiri á hverjum 12 mánuðum en hér segir:

         Starfstími                                                    Fjöldi daga

         Á 1. mánuði í starfi                                          2 dagar

         Á 2. mánuði í starfi                                          4 dagar

         Á 3. mánuði í starfi                                          6 dagar

         Eftir 3 mánuði í starfi                                     14 dagar

         Eftir 6 mánuði í starfi                                     30 dagar

                   Við framantalinn rétt bætist auk þess réttur til dagvinnulauna í 13 vikur eða 91 dag ef óvinnufærni stafar af vinnuslysi eða atvinnusjúkdómi. Við þessi laun bætast ekki greiðslur skv. gr. 12.2.6-12.2.7.

                   Laun greiðast þó ekki lengur en ráðningu er ætlað að standa.

12.2.3         Réttur eftirlaunaþega í tímavinnu, eða annars konar vinnu, til launa vegna  óvinnufærni af völdum veikinda eða slysa skal vera 1 mánuður á hverjum 12 mánuðum. Laun í veikindum skal miða við meðaltal dagvinnulauna síðustu 3 mánuði fyrir veikindi.

Laun greiðast þó ekki lengur en ráðningu er ætlað að standa.

12.2.4         Starfsmaður sem skilar vinnuskyldu sinni óreglubundið eða með öðrum hætti en dagvinnumaður í reglubundinni vinnu, skal teljast hafa verið fjarverandi í eina viku þegar hann hefur verið óvinnufær vegna veikinda eða slysa sem nemur vikulegri vinnuskyldu hans og hlutfallslega þegar um styttri eða lengri fjarvist vegna óvinnufærni er að ræða.

12.2.5         Við mat á ávinnslurétti starfsmanns skv. gr. 12.2.1 skal auk þjónustualdurs hjá viðkomandi launagreiðanda einnig telja þjónustualdur hjá stofnunum ríkis, sveitarfélögum og sjálfseignarstofnunum sem kostaðar eru að meirihluta til af almannafé, enda er átt við starfstíma á kjörum skv. lögum nr. 94/1986 um kjarasamninga opinberra starfsmanna.

Á fyrstu 3 mánuðum samfelldrar ráðningar skal þó fyrri þjónustualdur samkvæmt þessari grein ekki metinn nema að viðkomandi starfsmaður hafi samfelldan þjónustualdur hjá framangreindum launagreiðendum í 12 mánuði eða meira.

12.2.6         Í fyrstu viku veikinda- og slysaforfalla eða þann tíma sem svarar til einnar viku vinnuskyldu starfsmanns greiðast auk mánaðarlauna skv. gr. 1.1.1 í kjara­samningi, fastar greiðslur svo sem fyrir yfirvinnu, vakta-, gæsluvakta- og óþægindaálag og greiðslur fyrir eyður í vinnutíma enda sé um að ræða fyrirfram ákveðinn vinnutíma samkvæmt reglubundnum vöktum eða reglubundinni vinnu starfsmanns sem staðið hefur í 12 almanaksmánuði eða lengur eða er ætlað að standa a.m.k. svo lengi. Í veikindum kennara skal greiða samkvæmt þeirri stundaskrá sem í gildi er eða síðast gilti miðað við upphaf veikinda hans.

12.2.7         Eftir fyrstu viku veikinda- og slysaforfalla eða þann tíma sem svarar til einnar viku vinnuskyldu starfsmanns, skal hann auk launa sem greidd verða skv. gr. 12.2.6, fá greitt meðaltal þeirra yfirvinnustunda sem hann fékk greiddar síðustu 12 mánaðarleg uppgjörstímabil yfirvinnu eða síðustu 12 heilu almanaks­mánuðina.  Við útreikning yfirvinnustunda samkvæmt þessari grein skal ekki telja með þær yfirvinnustundir sem greiddar hafa verið skv. gr. 12.2.6.

                   Starfsmaður skóla og annarra stofnana þar sem venjuleg starfsemi liggur niðri hluta ársins, skal í stað reglu þessarar aðeins fá greidda aðra yfirvinnu en greinir í gr. 12.2.6 þá mánuði sem venjuleg starfsemi fer fram og skal yfirvinnustunda­fjöldinn ákveðinn með því að finna mánaðarlegt meðaltal þeirra tilfallandi yfirvinnustunda sem hann fékk greiddar síðustu 9 heilu starfsmánuði stofnunar­innar eða samsvarandi tímalengd ef starfsmánuðir eru færri eða fleiri.

12.2.8         Ef starfsmaður er fjarverandi vegna orlofs á viðmiðunartímabili skv. gr. 12.2.7, skal telja að hann hafi sama meðaltal yfirvinnu orlofsdagana og hinn hluta tímabilsins.

12.2.9         Verði starfsmaður óvinnufær af völdum slyss á vinnustað eða á eðlilegri leið til eða frá vinnu, greiðast laun skv. gr. 12.2.7 frá upphafi fjarvistanna.

12.2.10       Ef starfsmaður að læknisráði og með leyfi forstöðumanns vinnur skert starf vegna slyss eða veikinda, skal miða greiðslu veikindalauna fyrir dagvinnu við það starfshlutfall sem vantar á að hann sinni fullu starfi.

12.3            Starfshæfnisvottorð

12.3.1         Starfsmaður sem verið hefur óvinnufær vegna veikinda eða slysa samfellt í 1 mánuð eða lengur, má ekki hefja starf að nýju nema læknir votti að heilsa hans leyfi.  Krefjast má vottorðs trúnaðarlæknis hlutaðeigandi stofnunar.

12.4            Lausn frá störfum vegna endurtekinnar eða langvarandi óvinnufærni vegna veikinda eða slysa

12.4.1         Ef starfsmaður er óvinnufær vegna veikinda eða slysa svo mánuðum skiptir á hverju ári um fimm ára tímabil og ekki er skýlaust vottað samkvæmt ákvæðum gr. 12.3.1 að hann hafi fengið heilsubót sem ætla megi varanlega, má leysa hann frá störfum vegna heilsubrests.

12.4.2         Þegar starfsmaður hefur verið samfellt frá vinnu vegna veikinda eða slysa launalaust í jafnlangan tíma og þann tíma er hann átti rétt á að halda launum í fjarveru sinni skv. gr. 12.2.1, má leysa hann frá störfum vegna heilsubrests.

12.4.3         Ekki skulu framangreind ákvæði um veikinda- og slysaforföll vera því til fyrirstöðu að starfsmaður láti af störfum er hann óskar þess ef hann er samkvæmt læknisvottorði orðinn varanlega ófær um að gegna starfi vegna vanheilsu.  Krefjast má vottorðs trúnaðarlæknis hlutaðeigandi stofnunar.

12.5            Lausnarlaun og laun til maka látins starfsmanns

12.5.1         Þegar starfsmaður er leystur frá störfum skv. gr. 12.4.1-12.4.3, skal hann halda föstum launum skv. gr. 12.2.6 í 3 mánuði.

12.5.2         Sama gildir um greiðslu vegna látins starfsmanns ef hinn látni var í hjúskap, staðfestri samvist, skráðri sambúð eða sambúð sem að öðru leyti má jafna til hjúskapar í merkingu 44. gr. almannatryggingalaga nr. 117/1993.

12.5.3         Þegar starfsmanni er veitt lausn skv. gr. 12.4.1-12.4.3 eða hann andast, skal greiða laun hans, svo sem ella hefði verið gert, til loka lausnar- eða andlátsmánaðar áður en laun skv. gr. 12.5.1 -12.5.2 koma til álita. Þetta á þó ekki við ef launagreiðslum hefur áður lokið, t.d. vegna þess að réttur til launa í veikindum skv. gr. 12.2.1-12.2.10 var tæmdur.

12.6            Skráning veikindadaga

12.6.1         Halda skal skrá yfir veikindadaga starfsmanns við hverja stofnun. Ef starfsmaður flyst milli starfa, skal leggja saman veikindadaga hans í báðum störfum eftir því sem við á.

12.7            Veikindi og slysaforföll í fæðingarorlofi

12.7.1         Veikindatími starfsmanns í fæðingarorlofi telst ekki til veikindaforfalla og á starfsmaður ekki rétt til launa í veikinda- og slysatilvikum þann tíma.

12.8            Veikindi barna yngri en 13 ára

12.8.1         Annað foreldri á rétt á að vera frá vinnu í samtals 10 vinnudaga (80 vinnuskyldustundir miðað við fullt starf) á hverju almanaksári vegna veikinda barna sinna undir 13 ára aldri, enda verði annarri umönnun ekki við komið. Í þessum fjarvistum skal greiða starfsmanni dagvinnulaun og vaktaálag skv. reglubundinni varðskrá/vaktskrá. Réttur þessi hefur ekki áhrif á rétt starfsmanns skv. öðrum greinum.

12.9            Samráðsnefnd

12.9.1         Setja skal á fót samráðsnefnd.  Skal hún skipuð fulltrúum samningsaðila samkomulags BHM, BSRB og KÍ annars vegar og fjármálaráðherra, f.h. ríkissjóðs, Reykjavíkurborgar og Launanefndar sveitar­félaga hins vegar um tiltekin atriði er varða réttindi starfsmanna í framangreindum samtökum, sem undirritað var 24. október 2000, þremur tilnefndum af hvorum aðila samkomulagsins.  Samráðsnefndin skal fjalla um túlkun og útfærslu einstakra ákvæða um veikindarétt skv. samkomulagi þessu.

12.10.1       Ákvæði til bráðabirgða

 1. Starfsmaður sem hefur fyrir 1. janúar 2001, áunnið sér fleiri veikindadaga skv. áðurgildandi reglum, skal halda þeim á meðan á samfelldri ráðningu stendur en um frekari ávinnslu fer skv. kafla þessum.

13               Tilhögun fæðingarorlofs

13.1            Gildissvið

13.1.1         Kafli þessi tekur til foreldris sem er í a.m.k. 25% starfi og starfað hefur í samfellt 6 mánuði fyrir fæðingu barns síns hjá hlutaðeigandi launagreiðanda og er með gilda ráðningu við upphaf orlofsins.

13.2            Réttarstaða starfsmanna í fæðingarorlofi

13.2.1         Um uppsöfnun og vernd réttinda í fæðingarorlofi fer skv. 14. gr. laga nr. 95/2000, um fæðingar- og foreldraorlof, þó með þeirri viðbót sem talin er upp hér á eftir.

13.2.2         Starfsmaður sem hefur töku fæðingarorlofs, telst skv. framangreindu vera leystur undan vinnuskyldu á meðan á fæðingarorlofi hans stendur, sbr. 29. gr. framangreindra laga.

13.2.3         Starfsmaður launagreiðanda sem er í fæðingarorlofi nýtur réttinda til greiðslu sumar­orlofs, persónu- og orlofsuppbótar. Starfsmaður er áfram í þeim lífeyrissjóði(um) sem hann hefur tilheyrt sem starfsmaður launagreiðanda en launagreiðandi ber ábyrgð á réttindaávinnslu starfsmanns í b-deild Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins.

13.2.4         Starfsmaður sem nýtur fyrirframgreiðslu launa, skal eiga rétt til fyrirframgreiðslu frá launagreiðanda þann mánuð sem hann hefur töku fæðingarorlofs og fellur sá réttur niður þann mánuð sem hann kemur til baka úr fæðingarorlofi.

14               Fjölskyldu- og styrktarsjóður

14.1            Hlutverk fjölskyldu- og styrktarsjóðs

14.1.1         Stofnaður skal fjölskyldu- og styrktarsjóður.  Hlutverk hans er:

1.      að taka við iðgjöldum launagreiðanda og ávaxta þau,

2.      að taka við umsóknum, ákvarða og annast greiðslur til félagsmanna í fæðingarorlofi,

3.      að taka ákvarðanir um frekari ráðstöfun fjármuna sjóðsins skv. nánari  ákvörðun sjóðsstjórnar.

14.2            Aðild að fjölskyldu- og styrktarsjóði

14.2.1         Sjóðurinn skal vera sameiginlegur fyrir félagsmenn aðildarfélaga samtakanna sem eru aðilar að samkomulagi þessu.

14.2.2         Þeir atvinnurekendur og stéttarfélög sem vilja síðar gerast aðilar að sjóði þessum gera það með skriflegri beiðni til sjóðsstjórnar um að þeir óski að gerast aðilar að þessum sjóði og að þeir gangist undir ákvæði samnings þessa.  Slík beiðni öðlast gildi þegar sjóðsstjórn hefur fallist á erindið.

14.3            Stjórn fjölskyldu- og styrktarsjóðs

14.3.1         Stjórn fjölskyldu- og styrktarsjóðs skal skipuð þremur fulltrúum tilnefndum af þeim heildarsamtökum sem standa að stofnun sjóðsins.

14.3.2         Reikningar sjóðsins skulu endurskoðaðir árlega af löggiltum endurskoðanda og sendir launagreiðendum sem greiða til sjóðsins.

14.4            Iðgjaldagreiðslur launagreiðanda í fjölskyldu- og styrktarsjóð

14.4.1         Iðgjald launagreiðanda skal nema 0,55% af heildarlaunum þeirra starfsmanna hlutaðeigandi launagreiðanda sem falla undir samkomulag þetta. Iðgjaldið skal greitt mánaðarlega eftirá skv. útreikningi launagreiðanda.

15            Viðbótarframlag til lífeyrissparnaðar

15.1            Framlag í séreignarsjóð

15.1.1         Í þeim tilvikum sem starfsmaður leggur til viðbótarframlag í séreignarsjóð, greiðir vinnuveitandi framlag á móti sem nemur 2% gegn a.m.k. 2% framlagi starfsmanns.

16            Uppsagnarfrestur

 1. Uppsagnarfrestur á ótímabundnum ráðningarsamningi

16.1.1         Uppsögn á reynslutíma

                   Gagnkvæmur uppsagnarfrestur á reynslutíma er einn mánuður. Reynslutími er þrír mánuðir nema annað sé ákveðið í viðkomandi ráðningarsamningi.

16.1.2         Uppsögn að loknum reynslutíma

                   Gagnkvæmur uppsagnarfrestur að loknum reynslutíma er 3 mánuðir.

16.1.3         Uppsagnarfrestur eftir tíu ára samfellt starf

                   Sé starfsmanni sagt upp, eftir a.m.k. 10 ára samfellt starf hjá sömu stofnun, er uppsagnarfrestur sem hér segir:

1.      4 mánuðir ef starfsmaður er orðinn 55 ára

2.      5 mánuðir ef hann er orðinn 60 ára

3.      6 mánuðir þegar hann er orðinn 63 ára

Starfsmaður getur hins vegar sagt upp starfi sínu með þriggja mánaða fyrirvara.

16.2            Uppsagnarfrestur tímabundið ráðinna og tímavinnumanna

16.2.1         Tímabundin ráðning fellur úr gildi án uppsagnar við lok samningstíma.

Ef annar hvor aðila vill slíta ráðningarsambandinu fyrr, gilda eftirfarandi ákvæði:

1.      Gagnkvæmur uppsagnarfrestur tímabundið ráðinna skal vera einn mánuður.

2.      Gagnkvæmur uppsagnarfrestur tímavinnumanna á fyrstu 3 mánuðum starfstímans skal vera ein vika miðað við vikuskipti. Vikuskipti miðast við föstudag. Eftir þriggja mánaða samfellt starf skal gagnkvæmur uppsagnarfrestur vera einn mánuður.

17            Launaseðill og félagsgjöld

17.1            Launaseðill

17.1.1         Við greiðslu launa til starfsmanns á hann rétt á að fá launaseðil merktan nafni sínu. Á launaseðli skulu tilgreind föst laun starfsmanns það tímabil sem greiðslan tekur til, fjöldi yfirvinnustunda, uppsöfnun frítökuréttar og sundurliðun einstakra tekna og frádráttarliða sem leiða til útgreiddrar launafjárhæðar.

17.2            Félagsgjöld

17.2.1         Nú óskar aðildarfélag SAMFLOTS þess að launagreiðandi sjái um innheimtu félagsgjalda og skal félagið þá afhenda honum véltæk gögn yfir þá félagsmenn sem gjaldskyldir eru, með þeim upplýsingum sem launagreiðandi óskar. Félagsgjöld skv. þessari grein skulu tekin af kaupi félaga 1. hvers mánaðar og skilað fyrir 10. næsta mánaðar á eftir.

                   Launagreiðanda er rétt að krefjast staðfestingar aðildarfélag SAMFLOTS á félagaskránni, svo og að fella niður af henni starfsmenn ef vafi þykir leika á hvort um aðild að félaginu sé að ræða.

18            Gildistími og forsendur samningsins

18.1            Gildistími samningsins

18.1.1         Kjarasamningur þessi gildir frá 1. mars 2005 til 30. apríl 2008 og fellur þá úr gildi án frekari fyrirvara.

18.2            Samningsforsendur

18.2.1         Komi til þess að samningum á almennum vinnumarkaði verði sagt upp á grundvelli forsenduákvæðis þeirra á gildistíma samnings þessa, skal aðilum heimilt að segja launalið samningsins upp með þriggja mánaða fyrirvara miðað við mánaðamót. Komi til þess að nefnd sú sem fjallar um forsendur kjarasamninga á almennum vinnumarkaði, nái samkomulagi um breytingu á samningum, skal sambærileg breyting gilda um þennan samning.

Reykjavík, 17. mars 2005

F.h. samninganefndar ríkisins                           F.h. SAMFLOTS bæjarstarfsmannafélaga

með fyrirvara um samþykki                                                                                                 

fjármálaráðherra

                                                                       Félag opinberra starfsmanna á Austurlandi

Ásta Lára Leósdóttir (sign.)                           með fyrirvara um samþykki félagsmanna.

Grétar Guðmundsson (sign.)

Sigurður Gils Björgvinsson (sign.)                 Katrín Málfríður Björnsdóttir (sign.)

Félag opinberra starfsmanna á Suðurlandi með fyrirvara um samþykki félagsmanna.

Elín Björg Jónsdóttir (sign.)

Guðfinna Ólafsdóttir (sign.)

                                                                      

Félag opinberra starfsmanna á Vestfjörðum með fyrirvara um samþykki félagsmanna.

Gylfi Guðmundsson (sign.)

Starfsmannafélag Akraness

með fyrirvara um samþykki félagsmanna

Valdimar Þorvaldsson (sign.)

Starfsmannafélag Dala- og Snæfellsnessýslu með fyrirvara um samþykki félagsmanna

Helga Hafsteinsdóttir (sign.)

Starfsmannafélag Fjarðarbyggðar með fyrirvara um samþykki félagsmanna

Kristinn Ívarsson (sign.)

Starfsmannafélag Hafnarfjarðar.

með fyrirvara um samþykki félagsmanna

Sigríður Bjarnadóttir (sign.)

Starfsmannafélag Húsavíkur með fyrirvara um samþykki félagsmanna

                                                                       e.u. Guðbjörn Arngrímsson (sign.)

Starfsmannafélag Kópavogs

með fyrirvara um samþykki félagsmanna

Rita Arnfjörð (sign.)

Jófríður H. Sigfúsdóttir (sign.)

Starfsmannafélag Ólafsfjarðar með fyrirvara um samþykki félagsmanna

Guðbjörn Arngrímsson (sign.)

Starfsmannafélag Seltjarnarness

með fyrirvara um samþykki félagsmanna

Ingunn H. Þorláksdóttir (sign.)

Brynja Guðmundsdóttir (sign.)

Starfsmannafélag Skagafjarðar með fyrirvara um samþykki félagsmanna

Gunnar Björn Rögnvaldsson (sign.)

Starfsmannafélag Vestmannaeyjabæjar

með fyrirvara um samþykki félagsmanna

Unnur B. Sigmarsdóttir (sign.)

K. Harpa Rútsdóttir (sign.)

B Ó K A N I R

með kjarasamningi

fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs

og

Samflots

undirrituðum 17. mars 2005

Bókun 1

Upplýsingagjöf til stéttarfélaga um laun félagsmanna hefur verið með misjöfnum hætti undanfarin ár og farið í gegnum ólíka miðla. Aðilar eru sammála um að kerfisbinda þessa upplýsingagjöf við innleiðingu nýrra upplýsingakerfa ríkisins. Vinnu við grunnskilgreiningar fyrir slíkar upplýsingar og framsetningu þeirra skal lokið innan ársins eða í tæka tíð fyrir upptöku nýs launakerfis, þ.e. að Fjársýslu ríkisins veitist ráðrúm til að formgera slíkar upplýsingar í kerfum ríkisins fyrir 1. maí 2006.

Bókun 2

Aðilar eru sammála um að greiða áfram sérstakt framlag til Fræðslusetursins Starfsmenntar. Framlag þetta skal nema 0,25% af heildarlaunum frá 1. febrúar 2005 til aprílloka 2008. Fræðslusetrið verður áfram vettvangur samstarfs stéttarfélaga og ríkisins og skal vera opið fyrir samstarfi við fleiri félög en nú standa að því.

Bókun 3

Aðilar eru sammála um að á samningstímanum verði athugað með hvaða hætti hægt er að aðlaga kjarasamning SAMFLOTS að launakerfi meginþorra háskólamanna. Þegar sameiginleg niðurstaða liggur fyrir, skulu aðilar taka ákvörðun um hvort og þá hvenær aðlögun kerfisins verður gerð.


FYLGISKJAL

Ný launatafla skv. gr. 1.1.6

Lífaldur        <23 ára        23 ára         25 ára        27 ára         30 ára    35 ára

Lfl.                 1. þrep        2. þrep        3. þrep        4. þrep        5. þrep   6. þrep

01                111.812      113.489      115.191      116.919      118.673 120.453

02                115.191      116.919      118.673      120.453      122.260 124.094

03                118.673      120.453      122.260      124.094      125.955 127.844

04                122.260      124.094      125.955      127.844      129.762 131.708

05                125.955      127.844      129.762      131.708      133.684 135.689

06                129.762      131.708      133.684      135.689      137.724 139.790

07                133.684      135.689      137.724      139.790      141.887 144.015

08                137.724      139.790      141.887      144.015      146.175 148.368

09                141.887      144.015      146.175      148.368      150.594 152.853

10                146.175      148.368      150.594      152.853      155.146 157.473

11                150.594      152.853      155.146      157.473      159.835 162.233

12                155.146      157.473      159.835      162.233      164.666 167.136

13                159.835      162.233      164.666      167.136      169.643 172.188

14                164.666      167.136      169.643      172.188      174.771 177.393

15                169.643      172.188      174.771      177.393      180.054 182.755

16                174.771      177.393      180.054      182.755      185.496 188.278

17                180.054      182.755      185.496      188.278      191.102 193.969

18                185.496      188.278      191.102      193.969      196.879 199.832

19                191.102      193.969      196.879      199.832      202.829 205.871

20                196.879      199.832      202.829      205.871      208.959 212.093

21                202.829      205.871      208.959      212.093      215.274 218.503

22                208.959      212.093      215.274      218.503      221.781 225.108

23                215.274      218.503      221.781      225.108      228.485 231.912

24                221.781      225.108      228.485      231.912      235.391 238.922

25                228.485      231.912      235.391      238.922      242.506 246.144

26                235.391      238.922      242.506      246.144      249.836 253.584

27                242.506      246.144      249.836      253.584      257.388 261.249

28                249.836      253.584      257.388      261.249      265.168 269.146

29                257.388      261.249      265.168      269.146      273.183 277.281

30                265.168      269.146      273.183      277.281      281.440 285.662

31                273.183      277.281      281.440      285.662      289.947 294.296

32                281.440      285.662      289.947      294.296      298.710 303.191

33                289.947      294.296      298.710      303.191      307.739 312.355

34                298.710      303.191      307.739      312.355      317.040 321.796

35                307.739      312.355      317.040      321.796      326.623 331.522

36                317.040      321.796      326.623      331.522      336.495 341.542

37                326.623      331.522      336.495      341.542      346.665 351.865

38                336.495      341.542      346.665      351.865      357.143 362.500

39                346.665      351.865      357.143      362.500      367.938 373.457

40                357.143      362.500      367.938      373.457      379.059 384.745

41                367.938      373.457      379.059      384.745      390.516 396.374

42                379.059      384.745      390.516      396.374      402.320 408.355

43                390.516      396.374      402.320      408.355      414.480 420.697

44                402.320      408.355      414.480      420.697      427.007 433.412

45                414.480      420.697      427.007      433.412      439.913 446.512

Félög annað

2styrktar 2mannauds 2starfsmat 2virk 2felagsmalth 2framvegis

samflogo13b  Samflot bæjarstarfsmanna      Samstarfsvettvangur um karasamninga